Karriär

Vår kultur

Dan Sten

"Våra värderingar ska genomsyra allt vi gör för såväl kunder som medarbetare."

Dan Sten Olsson

Nyfikna, modiga problemlösare

En bra företagskultur byggs genom gemensamma attityder och beteenden.  Vår ledstjärna "Det börjar med mig" bygger på hur vi som individer väljer att agera och med vilken inställning. 

Som medarbetare på Stena Recycling är du nyfiken och på tårna och vill utmana dig själv för att kunna bidra till vår ständiga förbättring. Du är en lagspelare som värdesätter samarbete, eftersom du vet att andra behöver din kunskap lika mycket som du behöver deras. Du är en glädjespridare som med din positiva inställning bidrar till en bra stämning och en god arbetsmiljö. Du är en problemlösare som utmanar gamla arbetssätt, testar nya metoder och håller med oss om att problem är till för att lösas!

Medarbetaren i centrum

Vi tror på ett hållbart, öppet och ärligt ledarskap. På Stena Recycling handlar ledarskap om att inspirera, involvera och sätta medarbetarna i centrum. Våra ledare är lyhörda vägvisare som genom kontinuerlig feedback är med och bidrar till medarbetarnas och bolagets utveckling.

Att tydligt kommunicera vad som förväntas av medarbetarna och hur de bidrar till företagets resultat är en del av vad vi anser utgöra ett gott ledarskap. Våra ledare utövar ett medvetet, coachande ledarskap där individens kompetens tillvaratas och där vi tillsammans skapar värde - varje dag. 

Styrka i mångfald

På Stena Recycling är vi övertygade om att olika perspektiv bidrar till en inspirerande arbetsmiljö och en bred förståelse för omvärldens och våra kunders behov. Vårt mångfalds- och inkluderingsarbete är integrerat i hur vi arbetar varje dag, hur vi utvecklar vår verksamhet och hur vi är mot varandra. 

Att våra medarbetare bidrar med olika perspektiv, kompetens, idéer och tankesätt är en affärskritisk förutsättning. Vi arbetar därför ständigt och systematiskt mot uppsatta mål för att säkerställa en jämställd och inkluderande arbetsplats där vi tar tillvara på olikheter. 

Dela artikel