Expertise that creates value

The foundation for a sustainable offering is our value creating expertise and vast experience in material handling. Together with our experts, we transform your challenges into opportunities. We always base our work on your needs and goals and from them create sustainable solutions

NÄRHET OCH KONTAKTER

Unik lokal närvaro med närmare 100 anläggningar i hela landet. Närheten skapar många fördelar: snabbare service, minskade transportkostnader och minskad miljöpåverkan. Produktion i egen regi stärker er kontroll på materialen i hela kedjan. Vi satsar på att kontakten med oss ska vara så rak och enkel som möjligt – oavsett om det gäller kundtjänsten på den lokala filialen eller i större och även strategiska sammanhang med hela dedikerade kundteam.

Produktionsinvesteringar som gör skillnad

Under de senaste tio åren har vi i genomsnitt investerat över 500.000 kronor per dag i ny produktionsteknik och miljöskydd. Det är ett sätt för oss att ständigt förbättra oss för nuet och investera i framtiden för att utvinna så stora värden som möjligt ur era material och att vi tillsammans kan bidra till en cirkulär ekonomi. CE-märkt utrustning används.

Leaninspirerad produktion

Vi har utvecklat egna, leaninspirerade produktionsmetodiker. Värdet är att vi systematiskt och resurseffektivt kan utvinna mesta möjliga värde ur olika material från er. Vanan vid leantänk gör oss också rustade för att arbeta med optimering i er egen verksamhet.

Anpassningsbar produktion för känsliga material

Vi destruerar känsliga material, komponenter, prototyper eller produkter under kontrollerade former och med hög sekretess, för att inte spridas till en andrahandsmarknad eller orsaka annan skada. Vi har rätt erfarenheter och anpassar verksamheten.

En flotta av rätt utrustning redo

Varje kund har sina egna behov av behållare och annan utrustning för den dagliga hanteringen. Vi har en bred flotta av resurser redo som snabbt kan anpassas för dina behov och gör starten eller utvecklingen av samarbetet både snabb och effektiv.

Materialcenter och expertis

Nya material och materialblandningar i produkter kräver alltmer för att bli nya råvaror som cirkulerar. Vår satsning på materialcenter koncentrerar både materialexpertis och produktionsresurser för förädling av olika material som gör det möjligt att värdeoptimera era material. Er avfallsekonomi gynnas av vår samlade expertis. I bolaget genomförs ständiga utbildningssatsningar för att ha den marknadsledande materialexpertisen i värderingen av era material och vilka möjligheter som finns att föra dem uppåt i avfallstrappan mm.

Försäljning

Vi är allierade med beprövade samarbetspartners i över 30 länder utan mellanhänder. Det gäller exempelvis stålverk, gjuterier, smältverk, pappersbruk, plastproducenter m fl. Våra experters breda kontaktnät skapar unika avsättningsmöjligheter för er. Oavsett material, volymer tidpunkt eller konjunktur finner vi en optimal lösning för er. Vårt sätt att arbeta storskaligt skapar en bred palett av alternativ. Allt från exempelvis bulkleveranser i mycket stora båttransporter till användning av enskilda sjöcontainrar.

Ursprungsmärkt vattenkraft

Vi använder förnybar el från ursprungsmärkt vattenkraft när vi förädlar alla era material i våra maskiner och annan utrustning på våra anläggningar. Det är ett värde som även är användbart i er egen hållbarhetskommunikation. Under åren 2008-2016 har vi för övrigt minskat vår klimatpåverkan med 45 procent.

  • Share this page