Aurinko laskee metsän ylle rannikolla
Tietoa meistä

Vastuullisuus

Rakennamme yhdessä vahvaa ja välittämiselle perustuvaa kulttuuria

Stena Recycling on osa Stena Metall Groupia. Tavoitteenamme on edistää kestävämpää yhteiskuntaa sekä tarjoamillamme kiertotalousratkaisuilla että liiketoimintatavoillamme. Alta voit lukea lisää yrityksemme kestävän kehityksen tavoitteista: miten luomme kestävää arvoa asiakkaillemme, optimoimme resurssien käyttöä ja rakennamme vahvaa työkulttuuria, joka perustuu toisista välittämiseen. 

Kaupunkimaisema ylhäältä katsottuna

Arvon luominen

Pyrimme luomaan mahdollisimman suurta arvoa yrityksemme omistajille, asiakkaillemme, kumppaneillemme ja yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on luoda pitkän aikavälin kestävää arvoa, josta tulevat sukupolvet hyötyvät.
Puunrunko ja lehtiä

Ympäristöstä huolehtiminen

Ilmastonmuutoksessa selviytyminen on edessä oleva suuri yhteiskunnallinen haaste. Järjestelmällisellä pitkän aikavälin strategiallamme optimoimme jatkuvasti resurssien käyttöä ja edistämme kestävämpää yhteiskuntaa.
Kaksi Stena Recyclingin työntekijää keskustelee

Ihmiset ja kulttuuri

Uskomme, että jokaisella tulee olla mahdollisuus kasvaa ja ottaa vastuuta omassa työssään. Uskomme myös, että tiimiä vahvistaa, kun sen jäsenillä on erilaisia taitoja ja taustoja. Nämä kuuluvat kulttuuriimme.
Kaksi henkilöä keskustelee pöydän ääressä

Kestävä liiketoiminta

Haluamme rakentaa vastuullisia suhteita työntekijöihimme, asiakkaisiimme, kumppaneihimme ja ympäröivään maailmaan. Toimintaohjeemme ja yhteistyökumppaneiden Code of Conduct määrittävät yhteistyömme toimintaperiaatteet.
Kaksi henkilöä kävelee, toinen taluttaa pyörää

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Viemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita eteenpäin neljän painopistealueen kautta, jotta voimme edistää tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta.
Göteborgin kaupunkimaisema

UN Global Compact

Stena Metall Group allekirjoitti maaliskuussa 2022 UN Global Compact -yritysvastuualoitteen. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja organisaatiot noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, joissa ne toimivat.
Henkilö lukee tietokoneen näytöltä hämärässä huoneessa

Kestävän kehityksen raportti

Stena Metall Group raportoi vuosittain vastuullisuustyönsä etenemisestä. Raportti rakentuu kolmelle kestävän kehityksen painopistealueelle, jotta tiedot olisivat helposti sidosryhmiemme saavutettavissa.
Ylhäältä katsottuna metsäisessä maisemassa on järviä ja maiseman halki kulkee tie

Vihreä rahoitus

Green bond tarkoittaa joukkovelkakirjalainaa, joka kohdentuu ympäristöystävällisiin investointeihin. Stena Metall Group toimii rahoittajana ja uudelleenrahoittajana hankkeissa, jotka ovat kestävän kehityksen agendamme mukaisia ja edistävät siirtymää kiertotalouteen.

Encore Ympäristöpalvelut on osa Stena Recyclingia 

Stena Recycling osti Encore Ympäristöpalvelut lokakuussa 2022 päätökseen saadussa yrityskaupassa. Stena Recycling ja Encore Ympäristöpalvelut toimivat tulevaisuudessa yhtenä yrityksenä Suomessa. Kestävän kehityksen työssä ja vastuullisuusraportoinnissa toimimme Suomessa vuodesta 2023 Stena Metall Groupin yhteisten linjojen mukaisesti. 

Encore Ympäristöpalveluiden yrityskauppaa edeltävään vastuullisuustyöhön ja -raportointiin voit tutustua alla. 

Vuosi 2022 

Vuosi 2021

Jaa artikkeli