Vårt erbjudande

Insamling, återvinning och återbruk av elektronik


Hur vi återvinner och återbrukar din elektronik


1. Insamling

Vi samlar in elavfall som mobiltelefoner, plattskärmar, datorer, småapparater, kylskåp, luftkonditioneringsapparater och mycket mer.

2. Återvinning / återbruk

Förutom att återvinna elavfall återbrukar vi fungerande produkter och komponenter. Produkternas livslängd ökar och resurserna nyttjas på bästa sätt.

3. Farligt avfall avlägsnas

Manuell isärtagning och sanering. Batterier, komponenter med kvicksilver, PCB-kondensatorer och annat farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt.

4. Automatiserad sortering

Metaller och rostfritt stål sorteras efter storlek, plaster sorteras i brom och icke-brom. Våtbord sorterar ädelmetaller. Kamerateknik sorterar metaller och komponenter.

5. Nya högkvalitativa råvaror

I en cirkulär värld ser vi till att använda produkter återvinns på ett ansvarsfullt sätt - och blir en klimatsmart resurs för nya produkter.

kretskort

Lönsamma cirkulära IT-tjänster

För IT-elektronik satsar vi på återbruk i stor skala

Med våra cirkulära tjänster för IT-utrustning förlänger du livscykeln för dina datacenter, workplace IT och allt annan IT-elektronik. Vi återbrukar elektroniken så långt det är möjligt – och det som inte går att återbruka återvinner vi.

Varför välja oss för att ta hand om ditt elektronikavfall

Inom Stena Recycling har vi över 30 års erfarenhet av att återvinna och återbruka elektronik. Vi har varit en ledande återvinnare av elektronik i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Italien sedan 1992 – långt innan EU:s WEEE-direktiv* om avfall trädde i kraft. Med hjälp av våra avancerade processer återvinns över 90 procent av all elektronik – och vi har expertisen som krävs för att ta bort farligt avfall på ett säkert och hållbart sätt. För småelektronik är återvinningsgraden över 99 procent.

När du samarbetar med oss får du del av kunskap och erfarenhet vi samlat på oss när vi arbetat med tusentals andra kunder inom elektronikåtervinning. Med vårt utbud av tjänster och processer för återvinning och återbruk skapar vi nytt värde för din verksamhet. 

* Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Så återvinner och åTerbrukar vi på Stena Nordic Recycling Center

Våra tjänster för effektiv återvinning och återbruk av elektronik

Hos oss hittar du ett komplett utbud av cirkulära tjänster, återvinningsprocesser och utrustning som hjälper dig att göra din elektronik mer cirkulär. Tack vare att vi äger hela kedjan från att vi tar emot produkten till återvinning och återbruk får du full spårbarhet genom hela systemet.

A claw crane lifts two scrap washing machines from a large pile of electronic waste in a scrap yard.

Vi återvinner din elektronik

Vi återvinner all typ av uttjänt elektronik. Småapparater som dammsugare, brödrostar, kaffemaskiner och eltandborstar. IT-utrustning som datorer, skrivare, laptops, mobiltelefoner och servrar. Platta skärmar som tv-apparater och monitorer. Kylskåp, frysar, isoleringspaneler, AC och luftkonditioneringsapparater.   

Used circuit boards safely stored in a container and ready to be recycled.

Containrar och kärl som passar dina behov

Hos oss hittar du ett brett sortiment av kärl för säker insamling och förvaring av olika typer av elektroniskt avfall. Vi erbjuder också regelbunden och tillförlitig insamling samt säker transport av ditt elektroniska avfall till våra återvinningsanläggningar, där det demonteras och sorteras på ett säkert sätt.

A collection of small batteries ready to be recycled or reused by Stena Recycling

Vi tar hand om allt farligt avfall

Allt farligt avfall tas bort av våra specialutbildade medarbetare på någon av våra certifierade återvinningsanläggningar. Produkter med farligt avfall - som batterier, komponenter med kvicksilver och PCB-kondensatorer - tas om hand med säkra metoder.

Components from used electronics ready to be reused or recycled by Stena Recycling.

Återbruk av dina fungerande komponenter

Vi återbrukar funktionella komponenter i elektronikprodukter och ger dem fortsatt  liv i nya produkter. Eller så återvinner vi hela elektronikprodukter – bildskärmar, minneskort, hårddiskar och grafikkort. Vi säkerställer också att all konfidentiell information raderas på ett säkert sätt.

A used vacuum cleaner is inspected using one of Stena Recycling's automatic sorting processes.

Avancerade processer för återvinning och återbruk

Med avancerad teknik på Stena Nordic Recycling Center har vi en återvinningsgrad på över 90 procent för elektronikprodukter - och 99 procent för småelektronik. Vi investerar också i ny sensorteknik och jobbar med återvinning av plast i uttjänt elektronik. I vår  anläggning i Åkersberga satsar vi stort på cirkulär it-elektronik.

Blå container på avfallsanläggning

Hyr containrar och kärl för alla avfallstyper

Med vårt stora utbud av containrar och kärl täcker vi alla dina avfallsbehov. Vi har kärl för all din elektronik -  och även för järn, metall, kartong, papper och plast. För avfallstyper som kräver extra säkerhet har vi kärl för farligt avfall, kemikalier såväl som konfidentiellt material. Hör av dig till oss för kostnadsförslag.

Var hamnar ditt elavfall?

Vi erbjuder ett brett sortiment av kvalitetssäkrade råvaror som säljs till våra utvalda partners runt om i världen - för användning vid tillverkning av nya produkter - också ny elektronik. Bland våra partners finns stålverk, smältverk, gjuterier och tillverkare av plast och andra material. Tillsammans ser vi till att ditt elektronikavfall återvinns och blir en värdefull resurs av hög kvalitet - och får nytt liv i nya produkter.

Avfall från begagnad elektronik klar för återvinning hos Stena Recycling.

Fyra trender inom återvinning av elavfall

  • Automatisering och elektrifiering orsakar mer elektroniskt avfall inom industri och handel.
  • De externa kraven ökar ständigt – i lagstiftning, från myndigheter, från kunder och från konsumenter.
  • Elavfall innehåller ofta känslig och konfidentiell information. Behovet av säkra lösningar för att förstöra eller radera känslig information inom elektronik ökar. Vi har lösningar för säker hantering av alla typer av konfidentiell information via vårt systerbolag Stena Confidential.
  • Intresset för att återanvända fungerande produkter och komponenter ökar, för att förlänga elektronikens livslängd och utnyttja resurserna på bästa sätt.

Läs mer om våra processer för återbruk och återvinning

Behöver du återvunnen råvara till din produktion?

Stena Metal International AB säljer järnhaltiga, icke järnhaltiga och rostfria metaller, insamlade och förädlade från våra verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Polen. Vi säljer även metaller som återvinns vid elektronik återvinning. Som en del av Stena Recyclingkoncernen ser vi till att alla metaller vi säljer bearbetas, inspekteras och återförs till kretsloppet på ett sätt som garanterar högsta möjliga kvalitet. Vi skräddarsyr en lösning för ditt avfall och hjälper dig minska dina koldioxidutsläpp.

Är du intresserad av att köpa återvunnen råvara?

Värt att veta om elavfall

Varje år produceras cirka 10 miljoner ton elavfall i 28 EU-länder, Norge och Schweiz.

För småelektronik är återvinningsgraden i våra processer över 99 procent.

Genom att investera i den senaste tekniken uppnår vi en återvinningsgrad på i genomsnitt 90 % för allt elektronikavfall.

Dela artikel