Flygfoto över Göteborg – Stena Recyclings hemstad
Om oss

Vår historia

Dan Stena Olsson – CEO Stena AB och Executive Chairman, Stena Metallkoncernen - även son till Stena Recyclings grundare Sten A Olsson.

"Att bry sig om varandra och miljön innebär att arbeta i harmoni. Man löser problem tillsammans och det är det som driver utvecklingen."

Dan Stena Olsson, CEO Stena AB/Executive Chairman Stena Metallkoncernen

En arkivbild som visar Sten A Olssons kontor och skrotgård i Göteborg – början på Stena Recycling
En arkivbild som visar Sten A Olssons skrotgård i Göteborg – början på Stena Recycling

En historia av sann entreprenörsanda

1939 - 1983

1939 – Grunden till Stena Metall Group, och särskilt Stena Sphere, lades när den då 23-årige Sten A. Olsson började handla med metaller, annat skrot och råvara från ett litet kontor i Göteborg.
1950-talet – En expansiv era där antalet anställda växte snabbt.
1952 – Efter att ha arbetat mest med handel och lagring öppnade vi vårt första filialkontor och insamling och bearbetning av skrot tog fart.
1952 – Mark som köps i Tingstad blev vårt första skrotupplag.
1970 – Strategiskt beslut fattades - att Stena Metall "inte bara är en grossist i skrot".
1972 – Med åren blir frakt allt viktigare, men det var först 1972 som verksamheten delades upp i Stena Metall och Stena Line.
1977 – Stålgrosssist köptes in.
1980 – Stena Metall förvärvar PLM Återvinning – Sveriges då näst största återvinningsföretag. Stena Metalls verksamhet mer än fördubblas.
1980 – Stena Oil bildades.
1982 – Stena Metalls miljöbolag grundades.
1983 – Stena Metall såldes ut från Stena AB. Den nya koncernen Stena Metall AB med samma aktieägare bildades.

En arkivbild i färg som visar en skrotbil som lyfts med kran och släpps i container för återvinning.

1984 - 2000

1984 – Koncernens olika verksamheter införlivas.
1985 – Averhoff & Co A/S förvärvas.
1989 – Berlinmurens fall förändrar handelsmarknaden.
1989 – Stena Metall förvärvar bilfragmentering.
1990-talet – Från 90-talet och framåt expanderade vår återvinningsverksamhet allt snabbare. Koncernen blev även leverantörer av stål, aluminium och olja. Vi förvärvade även ett litet bolag i den växande elektronikåtervinningsindustrin.
1992 – Stena Miljö A/S etableras i Norge.
1994 – Lagstiftningen om producentansvar införs i Sverige.
1994 – Exportförbudet mot järn och metallskrot hävs.
1994 – Stenas återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning grundas i Sverige.
1996 – Stena Miljö etablerar ett dotterbolag i Finland.
1999 – Stenakoncernen fördubblas i storlek genom förvärvet av Gotthard Nilssonkoncernen.
2000-2010 – Internationell expansion i Norden, Polen, Tyskland, Österrike, Italien, Rumänien, Tjeckien och Italien. Snabb utveckling av FoU-aktiviteter, produkter, kompletta lösningar och andra tjänster för olika branscher.

2001 -

2001 – Verksamheten i Polen startar.
2003 – Etablering av fragmenteringsanläggning i Pori, Finland.
2003 – Särskilda investeringar i hanteringsprocesser av farligt avfall, industriavfall och annat driftavfall.
2005 – Koncernens verksamhet bedrivs nu på över 200 platser, globalt.
2007 - Stena förvärvar Reci AB.
2008 – De svenska återvinningsföretagen går samman med Stena Recycling.
2009 – Stena blir Europas ledande elektronikåtervinnare - med verksamhet i 10 länder.
2010 – Stena Metal Group har verksamhet på 250 platser i Europa, USA och Asien.
2016 – Stena förvärvar IL Recycling - och stärker den ledande positionen i Sverige och Polen.
2016 – Invigning av Stena Nordic Recycling Center – Europas modernaste återvinningsanläggning.
2020 - Stena Recycling startar Stena Circular Consulting - konsultverksamhet.             
2021 - Stena Recycling förvärvar Moreco Group för att stärka erbjudandet inom cirkulär it.
2022 - Alla Stena Recycling-bolag ansluter sig till Science Based Targets initiative.
2023 - Stena Recycling öppnar ny, storskalig anläggning för batteriåtervinning i Halmstad.
2023 - Stena Recycling inviger ny process för hårdplaståtervinning.
2024 - Stena Recycling lanserar ny digital tjänst för att hjälpa företag minska koldioxidutsläpp.

Till en ljus framtid

På Stena Recycling är vi stolta över vårt förflutna. Men vårt fokus ligger alltid på framtiden. Idag tar vi allt vi har lärt oss och använder det för att vägleda oss till en ljusare, mer hållbar morgondag. Här kan du läsa mer om hur vi formar framtidens återvinning.

Dela artikel