Vårt erbjudande

Lönsamma cirkulära IT-tjänster


Cirkulära IT-tjänster – därför ska du välja oss


1. Förlängd livslängd

Du får längre livscykel på din IT-utrustning -  bättre lönsamhet, minskat avfall och minskat klimatavtryck.​

2. Hög säkerhet

Hög säkerhetsnivå - dataradering genom Blancco, certifierad anläggning enligt ISO 27001 och säkerhetsutbildad personal.

3. Full kontroll

Du har inblick i vad som händer med din IT-utrustning genom hela värdekedjan, från återbruk och återvinning.​

4. CO2-data

Du får marknadsledande CO2-data som underlag för dina affärs- och hållbarhetsbeslut, i takt med striktare lagkrav.

5. Koll på hela värdekedjan

Via våra egna processer garanterar vi att en högre andel av dina IT-produkter som inte går att återbruka återvinns.​

6. Smidig administration

Du har tillgång till IT Asset Management via Ecosystem – för enkel och smidig administration av din IT-miljö.

7. ISO 27001

Vi är ISO-certifierade i alla led. Det gör dig trygg i valet av oss som partner när vi hanterar din IT-utrustning.

Vår helhetslösning för lönsamma cirkulära IT-tjänster

datacenter

Återbruk av datacenter

Genom vårt förvärv av Moreco Group får du tillgång till en unik produktexpertis. Vi ger dig en komplett lösning för återbruk av infrastruktur för datacenter, lagringsutrustning och servrar, med hög datasäkerhet och datadestruktion. Du får spårbarhet genom hela systemet, bra betalt vid försäljning - och kan köpa prisvärda återbrukade reservdelar till datacenter. 

kontorslandskap

Återbruk av workplace IT

Vi hämtar din workplace IToch garanterar dig  hög säkerhet och full spårbarhet på enhetsnivå. Efter att dina enheter levererats till vår anläggning, raderas allt innehåll fullständigt och enheterna testas av våra specialister. Du får bra ersättning och återrapportering med redovisning av koldioxidutsläpp och raderingscertifikat. 

laptops

Återvinning av IT-utrustning

Ibland kan produkter inte återbrukas mer och behöver istället återvinnas. Vi både återbrukar och återvinner IT-utrustning i våra egna högteknologiska processer. Det ger dig full koll på spårbarheten, genom produktens hela livscykel. Du får fördelar i din hållbarhetsrapportering och stöd i din omställning till cirkulära affärsmodeller. 

Hög säkerhetsnivå för alla tjänster - genom hela kedjan

Vi garanterar alltid en hög nivå av informationssäkerhet för alla våra tjänster.

Vi är certifierade genom ISO 27001, Tjänster inom Reuse för cirkulärt återbruk av IT-produkter och säker hantering av intern och extern information, som innebär att vi följer dokumenterade processer och rutiner på våra anläggningar. Vid radering av lagringsmedia använder vi branschstandarden och mjukvaran Blancco, som är rekommenderad och certifierad enligt myndigheter och branschorganisationer. Stena Recycling är Blancco Gold ITAD Partner. 

Ecosystem – supportplattform för ditt hållbarhetsarbete

Ecosystem, vårt IT Asset Management-system, hjälper dig att fatta rätt strategiska beslut för att nå dina miljömål på ett lönsamt sätt. Administrera enkelt din IT-utrustning, få livscykeldata och CO2-besparing för alla dina enheter, datacenters och workplace IT för att förlänga dina produkters livscykel och minska avfallet.  Arbetet med plattformen är under utveckling. 

ISO 27001 – garanti för informationssäkerhet

Vi hanterar din IT-utrustning säkert med ISO 27001-certifiering. Det innebär att vi följer dokumenterade processer och rutiner för högsta säkerhet på våra anläggningar. Vi utvecklar också löpande vårt arbetssätt för att hela tiden förbättra våra tjänster inom säkerhet. 

Din partner för lönsamma cirkulära IT-tjänster

Vi är ett ambitiöst team som är specialister inom cirkulär IT. Vi hjälper dig med både återbruk och återvinning av IT-produkter för bättre lönsamhet, ökad livslängd och minskat avfall.

André Salestam

Key Account Manager

Leo Lindhult

Key Account Manager

Karin Sjöholm

Account Manager

Carl Wigforss

Bid Manager

Henrik Levin

Affärsutvecklare

Lars Håkansson

Head of Reuse och ansvarig för Cirkulära IT-tjänster

Visste du att

genom att återbruka 500 laptops sparar vi 150 000 kilo koldioxid - ett betydelsefullt bidrag till ett minskat klimatavtryck.

servrar

Servrar

Återbruk av 100 servrar ger en besparing på 40 000 kilo koldioxid.

laptops

LAPTOPS

Återbruk av 500 laptops ger en besparing på 150 000 kilo koldioxid.

placeholder

MONITORER

Återbruk av 1 000 monitorer ger en besparing på 630 000 kilo koldioxid.


Så ger vi din begagnade IT-utrustning nytt liv


1. PACKNING OCH TRANSPORT

Du packar själv, eller anlitar oss för det. Beroende på mängden IT-produkter erbjuder vi låsbart skåp som hämtas av oss eller låda som skickas som spårbar försändelse.

2. TÖMNING AV INNEHÅLL

Vi gör en gedigen kontroll och tekniken töms helt på information. Därefter avgörs om utrustningen ska återbrukas eller gå till återvinning.

3. ÅTERBRUK / ÅTERVINNING

Fungerande produkter och komponenter återbrukas. I de fall det inte är möjligt återvinns materialet i våra egna högteknologiska processer.

4. KLAR FÖR ÅTERBRUK

Återställda produkter och komponenter förpackas för återbruk, redo för ett nytt liv hos en ny användare, och du får din ersättning.

Lars Håkansson

"Med oss får du en förlängd livslängd på din IT-utrustning, som ger en bättre lönsamhet och minskad klimatpåverkan. Vårt mål är en transparent och klimaträtt hantering genom hela värdekedjan."

Lars Håkansson, Head of Reuse och ansvarig för cirkulära IT-tjänster på Stena Recycling

Process för återtag av IT-utrustning hos Stena Recycling

Hur går vår cirkulära process för IT-utrustning till?

All din begagnade IT-utrustning samlas in och transporteras säkert till vår anläggning för cirkulär elektronik i Åkersberga. Här går våra specialister igenom varje använd elektronisk produkt, steg för steg. Sedan raderas all känslig och konfidentiell information på ett säkert sätt. Produkten eller dess komponenter säljs vidare för återbruk. Det som inte går att återbrukas återvinner vi. 

Stena CO2 Impact Plus - effektiv mätning av koldioxidutsläpp

Tack vare att vi hanterar hela värdekedjan i avfallshanteringen, kan du välja att få tillgång till vår nya rapporteringstjänst Stena CO2 Impact Plus. Tjänsten underlättar för din hållbarhetsrapportering för de indirekta koldioxidutsläppen och fungerar som ett strategiskt stöd för din omställning till cirkulära affärsmodeller.

Vänligen ge samtycke att se detta formulär

För att fylla i detta formulär måste du tillåta marknadsföringscookien. Tryck på knappen nedan för att ändra ditt samtycke till cookies.

Ändra samtycke till cookies
Dela artikel