Vårt erbjudande

Fullständigt säker destruktion och återvinning av konfidentiellt material

Våra sekretesstjänster

Minnesmedia som går från helprodukt till uppklippt material

Digitala lagringsmedier

Hårddiskar, smartphones och allt annat digitalt
Hög med papper som övergår i strimlat material

Känsliga pappersdokument

Kundregister, patientjournaler och allt annat på papper
Textilier som övergår från hel produkt till strimlor

Produkter och övriga material

Uniformer, textilier, robotar och alla andra produkter

Hur vi destruerar och återvinner ditt konfidentiella material

1. Säkerhetsskåp

Din känsliga information är förseglad i ett säkerhetsskåp.

2. Destruktion på plats

Våra experter förstör materialet på plats.

3. Certifikat

Du får ett destruktionsintyg.

4. Säker transport

Ditt förstörda material transporteras på ett säkert sätt till en av våra certifierade anläggningar.

5. Utbildad personal

Vår specialutbildade personal återvinner sedan ditt konfidentiella material på ett säkert sätt.

Hög med papper

Värt att veta om känslig information

Alla organisationer har olika typer av känsligt material. Ofta handlar det om personuppgifter och affärskritisk information. Som du vet kan det leda till stora konsekvenser ekonomiskt om sådan information kommer på avvägar. Dessutom kan det skada förtroendet för ditt bolag. Vårt uppdrag är att förhindra att det kan ske, någonsin.

En manlig och en kvinnlig återvinningsexpert, båda med hjälm, hörselskydd, skyddsglasögon och reflekterande arbetskläder, diskuterar ett dokument som den manliga experten håller i.

Prenumerera - eller ring oss när du behöver hjälp

Har du ett kontinuerligt behov av destruktion av konfidentiella dokument? Vi har det utbud du behöver - med låsbara, konfidentiella kärl och skåp tillgängliga för uthyrning, som en del av vår prenumerationstjänst. Kärlen töms enligt ett schema, med tömningsintervaller som vi tillsammans kommit överens om. Du kan också ringa oss vid behov, till exempel när du rensar gamla arkiv.

Om du behöver förstöra ditt konfidentiella material på plats erbjuder vi en mobil destruktionstjänst med vår specialbyggda lastbil. Du kan naturligtvis övervaka destruktionen om du vill.

En försluten behållare för transport av konfidentiell information

Ditt konfidentiella material är spårbart hela vägen till destruktion

Våra behållare är förseglade för att förhindra obehörig åtkomst till innehållet. Behållarna hanteras av ett digitalt kontrollsystem som ger exakt kontroll över var i processen varje behållare befinner sig, när upphämtning sker och vem som var vakttjänst.

Våra lastbilar har specialutrustning och larm för att säkerställa högsta säkerhetsnivå när ditt konfidentiella avfall transporteras till säkerhetsrummet för destruktion. All personal inom Stena Recycling som hanterar konfidentiell information är säkerhetscertifierad och du får ett destruktionsintyg för ditt material.

Dela artikel