Biopolttoaineeksi murskattua energiapuuta ja hakkuutähteitä
Palvelumme

Myymme bio- ja kierrätyspolttoaineita, ostamme energiapuuta

Kierrätyspolttoainetta harmaata taustaa vasten

Kierrätyspolttoaineet

Tarvitsetko laadukasta kierrätyspolttoainetta sähkön tai lämmön tuotantoon?

Kierrätyspolttoaineidemme tuotantoketjussa on huolehdittu hyvin syntypaikkalajittelusta. Polttoaine sisältää pääosin kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä pakkausmateriaaleja ja energiajätteitä, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää hyödyntää muilla tavoin. Kierrätyspolttoaineet vähentävätkin materiaalien loppusijoitusta kaatopaikalle ja ovat näin tärkeä osa kiertotalouden kokonaisuutta. 

Tuhkaton polttoaine -palvelu

Tuntuuko tuhka hankalalta ja kalliilta kuluerältä? 

Tuhkaton polttoaine -palvelumme on helppo ratkaisu tuhkan käsittelyyn. Keräämme energiantuottajilta bio- tai kierrätyspolttoaineiden käsittelyssä syntyvän tuhkan ja toimitamme sen jalostettavaksi. Opastamme myös tuhkan jalostusarvon parantamisessa, mikä hillitsee kustannuksia. 

Tuhkan lopullinen käyttötarkoitus määräytyy tuhkan laadun mukaan. Laatuun vaikuttavat muun muassa poltto-olosuhteet ja poltettavien materiaalien puhtaus: mitä vähemmän poltettavassa materiaalissa on haitallisia aineita, sen puhtaampaa tuhkaa polttamisesta syntyy ja sitä paremmin sitä voidaan hyötykäyttää. 

Tuhkan hyötykäyttö on myös osa kiertotaloutta ja tukee kestävän kehityksen tavoitteita. 

Jaa artikkeli