Vårt erbjudande

Hållbara återvinningslösningar för processindustrin

Det här får du med oss

Som ledande industriell återvinnare och cirkulär partner till processindustrin erbjuder vi en rad lösningar att integrera på plats i din verksamhet.

Cirkulära lösningar


Våra cirkulära lösningar är skräddarsydda och integrerade för att optimera dina restprodukter och återvunna råvaror, vilket betyder win-win för både ditt företag och dina kunder.

Avfallshantering

Våra helhetslösningar för avfallshantering säkerställer en effektiv och hållbar avfallshantering. Vi erbjuder en rad tjänster som gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Effektiv matchning

Vi samordnar och matchar dina materialflöden med potentiella kunder och utvecklar nya processer för förädling - så att ditt avfall lyfts uppåt i hierarkin och din deponi minskar.

Våra tjänster för en mer hållbar verksamhet

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing

Avfallsinsamling och återvinning

Oavsett material och oavsett mängd har vi processer på plats för att leverera avancerad och effektiv återvinning på industriell nivå. Vi skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar för dig – avfallsinsamling, återvinning, sortering och hållbara transporter. 

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våra experter kan hjälpa dig att implementera hållbara lösningar som ger det största ekonomiska och miljömässiga värdet för din verksamhet. Tillsammans kan vi utforma och utveckla produkter, processflöden och affärsmodeller för att minska er klimatpåverkan och hjälpa er på vägen mot full cirkularitet.
A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimering av återvinning och avfallshantering

Optimering av din återvinning och avfallshantering gynnar både din verksamhet och miljön. Våra kompletterande optimeringstjänster kan systematiskt förbättra din verksamhet, medan vår slimmade affärsmodell skapar helt nya värden.

Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Process- och produktdesign

Tillsammans med dina produktdesigners ökar vi återvinningsgraden för dina produkter. På så sätt blir tillverkningen effektivare och råmaterialkostnaderna minskar. Vi visar också hur olika material påverkar återvinningsgraden och ger förslag på förbättringar.

Hands on a wooden desk with a laptop, mobile phone, plans and two jars of recycled material.

Forskning för morgondagens återvinningslösningar

Tillsammans kan vi utveckla nya produkter från ditt avfall och hitta försäljningsställen för ditt material. Vi hjälper dig att bygga hållbara resurshanteringssystem och samarbeta i forskningsprojekt som skapar innovativa nya lösningar.

Dela artikel