Hvad vi tilbyder

Indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af elektronisk affald


Sådan genanvender og genbruger vi dit elektroniske affald


1. Afhentning

Vi indsamler elektronisk affald, herunder mobiltelefoner, fladskærme, computere, små apparater, køleskabe, klimaanlæg og meget mere.

2. Genbrug eller genanvend

Ud over at genanvende elektronisk affald genbruger vi også funktionelle produkter og komponenter for at forlænge produktets levetid og udnytte ressourcerne bedst muligt.

3. Fjernelse af farligt affald

Manuel afmontering og dekontaminering. Batterier, komponenter med kviksølv, PCB-kondensatorer og andet farligt affald håndteres sikkert.

4. Automatisk sortering

Metaller og rustfrit stål sorteres efter størrelse. Plast sorteres i brom og ikke-brom. Vådborde sorterer ædle metaller, mens kamerateknologi sorterer visse metaller og komponenter.

5. Skab nye råmaterialer af høj kvalitet

Sammen lukker vi kredsløbet og sikrer, at brugte produkter genanvendes ansvarligt og bliver en klimaintelligent ressource til nye produkter.

Hvorfor vælge Stena Recycling til at passe på dit elektroniske affald?

Hos Stena Recycling har vi mere end 30 års erfaring med genanvendelse og genbrug af elektronisk affald. Vi har været førende inden for genanvendelse af elektronik i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen og Italien siden 1992 – længe før EU’s WEEE-direktiv* trådte i kraft. Vi har de avancerede processer på plads til at genanvende over 90 % af al elektronik, og vi har den ekspertise og de metoder, der kræves for at fjerne farligt affald sikkert og bæredygtigt. 

Når du samarbejder med Stena Recycling, vil du få gavn af den viden og erfaring, vi har opnået ved at samarbejde med tusindvis af andre kunder inden for genanvendt elektronik. Med vores udvalg af elektroniske genanvendelsestjenester og -processer kan vi skabe ny værdi for din virksomhed.

*Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

Se, hvordan vi tager genbrug og genanvendelse til næste niveau på Stena Nordic Recycling Center

Vore tjenester til effektiv genanvendelse og genbrug af elektronisk affald

Stena Recycling tilbyder et komplet udvalg af markedsførende serviceydelser, genanvendelsesprocesser og udstyr, der hjælper dig med at øge din genanvendelse og genbrug af elektronisk affald.

A claw crane lifts two scrap washing machines from a large pile of electronic waste in a scrap yard.

Genanvendelse af dine elektroniske produkter

Små apparater, herunder støvsugere, brødristere, kaffemaskiner, elektriske tandbørster og m.m.
IT-udstyr, herunder computere, printere, mainframes, mobiltelefoner, lagringsenheder og m.m.
Fladskærme, herunder tv'er og skærme m.m.
Køleskabe (husholdnings- og kommercielle), frysere, isoleringspaneler, klimaanlæg og meget mere.

Used circuit boards safely stored in a container and ready to be recycled.

Containere og opsamling, der passer til dine behov

Vi tilbyder et bredt udvalg af containere til sikker indsamling og opbevaring af forskellige typer elektronisk affald. Vi tilbyder også regelmæssig og pålidelig indsamling og sikker transport af dit elektroniske affald til vores genbrugsfaciliteter til sikker demontering og sortering.

A collection of small batteries ready to be recycled or reused by Stena Recycling

Vi demonterer og destruerer alt dit farlige affald

Alt farligt affald fjernes af vores specialuddannede eksperter på et af vores certificerede genbrugsanlæg. Produkter med farligt affald, herunder batterier, komponenter med kviksølv, PCB-kondensatorer og meget mere, håndteres med sikre metoder.

Components from used electronics ready to be reused or recycled by Stena Recycling.

Genbrug af dine funktionskomponenter

Noget elektronikaffald indeholder komponenter, der kan genbruges igen og igen. Vi tager enten funktionelle komponenter til brug i nye elektroniske produkter eller genanvender hele, funktionelle elektronikprodukter, f.eks. skærme, hukommelseskort, SSD-harddiske, grafikkort og meget mere. Vi sørger også for sikker sletning af alle fortrolige oplysninger.

A pile of laptop computers ready to be reused or recycled by Stena Recycling.

Sikker håndtering af fortrolige oplysninger

Vi har mange års erfaring med at indsamle, destruere og slette fortroligt materiale fra brugt elektronisk udstyr på sikker vis. Vi tilbyder forskellige løsninger, der eliminerer risikoen for spredning af følsom information i lagringsmedier samt funktionel og forældet elektronik. Det beskytter din virksomhed og hjælper dig med at overholde gældende GDPR-lovgivning.

A used vacuum cleaner is inspected using one of Stena Recycling's automatic sorting processes.

Avancerede genanvendelses- og genbrugsprocesser, der skaber ny værdi for dig

På Stena Nordic Recycling Center har vores investering i nye processer og teknologi resulteret i en genanvendelsesgrad på over 90 % for alle elektroniske produkter. Vi investerer også i avanceret sensorteknologi og arbejder med genbrugsplast i brugt elektronik.

Hvor ender dit elektroniske affald?

Vi tilbyder et bredt udvalg af kvalitetssikrede råmaterialer, der sælges til vores udvalgte partnere verden over til brug for fremstilling af nye produkter, herunder ny elektronik. Disse partnere kan være stålværker, smelterier, støberier, plastproducenter eller andre producenter. Sammen sikrer vi, at dit elektroniske affald genanvendes og bliver en værdifuld ressource af høj kvalitet til nye produkter.

Affald fra brugt elektronik, der er klar til at blive genanvendt af Stena Recycling.

Fire tendenser inden for genanvendelse af elektronisk affald

  • Automatisering og digitalisering skaber mere elektronisk affald i industrien og handel
  • De eksterne krav er konstant stigende – i lovgivningen og fra myndigheder, kunder og forbrugere.
  • Elektronisk affald indeholder ofte følsomme, fortrolige oplysninger. Behovet for sikre løsninger til at destruere eller slette følsomme oplysninger i elektronik er stigende. Vi har løsninger til sikker håndtering af fortrolige oplysninger.
  • Der er stigende interesse for at genbruge fungerende produkter og komponenter med henblik på at forlænge elektronikkens produktlevetid og udnytte ressourcerne bedst muligt.

Læs mere om vores genanvendelsesprocesser

Har du brug for genanvendte råmaterialer til din produktion?

Stena Metal International AB sælger forarbejdede jernholdige, ikke-jernholdige og rustfri metaller, der indsamles og forarbejdes fra Stena Recyclings aktiviteter i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Polen. Vi sælger også metaller, der genvindes fra elektronisk genbrug. Som en del af Stena Recycling Group sikrer vi, at alle metaller, vi sælger, behandles, inspiceres og returneres til kredsløbet på en måde, der garanterer den højest mulige kvalitet. Med vores brede udvalg af genanvendte råmaterialer kan vi opfylde dine specifikke behov og hjælpe dig med at reducere dine CO2-udledninger.

Er du interesseret i at købe genanvendte råmaterialer?

Vidste du det?

Der produceres årligt omkring 10 millioner tons elektronisk affald i de 27 EU-lande plus Norge og Schweiz.

En enkelt kviksølvampul fra en kaffemaskine kan forurene en lille sø, så du ikke længere kan fiske.

Ved at investere i den nyeste teknologi på Stena Nordic Recycling Center er det lykkedes os at opnå en genanvendelsesgrad på 90 % i gennemsnit for alt elektronisk affald.

Del artikel