Karriär

Kundservice

Våra roller inom kundservice

Kundsupport

First line support som ansvarar för att lösa kundens behov kortsiktigt, långsiktigt och ur ett hållbart perspektiv.

Logistiksupport

Säkerställer fungerande leveranser, administrerar mottagning och kontroll av material och hanterar ekonomiska underlag.

Ekonomisupport

Ansvarar för att säkerställa att ekonomiska uppgörelser med kund och leverantör genomförs enligt överenskommelse.

Affärssupport

Skapar förutsättningar för implementering och efterlevnad av nya samt uppdaterade avtal.