Vårt erbjudande

Högservice

Våra anpassade tjänster:

  • Daglig avfallshantering på plats hos dig
  • Hämtning och byte av kärl uppe i våningsplan inför tömning
  • Skötsel av miljörum inklusive sorteringsskyltning och städning
  • Löpande statusrapportering till miljöansvarig med information som om kärlen är rätt dimensionerade eller om tömningsintervall behöver justeras
  • Röjning inklusive bortforsling
  • Enklare reparationer, ta emot och leverera varor, snöskottning 
Dela artikel