Hvad vi tilbyder

Få indsigt i din CO₂-besparelse

Brug dine data strategisk

Incitament til sparring og rådgivning

Hvad kan vi gøre anderledes? Hvad skal der til for at vi kommer højere op i affaldshierarkiet? Hvordan kan vi optimere yderligere på denne affaldstype? Next step...

Motivation til adfærdsændring

Benyt jeres resultater i jeres interne motivationsarbejde af medarbejdere - sæt det sammen med de opgaver, der løses i hverdagen med sortering og affaldsforebyggelse.

Lovpligtig dokumentation

Dine data fra Serviceportalen er DIN dokumentation over for skærpede regler og lovkrav. Brug dem.
Del artikel