Vårt erbjudande

Hållbara återvinningslösningar för processindustrin

Det här får du med oss

Som ledande industriell återvinnare och cirkulär partner till processindustrin erbjuder vi en rad lösningar att integrera på plats i din verksamhet.

Cirkulära lösningar


Våra cirkulära lösningar är skräddarsydda och integrerade för att optimera dina restprodukter och återvunna råvaror, vilket betyder win-win för både ditt företag och dina kunder.

Avfallshantering

Våra helhetslösningar för avfallshantering säkerställer en effektiv och hållbar avfallshantering. Vi erbjuder en rad tjänster som gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Effektiv matchning

Vi samordnar och matchar dina materialflöden med potentiella kunder och utvecklar nya processer för förädling - så att ditt avfall lyfts uppåt i hierarkin och din deponi minskar.

Våra tjänster för en mer hållbar verksamhet

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing talks on her mobile phone

Avfallsinsamling och återvinning

Oavsett material och mängd har vi processer på plats för att leverera avancerad och effektiv återvinning på industriell nivå. Vi erbjuder också flexibla, tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar för avfallsinsamling och hållbara transporter.

Two male Stena Recycling employees in protective gear look at a mobile phone together in a recycling facility

Helhetstjänst inom återvinning

Oavsett hur stor volym eller komplext materialet är, tar vi hand om ditt avfall. Vårt helhetserbjudande inom återvinningstjänster skräddarsys efter dina behov och omfattar avfallshantering, sortering och återvinning samt utbildning, märkning och rapportering.

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våra experter kan hjälpa dig att implementera hållbara lösningar som ger det största ekonomiska och miljömässiga värdet för din verksamhet. Tillsammans utformar och utvecklar vi produkter, processflöden och affärsmodeller för att minska din klimatpåverkan och hjälpa dig på vägen mot full cirkularitet.

A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimering av återvinning och avfallshantering

Optimering av din återvinning och avfallshantering gynnar både din verksamhet och miljön. Våra kompletterande optimeringstjänster kan systematiskt förbättra din verksamhet, medan vår slimmade affärsmodell skapar helt nya värden.

Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Process- och produktdesign

Tillsammans med dina produktdesigners ökar vi återvinningsgraden för dina produkter. På så sätt blir tillverkningen effektivare och råmaterialkostnaderna minskar. Vi visar också hur olika material påverkar återvinningsgraden och ger förslag på förbättringar.

Hands on a wooden desk with a laptop, mobile phone, plans and two jars of recycled material.

Forskning för morgondagens återvinningslösningar

Tillsammans kan vi utveckla nya produkter från ditt avfall och hitta försäljningsställen för ditt material. Vi hjälper dig att bygga hållbara resurshanteringssystem och samarbeta i forskningsprojekt som skapar innovativa nya lösningar.

Dela artikel