Hvad vi tilbyder

Plastdunk 20 L

Plastdunk 20 L
Dunken fås både som UN-godkendt og ikke-UN-godkendt.

Der bliver stadig højere krav, skærpede love og flere bestemmelser for håndtering af farligt affald. Vi leverer passende og godkendte beholdere til dit farlige affald.

Jeg vil gerne have et tilbud

Del artikel