Närbild av en hand som håller en komponent från en elektronisk produkt.
Vårt erbjudande

Process- och produktdesign

Dammsugare tillverkad av 100 % återvinningsbart material, skapad av Stena Recycling i samarbete med Electrolux.
Logotypen för Electrolux, svensk tillverkare av hushållsapparater

Vi ger designråd till tillverkare av hushållsapparater för att hjälpa dem att uppfylla sina hållbarhetsambitioner för 2030

Omfattning

Projektet avsåg utveckling av en prototyp av ett återvinningsbart verktyg som ska användas av kunden i interna produktutvecklingsprocesser. En analys av möjligheter och hinder för att förbättra återvinningsgraden ingick också.

Process

Verktygets egenskaper – funktion, önskade mätvärden och användning – specificerades i nära dialog med kunden. Projektteamet för Stena Circular Consulting arbetade i sprintar och utvecklade demoversioner av verktyget, som kontinuerligt utvärderades av kunden. Genom att arbeta i en iterativ process och anpassa verktyget efter kundens behov levererade projektteamet en lösning som motsvarade förväntningarna på intern användbarhet och användarvänlighet. Kunden fick den fullständiga demoversionen av verktyget och dokumentation som sammanfattar verktygets funktioner, begränsningar och möjliga utvecklingsområden.

Insikter

Verktyget gör det möjligt för kunden att göra grova uppskattningar av återvinningsbarheten för både befintliga och framtida produkter redan i designfasen. Eftersom beslut som fattas under produktdesignen till stor del kommer att avgöra hur en produkt behandlas när den är uttjänt, är data om framtida återvinningspotential avgörande för att förbättra återvinningsgraden. Förhoppningsvis kan verktyget efter vidareutveckling av prototypen och funktionaliteten delas med andra företag i branschen.

En vision blir verklighet

När vi inledde vårt samarbete med Electrolux hade vi inte kunnat drömma om att vi skulle komma så här långt. Resultatet är en dammsugare tillverkad av 100 % återvunnen konsumentplast och återanvända komponenter. Än så länge är det en prototyp, men vi har visat att det går att göra vision till verklighet. Det här är en milstolpe på vägen mot cirkulära produkter.

Ett unikt samarbete

Tillsammans med Electrolux samarbetade vi för att skapa en 100 procent återvinningsbar dammsugare – tillverkad av 100 procent återvunnen och återanvänd plast.

Smart från början

För att uppnå en hållbar tillverkning måste design, produktion och återvinning ses som en helhet – inte som separata flöden.

Plast är fantastiskt

Vid rätt hantering kan plast bli ett cirkulärt material. Vårt projekt med Electrolux visar på fördelarna när två branscher samarbetar.

Varför välja Stena Circular Consulting?

På Stena Circular Consulting stöttar våra expertkonsulter ditt företag med strategisk rådgivning och hjälper dig utveckla hållbara cirkulära lösningar som ger störst miljö- och affärsvärde.

Som en del av Stena Recycling Group har vi årtionden av förvärvad kunskap och praktisk erfarenhet när det gäller att hjälpa företag att bli mer hållbara genom cirkularitet. Tillsammans kan vi göra din verksamhet mer effektiv, hållbar och lönsam. För när du blir cirkulär gynnas alla.

Dela artikel