Flygbild över skog och vatten
Vårt erbjudande

Effektiv mätning av koldioxidutsläpp

Två versioner - vilken passar dig?

Skog höstfärger

CO2 Impact Basic

Få en övergripande bild av ditt koldioxidutsläpp och hur mycket du sparar genom återvinning. Du kan filtrera på olika insamlingsplatser och tidsperioder. Versionen passar dig som har mindre behov av att styra din verksamhet med hjälp av information om CO2-emissioner.

Skog höstfärger

CO2 Impact Plus

Ta din analys ett steg längre med detaljerade och visualiserade data om dina koldioxidutsläpp. Du kan se och jämföra koldioxidutsläpp per materialslag, anläggning och år.
Med Plus-versionen får du uppgifterna du behöver för att göra förbättringar miljömässigt och ekonomiskt.

Dator som visar hur co2 impact tool ser ut

Intresserad av nya tjänsten men inte kund än?

Låt oss bli din cirkulära partner - få koll på utsläppen

Med Stena CO2 Impact får du en djupgående inblick i ditt företags koldioxidutsläpp genom hela avfallskedjan. Har du behov av att styra din verksamhet med hjälp av detaljerade data för dina utsläpp?  Begär offert här så hjälper vi dig komma igång. För att ta del av tjänsten krävs att vi tar hand om ditt avfall, för att sedan kunna basera dina utsläppsdata på det genererade avfallet. 

Anna Sundell, Head of Sustainability, Stena Metall

"Att samla in koldioxiddata för de processer som ligger utanför den egna verksamheten är ett komplext och omfattande arbete. Det arbetet vill vi underlätta och lanserar därför en ny digital tjänst som visar avfallshanteringens klimatpåverkan i detalj."

Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications, Stena Metall

Spåra och minska dina utsläpp.

Kvalitetsgranskade utsläppsdata

Utsläpp från växthusgaser uppstår på flera nivåer inom avfallshanteringskedjan. För korrekt och transparent rapportering är det avgörande att du har tillgång till pålitliga och detaljerade data. Detta kan också hjälpa dig att effektivt kommunicera de miljömässiga fördelarna med återvinning och för att visa hur cirkulära lösningar kan bidra till en minskad miljöpåverkan.

Tre sätt att beräkna koldioxidutsläpp

I vår digitala tjänst Stena CO2 Impact hittar du tre typer av data, som presenterar olika sätt att beräkna koldioxidutsläpp.

Klimatavtryck för GHG-rapportering

Ger dig de data som behövs när du rapporterar ditt klimatavtryck från avfallshanteringen i hållbarhetsrapporter (scope 3).

Utökat klimatavtryck

Inkluderar alla utsläpp som presenteras i växthusgasrapporteringen, plus miljöpåverkan från transporter och processer som krävs för att skapa ett nytt råmaterial från återvunnet avfall.

Förhindrat klimatavtryck

Visar den teoretiska skillnaden mellan klimatutsläpp från återvunnet material från ditt avfall (utökat klimatavtryck) och utsläpp för produktion av jungfruligt material med samma kvalitet.

FAQ

Var hittar jag mina utsläppsdata?

Vår nya digitala tjänst Stena CO2 Impact lanseras till alla Stena Recyclings kunder successivt under hösten 2023, och kommer finnas tillgängligt för samtliga kunder från och med 1 januari 2024. Redan nu bjuder vi in företag att testa tjänsten under startfasen. Anmäl ditt intresse här på sidan så kontaktar vi dig. 

Varför ska jag uppgradera till Stena C02 Impact Plus?

Stena CO2 Impact Plus ger dig detaljerade visualiserade klimatdata för alla delar av din organisation. Du får även möjlighet bryta ner data baserat på plats, artikel, tidsperiod och aktivitet i avfallsflödet. Snabb åtkomst till alla dina avfallsrelaterade scope 3-utsläpp med högkvalitativ primärberäknad utsläppsdata gör det lättare för dig att skapa rapporter och hitta nya cirkulära lösningar.

Var kommer datan ifrån?

Avfallsflöden och transportsträckor kartläggs baserat på expertintervjuer. Vi mäter in- och utgående volymer på alla våra anläggningar. Våra anläggningschefer rapporterar årligen alla utsläpp, från bränsleanvändning, uppvärmning och el, från våra processer.

Förra årets årliga genomsnitt från dessa rapporter och de uppmätta volymerna kombineras med de kartlagda avfallsflödena för att beräkna och presentera utsläppen. 

Flygbild över Stena Recyclings anläggning i Wcshcowa, Poland

Vad gör Stena Recycling för att minska sina utsläpp?

Inom Stena Recycling Group har vi åtagit oss att minska utsläppen enligt Science Based Targets Initiative och har satt ambitiösa klimatmål som innebär att minska utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet (scope 1 och 2) med 50% till 2030, med 2021 som basår. Utsläppen av växthusgaser inom scope 3 ska minskas med 25 % inom samma tidsram. 

Dela artikel