Vårt erbjudande

Insamling, återvinning och återbruk av elavfall


Hur vi återvinner och återanvänder ditt elektronikavfall


1. Insamling

Vi samlar in elavfall som mobiltelefoner, plattskärmar, datorer, småapparater, kylskåp, luftkonditioneringsapparater och mycket mer.

2. Återvinning eller återbruk

Förutom att återvinna elavfall återanvänder vi fungerande produkter och komponenter. På så sätt förlängs produkternas livslängd och resurserna nyttjas på bästa sätt.

3. Avlägsning av farligt avfall

Manuell isärtagning och sanering. Batterier, komponenter med kvicksilver, PCB-kondensatorer och annat farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt.

4. Automatiserad sortering

Metaller och rostfritt stål sorteras efter storlek. Plaster sorteras i brom och icke-brom. Våtbord sorterar ädelmetaller, medan kamerateknik sorterar vissa metaller och komponenter.

5. Skapa nya högkvalitativa råvaror

I en cirkulär värld ser vi till att använda produkter återvinns på ett ansvarsfullt sätt - och blir en klimatsmart resurs för nya produkter.

Varför välja oss för att ta hand om ditt elektronikavfall

Vi har över 30 års erfarenhet av att återvinna och återanvända elektronikavfall. Vi har varit en ledande återvinnare av elektronik i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Italien sedan 1992 – långt innan EU:s WEEE-direktiv* om avfall trädde i kraft. Med hjälp av våra avancerade processer återvinns över 90 procent av all elektronik – och vi har den expertis och de metoder som krävs för att ta bort farligt avfall på ett säkert och hållbart sätt. 

När du samarbetar med oss får du del av kunskap och erfarenhet vi samlat på oss när vi jobbat med tusentals andra kunder inom elektronikåtervinning. Med vårt utbud av elektroniska tjänster och processer för återvinning och återanvändning skapar vi nytt värde för din verksamhet.

* Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Så återvinner och åerbrukar vi på Stena Nordic Recycling Center

Våra tjänster för effektiv återvinning och återbruk av elavfall

Hos oss hittar du ett komplett utbud av marknadsledande tjänster, återvinningsprocesser och utrustning som hjälper dig att öka din återvinning och återanvändning av elektronikavfall.

A claw crane lifts two scrap washing machines from a large pile of electronic waste in a scrap yard.

Vi återvinner din elektronik

Småapparater som dammsugare, brödrostar, kaffemaskiner och eltandborstar. IT-utrustning som datorer, skrivare, laptops, mobiltelefoner och servrar. Platta skärmar som tv-apparater och monitorer. Kylskåp, frysar, isoleringspaneler, AC och luftkonditioneringsapparater.

Used circuit boards safely stored in a container and ready to be recycled.

Containrar och kärl som passar dina behov

Hos oss hittar du ett brett sortiment av kärl för säker insamling och förvaring av olika typer av elektroniskt avfall. Vi erbjuder också regelbunden och tillförlitig insamling samt säker transport av ditt elektroniska avfall till våra återvinningsanläggningar, där det demonteras och sorteras på ett säkert sätt.

A collection of small batteries ready to be recycled or reused by Stena Recycling

Vi demonterar och destruerar allt farligt avfall

Allt farligt avfall tas bort av våra specialutbildade medarbetare på någon av våra certifierade återvinningsanläggningar. Produkter med farligt avfall - som batterier, komponenter med kvicksilver och PCB-kondensatorer - tas om hand med säkra metoder.

Components from used electronics ready to be reused or recycled by Stena Recycling.

Återbruk av dina fungerande komponenter

En hel del elavfall innehåller komponenter som kan återanvändas om och om igen. Vi återanvänder funktionella komponenter i nya elektronikprodukter. Eller så återvinner vi hela elektronikprodukter – som bildskärmar, minneskort, hårddiskar och grafikkort. Vi säkerställer också att all konfidentiell information raderas på ett säkert sätt.

A pile of laptop computers ready to be reused or recycled by Stena Recycling.

Säker hantering av konfidentiell information

Vi har många års erfarenhet av att samla in, destruera och radera konfidentiellt material från begagnad elektronisk utrustning på ett fullständigt säkert sätt. Vi ser till att eliminera risken för spridning av känslig information i dina lagringsmedia eller fungerande och föråldrad elektronik. Det skyddar din verksamhet och hjälper dig att följa gällande GDPR-lagstiftning.

A used vacuum cleaner is inspected using one of Stena Recycling's automatic sorting processes.

Avancerade processer för återvinning och återbruk skapar nytt värde för dig

På Stena Nordic Recycling Center har vår satsning på nya processer och teknik resulterat i en återvinningsgrad på över 90 % för alla elektronikprodukter. Vi investerar också i avancerad sensorteknik och jobbar med återvinning av plast i uttjänt elektronik.

Var hamnar ditt elavfall?

Vi erbjuder ett brett sortiment av kvalitetssäkrade råvaror som säljs till våra utvalda partners runt om i världen - för användning vid tillverkning av nya produkter - också ny elektronik. Bland dessa partners finns stålverk, smältverk, gjuterier, plasttillverkare eller andra tillverkare. Tillsammans ser vi till att ditt elektronikavfall återvinns och blir en värdefull resurs av hög kvalitet och får nytt liv i i nya produkter.

Avfall från begagnad elektronik klar för återvinning hos Stena Recycling.

Fyra trender inom återvinning av elavfall

  • Automatisering och elektrifiering orsakar mer elektroniskt avfall inom industri och handel
  • De externa kraven ökar ständigt – i lagstiftning, från myndigheter, från kunder och från konsumenter.
  • Elavfall innehåller ofta känslig och konfidentiell information. Behovet av säkra lösningar för att förstöra eller radera känslig information inom elektronik ökar. Vi har lösningar för säker hantering av alla typer av konfidentiell information.
  • Intresset för att återanvända fungerande produkter och komponenter ökar, i syfte att förlänga elektronikens livslängd och utnyttja resurserna på bästa sätt.

Läs mer om våra processer för återbruk och återvinning

Behöver du återvunnen råvara till din produktion?

Stena Metal International AB säljer järnhaltiga, icke järnhaltiga och rostfria metaller, insamlade och förädlade från våra verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Polen. Vi säljer även metaller som återvinns vid elektronik återvinning. Som en del av Stena Recyclingkoncernen ser vi till att alla metaller vi säljer bearbetas, inspekteras och återförs till kretsloppet på ett sätt som garanterar högsta möjliga kvalitet. Vi skräddarsyr en lösning för ditt avfall och hjälper dig minska dina koldioxidutsläpp.

Är du intresserad av att köpa återvunnen råvara?

Värt att veta om elavfall

Varje år produceras cirka 10 miljoner ton elavfall i 28 EU-länder, Norge och Schweiz.

En enda kvicksilverampull från en kaffebryggare kan förorena en liten sjö så att det inte längre går att fiska där.

Genom att investera i den senaste tekniken på Stena Nordic Recycling Center har vi lyckats uppnå en återvinningsgrad på i genomsnitt 90 % för allt elektronikavfall.

Dela artikel