Vårt erbjudande

Cirkulär elektronik - nytt liv till gammal elektronik med återbruk och återvinning

Fyra skäl att lämna din gamla elektronik till oss

1. Vi tar hand om allt

Allt du behöver göra är att lägga din begagnade elektronik i ett av våra säkerhetsskåp. Vi tar hand om resten – från insamling och radering av data till återbruk eller återvinning.

2. Fullständig säkerhet - lugn och ro för dig

Före återbruk eller återvinning garanterar vi att all konfidentiell information från din begagnade elektronik raderas på ett säkert sätt enligt GDPR.

3. Full spårbarhet – hela vägen

Du kan spåra dina använda elektroniska produkter från dina lokaler till vår anläggning. Därefter dokumenteras de återbrukade eller återvunna materialen för att säkerställa att de är fullt spårbara.

4. Allt går tillbaka in i kretsloppet

Uttjänta elektroniska produkter eller komponenter som inte kan återbrukas återvinns. Allt återvunnet material används sedan i tillverkningen av nya produkter.

Närbild på en hand som håller en bit kasserad elektronik

Så ger vi ditt elektronikavfall nytt liv


1. Packning och transport från kontoret

Du packar själv eller anlitar oss för det. Beroende på mängden IT-elektronik erbjuder vi låsbart skåp som hämtas av oss eller låda som skickas som spårbar försändelse.

2. Kontroll och tömning av innehåll

Vi gör en gedigen kontroll och tekniken töms helt på information. Därefter avgörs om elskrotet ska återbrukas eller gå till återvinning.

3. Återbruk eller återvinning

Fungerande produkter och komponenter återbrukas. Annars återvinns materialet.

4. Klar för återbruk

Återställda produkter och komponenter förpackas för återbruk.

Närbild av en hand som håller en mobiltelefon när ljuset speglar sig i skärmen

Förberedelser

Innan vi kan samla in, bedöma och slutligen återbruka din uttjänta elektronik behöver du förbereda den på rätt sätt. Så, före insamlingen:
  • Lås upp alla enheter med lösenord (BIOS, MDM/DEP).
  • Stäng av funktionen ”Hitta min iPhone” och radera alla molntjänster.
  • Inkludera alla enhetens tillbehör, exempelvis kablar.
Ett blått, låsbart transportskåp från Stena Recycling som används för transport av elektronikavfall

Packning och transport

Ditt elektronikavfall ska packas i ett av våra låsbara transportskåp med GPS-spårning – du kan antingen packa det själv eller hyra in oss för att göra det åt dig. Vi hämtar då transportskåpet eller skickar det som en spårbar försändelse. Så snart din produkt anländer till vår anläggning märks den och får ett ID-nummer så att den kan följas under hela processen.
Två kvinnliga Stena Recycling-experter i varselkläder.

Elektronisk avfallsbedömning

All begagnad eller uttjänt elektronik som vi får från dig bedöms manuellt av våra specialister på vår avdelning för cirkulär elektronik på Stena Nordic Recycling Center. Med hjälp av ett graderingssystem kontrollerar vi noggrant varje använd elektronisk produkt och alla tillbehör för att se om den är säker och i rätt skick för att återbrukas.
En kund till Stena Recycling arbetar på en bärbar dator samtidigt som han håller i en mobiltelefon

Säker radering av konfidentiell information

För att säkerställa att konfidentiell information som koder och lösenord inte hamnar i fel händer använder våra experter Blancco programvara. På så sätt garanteras att alla hårddiskar, flashminnen, maskinvara och programvara raderas på ett säkert sätt som uppfyller GDPR-kraven. När processen är klar får du ett certifikat som bevisar att raderingen har genomförts på ett säkert sätt.
En Stena Recycling-expert som bär skyddshandskar sorterar en container med använda mobiltelefoner

Återbruk

När vi gjort en gedigen kontroll av din uttjänta elektronik – och all konfidentiell information har raderats på ett säkert sätt – är den förberedd för återbruk. Produkten har renoverats och eventuella repor eller fläckar har avlägsnats så att produkten ser ny ut. Om det gäller trasiga produkter tar vi bort fungerande komponenter – som grafikkort och skärmar – för att sedan renovera och återanvända dem.
Två kvinnliga Stena Recycling-experter i varselkläder arbetar i en Stena Recycling-anläggning

Återvinning och farligt avfall

Om våra experter efter testning anser att en produkt inte kan återbrukas demonteras den professionellt. Eventuella metaller, plaster, batterier eller andra viktiga komponenter sorteras - och återvinns sedan till nya högkvalitativa råmaterial för användning i nya produkter. Farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt vid Stena Nordic Recycling Center – en av Europas ledande återvinningsanläggningar.
En expert inom Stena Recycling går igenom en miljörapport med två kunder till Stena Recycling.

Komplett produktrapport

Inom 30 dagar från det att vi har mottagit din kasserade elektronik får du en komplett rapport som bland annat innehåller information om dina produkter. Rapporten innehåller:
  • Ett miljödiplom med information om hur mycket koldioxid din inlämnade använda elektronik har sparat – informationen är användbar för dina nyckeltal och hållbarhetsrapporter.
  • Ett uppskattat värde för din produkt baserat på prestanda och skick.
  • Hur vinsten delas och våra kostnader för att hantera produkten.
 
Dela artikel