Vårt erbjudande

Trygg avfallshantering och återvinning av farligt avfall

Tre skäl att välja oss för din hantering av farligt avfall

1. Flexibla lösningar

Vi förädlar ditt avfall i våra egna behandlingsanläggningar och levererar till den slutliga mottagaren. Med ett brett nätverk av globala samarbetspartners erbjuder vi dig flexibla lösningar.

2. Rapportering

Vi hjälper dig att rapportera hanteringen av farligt avfall till myndigheterna. På så sätt minskar ditt pappersarbete och du är trygg med att all rapportering sker enligt gällande lagstiftning.

3. Utveckling

Vi tar det vidare för att hjälpa dig att klättra i avfallshierarkin och säkerställa att mer farligt avfall kan återvinnas till värdefulla resurser. Utmana oss!

En bunt kasserade lysrör klara att återvinnas som farligt avfall.

Hur ditt farliga avfall kan bli nytt återvunnet material


1. Expertanalys

Våra experter analyserar ditt farliga avfall för att få en översikt och planera rätt åtgärder för dig.

2. Rätt container

Vi föreslår rätt kärl för ditt farliga avfall och utbildar dina medarbetare.

3. Säker transport

Vi märker kärlen på rätt sätt för att förebygga risker och säkra en säker och laglig transport.

4. Effektiva processer

Våra processer säkerställer att så mycket avfall som möjligt återanvänds eller återvinns.

5. Nya användningsområden

Ditt farliga avfall blir en resurs i tillverkningen av nya produkter. Exempelvis spillolja, glykol och lösningsmedel.

Relaterade tjänster

Two blue steel barrels containing hazardous waste for recycling

Kärl för farligt avfall

Vi erbjuder ett brett sortiment av specialbyggda kärl för säker och effektiv insamling och transport av alla typer av farligt avfall.

A Stena Recycling expert dressed in hardhat and reflective work jacket checking the safety label on a blue steel barrel containing hazardous waste for recycling.

Sortering och klassificering av farligt avfall

Våra specialister kan besöka din verksamhet för att identifiera, sortera, klassificera, paketera, märka och transportera ditt farliga avfall för återvinning.

Two Stena Recycling experts dressed in hardhats and safety glasses, discussing safety advice.

Säkerhetsråd för farligt avfall

Våra säkerhetsrådgivare hjälper dig att säkerställa att din hantering av farligt avfall uppfyller alla lagkrav.

A dark-haired female recycling expert holding a whiteboard marker while educating a class

Miljöutbildning

Vi erbjuder alla nivåer av kompletta miljöutbildningar för dina medarbetare. Kurserna är allt från grundläggande och generella till specifika och praktiska.

Two recycling experts dressed in hardhats and reflective work clothes entering a warehouse containing heaps of recycled material.

Outsourcing av avfallshantering

Vi hanterar hela – eller delar av – din avfallshantering. Det gör att du kan lägga mer av dina resurser på din kärnverksamhet.

A blonde female recycling expert looking into the camera, smiling.

Rapportering av farligt avfall till myndigheter

Vi hjälper dig skriva rapporter för att säkerställa att det görs i enlighet med gällande lagar och krav.

A close-up of a Stena Recycling customer working on their mobile phone.

Optimering av återvinning och hantering av farligt avfall

Optimering av dina avfallsflöden är en bra utgångspunkt för din resa mot cirkulär produktion och cirkulära processer.

A male employee works in an office environment.

Stenas kundportal

Vår kundportal har de data och den statistik du behöver för att få en komplett översikt över din avfallshantering.

Utsikter och trender inom farligt avfall

  • Allt fler registrerade kemikalier klassas som farligt avfall – och lagkraven ökar.
  • Under de kommande fem åren förväntas mängden farligt avfall öka med 40 procent från företag, hushåll och sjukvård.
  • Strängare lagstiftning ställer allt högre krav på företagen. Ett exempel är lagen om anteckningsskyldighet – en rapportering baserad på ett EU-direktiv. Lagstiftningen berör alla som producerar, transporterar, samlar in, behandlar och förmedlar eller handlar med farligt avfall.
  • En stark avfallsekonomi blir allt viktigare för företag.

Värt att veta om hantering av farligt avfall

På Stena Recycling hanterar vi över 500 000 ton farligt avfall - varje år.

Farligt avfall kan bestå av fasta, flytande eller gasformiga ämnen.

Exempel på produkter som klassas som farligt avfall: mobiltelefoner, glödlampor, lysrör, kylmöbler och batterier.

Exempel på avfallsmaterial som klassas som farligt avfall: rengöringsmedel, lösningsmedel, spillolja, smörjolja, färg och lim.

Förorenat vatten kan renas och släppas ut i havet igen – vi har reningsmetoderna!

Spillolja och annat oljehaltigt avfall kan återvinnas till smörjolja och bränsleprodukter.

Dela artikel