Solen går ner över en skog vid den svenska kusten.
Om oss

Vårt hållbarhetsarbete

Tillsammans bygger vi en stark och omtänksam kultur

Det finns många fördelar med att ha en global koncern i ryggen. Som en del av Stena Metallkoncernen bidrar vi till ett mer hållbart samhälle – både genom cirkulära lösningar och hur vi bedriver vår verksamhet. Här kan du läsa allt om vårt företags hållbarhetsambitioner – hur vi skapar hållbart värde för dig och ditt företag, optimerar vår användning av resurser och bygger en stark arbetskultur baserad på omtanke om varandra. 

Flygbild över en stadskärna med byggnadsarbeten i förgrunden.

Värdeskapande

Vi strävar efter att skapa största möjliga värde för dig, våra samarbetspartners och för samhället. Det innebär också att skapa långsiktigt hållbart värde som kommande generationer kommer att dra nytta av.
En Stena-lastbil med två containrar tar sig genom den svenska landsbygden.

Resurseffektivitet

Samhället står inför stora utmaningar för att hantera klimatförändringarna. Vi har en strukturerad och långsiktig strategi för att använda våra resurser på bästa sätt och bidra till ett mer cirkulärt samhälle.
Två Stena-medarbetare diskuterar produktionen

Människor och kultur

Alla ska ha möjlighet att växa och ta ansvar i sin roll. Vi tror också att värde tillförs när människor med olika kompetens och bakgrund ingår i teamet. Det är vår kultur.
En Stenaexpert och en Stenakund har ett möte i en modern kontorsmiljö.

Ansvarsfulla relationer

Vi vill bygga upp ansvarsfulla relationer med våra medarbetare, kunder, partners och vår omvärld. Vår uppförandekod för affärspartners säkerställer att våra relationer bygger på integritet och respekt.
En byggnad återspeglas i fönstren i ett modernt kontorshus

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling identifierar viktiga områden som företag måste fokusera på för att samhället ska blomstra. Våra fyra fokusområden hjälper oss att arbeta mot målen, så att vi kan bidra till ett mer jämlikt samhälle och en hållbar framtid.
Flygbild över en Stena Line-färja dockad i Göteborgs hamn.

FN:s Global Compact

I mars 2022 anslöt sig Stena Metallkoncernen till hållbarhetsinitiativet UN Global Compact – som uppmuntrar företag att anta socialt och miljömässigt hållbara strategier och regelbundet rapportera om sina framsteg.
En motorvägsbro mot en molnig kvällshimmel.

Hållbarhetsrapport

Stena Metallkoncernen publicerar varje år en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsredovisningen är uppbyggd kring våra fyra fokusområden för hållbarhet för att säkerställa att informationen är användbar för både interna och externa intressenter.
Flygfoto över en väg som löper genom en svensk skog vid en sjö.

Grön finansiering

Gröna obligationer erbjuder möjligheter att investera i projekt med en tydlig hållbarhetsprofil. Vi kan finansiera projekt som stärker hållbarhetsagendan och bidrar till den cirkulära omställningen.
Dela artikel