Hög med papper
Vårt erbjudande

Känslig information och sekretesshantering

Svagheter med traditionell dokumenthantering

Att slänga dokument i den vanliga papperskorgen eller i vanliga soppåsar ökar risken för att konfidentiell information avslöjas. Här är tre områden som kan avslöja känslig information.

Papperskorgar/soputrymmen

Hamnar dokument med känslig information i papperskorgar eller olåsta soputrymmen finns en risk att personer som inte har behörighet att se känslig information får tillgång till den.

Lastbilar

Återvinningsföretag utan sekretesshantering lastar intakta dokument för transport. Det ger obehöriga möjlighet att ta del av känslig information.

Sorteringsanläggningar

Under sorteringsarbetet på anläggningar utan högt ställda säkerhetskrav kan anställda och volontärer läsa, dela och stjäla känslig information.

Hög med papper

Från destruktion till cirkularitet - så går det till

Vår sekretesstjänst innebär att känslig information raderas och destrueras – fullständigt säkert och garanterat miljövänligt.

Ditt material är spårbart hela vägen till destruktion

Med ett digitalt kontrollsystem följer vi varje sekretesskärl hela vägen från dina lokaler till våra sekretessanläggningar. Våra kärl är förseglade för att förhindra att någon obehörig kan komma åt innehållet. Containrarna hanteras av ett digitalt styrsystem som ger exakt kontroll över var i processen varje container befinner sig, när hämtning sker och vem som var i vakttjänst.

Våra lastbilar har specialutrustning och larm för att säkerställa högsta säkerhetsnivå när ditt konfidentiella avfall transporteras till säkerhetsrummet för destruktion. Du är trygg med att all vår personal är säkerhetscertifierade - och du får ett destruktionsintyg för ditt material. Intyget bekräftar att materialet är förstört, när det skedde och vem som övervakade processen.

Materialet återvinns för att öka hållbarheten

Vid destruktionen mals materialet ner av kvarnar till små, små partiklar. Sedan går det vidare för återvinning i våra egna anläggningar - och hamnar i det cirkulära kretsloppet. Som ledande återvinningsbolag återvinner vi allt material energisnålt med högteknologiska processer. Det material som inte kan återvinnas används till energiutvinning i fjärrvärmeverk.

Tack vare återvinningen sparar vi energi och råvara – och minskar koldioxidutsläppen.

Du har samtidigt full garanti på att din destruerade information aldrig kan återskapas. I Stenas kundportal kan du – förutom att boka och hålla koll på tömningar – ta ut miljörapporter, se vilka koldioxidbesparingar du gör från år till år och hur mycket som gått till återvinning. Du styr enkelt olika behörigheter i portalen.

Säkerhetsklassade personal med keps

Trygg process med säkerhetsklassad personal

Med vår automatiserade och fullständigt säkra sekretesstjänst hjälper vi dig destruera alla typer av sekretessmaterial. Den förstörda informationen kan aldrig läcka eller återskapas, någonsin.

Via vårt digitala kontrollsystem följer vi varje sekretessbehållare hela vägen från ditt företag till våra sekretessanläggningar, för destruktion av innehållet. Vi tummar aldrig på den personliga integriteten eller ditt företags informationssäkerhet. Eftersom vi också återvinner ditt sekretessmaterial efter destruktionen jobbar vi också aktivt för en bättre miljö.

Sekretesshanteringen utförs av särskilt utbildad personal och följer en rad kontrollpunkter.

Du är trygg med att vår säkerhetspersonal:

  • har skrivit på sekretessförbindelse.
  • är säkerhetsutbildad.
  • är kontrollerad genom registerutdrag hos Rikspolisstyrelsen och Kronofogden.

Från hämtning till destruktion och återvinning - så går det till


Sekretesskärl

Vi placerar ut dina låsta kärl där du samlar allt konfidentiellt material. Vi hämtar och plomberar kärlen. ID-nummer, plombnummer, plats och tid för tömning registreras i systemet.

Transport

Transporten sker i låsta och larmade lastbilar, och utförs av kontrollerande säkerhetspersonal med giltig säkerhetslegitimation. Anläggningen har dubbla säkerhetszoner och är videoövervakad, låst och larmad.

Destruktion & intyg

Innehållet i kärlen destrueras inom två arbetsdagar, om inget annat är överenskommet. Du får destruktionsintyget tillsammans med fakturan som bevis på utförd tjänst.

Vi tar hand om ditt sekretessmaterial

Har du och ditt företag behov av flera av våra sekretesstjänster? Klicka dig in på en av tjänsterna nedan, så guidar vi dig vidare.

Dela artikel