Hvad vi tilbyder

Indsamling, genbrug og genanvendelse af lithium-ion-batterier

Fem unikke fordele

1. Lukket kredsløb

Vi kan indsamle dit affaldsmateriale og omdanne det til genanvendte råmaterialer af høj kvalitet til brug i produktionen af nye batterier.

2. Sikker og bæredygtig drift

Vores genbrugsanlæg drives af vedvarende energi, og vores processer er energieffektive – hvilket gør dem sikre for medarbejdere og miljøet.

3. Industriel kapacitet

Med vores avancerede genanvendelsesprocesser modtager og håndterer vi regelmæssigt affaldsmaterialer på industrielt niveau – sikkert og effektivt.

4. Europæisk tilstedeværelse

Vi har certificerede genbrugsfaciliteter i flere lande og kan tilbyde dækning i store dele af Europa.

5. Komplet affaldshåndtering

Ud over genanvendelse af batterier kan vi også håndtere andre affaldsstrømme, f.eks. forurenet vand fra batteriproduktionen.

Genbrug af batterier til elbiler

Stena Recycling har forpligtet sig til at blive en førende spiller i Europa inden for genanvendelse og genbrug af lithium-ion-batterier.

Vi har illustreret udfordringerne og mulighederne ved genbrug af elbilbatterier i vores strateginotat herunder.. Find ud af, hvordan vi kan muliggøre bilindustriens overgang til mere cirkulære løsninger.

Oplev fremtidens genanvendelse af batterier

Genvinding eller genbrug – resultatet er en bedre fremtid

Efter strenge tests dokumenteres alle litium-ion-batterier, der anses for sikre at genbruge, og mærkes med henblik på sporbarhed. Derefter forberedes de til sikker transport, før de begynder på et nyt liv i nye applikationer såsom energilagringssystemer. Alle batterier, der ikke kan genbruges, aflades på sikker vis, demonteres og der udvindes store mængder værdifuldt materiale. Alle typer litium-ion-batterier som LTO, LFP, LMO, NMC, LCO og NCA kan genanvendes, mens den restenergi, der udvindes af batterierne, enten føres tilbage til elnettet eller bruges i vore genanvendelsesprocesser.

Med vore avancerede genanvendelsesprocesser kan vi genvinde plast, aluminium og kobber. Men vigtigst af alt kan vi også udvinde kritiske ressourcer som lithium, kobolt og nikkel i det, der kaldes sort masse. Den sorte masse raffineres derefter yderligere af vore dygtige partnere, og der udvindes værdifulde materialer ved hjælp af en hydrometallurgisk proces. Det udvundne materiale genanvendes derefter til brug i nye batterier. Vi kan sørge for, at en af vore ekspertpartnere rafinerer den sorte masse for dig ved at skabe et lukket kredsløb, eller vi kan levere den for at blive raffineret af din egen partner. I den foreslåede EU-batteriforordning skal nye litium-ion-batterier indeholde mindst 12 % kobolt, 4 % lithium og 4 % nikkel fra ikke-virgint materiale. Takket være vores investering og avancerede processer kan vi påvirke, hvor store mængder genanvendte råmaterialer batteriproducenter bruger i deres batterier og hjælpe dem med at nå dette mål.

Ved at geanvende eller genbruge i industriel skala tilbyder Stena Recycling en sikker, bæredygtig løsning til dine udtjente litium-ion-batterier. Kontakt os, og lad os arbejde sammen om at øge dit batterigenanvendelse, reducere din klimapåvirkning og reducere omkostningerne.


Sådan genanvender vi udtjente litium-ion-batterier


1. Indsamling af brugte litium-ion-batterier

2. Sikker demontering af huse og statslig sundhedsundersøgelse

3. Dokumenterer serienumre og analyseresultater

4. Højspændingsarbejde: udarbejde og dokumentere

5. Dyb afladning

6. Mekanisk nedbrud

7. Raffineret sort masse og materialer, udvundet af vore ekspertpartnere

8. Genanvendte råmaterialer klar til brug i ny batteriproduktion

En Stena Recycling-ekspert forbereder afladning af et litium-ion-køretøjsbatteri.

Sådan genbruger vi udtjente litium-ion-batterier


1. Indsamling af brugte litium-ion-batterier

2. Sikker demontering af huse og statslig sundhedsundersøgelse

3. Dokumenter serienumre og analyseresultater

4. Dokumentation

5. Gør klar til sikker transport og genbrug

6. Anden anvendelse i energioplagringsudstyr eller reservedele

Genanvendelse af lithium-ion-batterier – vi mener, at batterier bør holde for evigt

Brugte bilbatterier genanvendes til energilagring.

Cirkulær styring af elbilbatterier

Se, hvordan Stena Recycling undersøger, aflader og derefter genanvender eller genbruger batterier fra elbiler.
Nærbillede af to hænder, der holder en mobiltelefon med en revnet skærm.

Genanvendelse af litium-ion-batterier fra brugt elektronik

På Stena Nordic Recycling Center bliver små batterier fra brugt elektronik til ressourcer til nye batterier.
Stena Recyclings eksperter i beskyttelsestøj arbejder med at aflade og demontere et litium-ion-køretøjsbatteri.

Design af batterier til cirkularitet

Ud over at hjælpe dig med at genbruge og genanvende brugte litium-ion-batterier kan vi hjælpe dig med at designe nye batterier, så de bliver mere cirkulære fra starten.
Et luftfoto, der viser et Stena Recycling-battericenter.

Vi investerer i fremtidens genanvendelse af batterier

For at imødekomme nuværende og fremtidige krav til genanvendelse af batterier etablerer vi syv nye battericentre i hele Europa og skaber spændende nye partnerskaber.
Batterier fra store køretøj genanvendes til at drive et BatteryLoop-energilagringssystem.

Stenas genanvendelsesproces: batterkredsløb

Stenas datterselskab BatteryLoop forlænger elbilbatteriers levetid. Batterier, der ikke længere kan anvendes i køretøjer, anvendes i energilagringssystemer.

Gennemsigtighed og andre tendenser inden for genbrug af batterier

Sporbarhed – at vide, hvad et produkt er fremstillet af, og hvor det kommer fra – er en vigtig del af bæredygtighed. Så når det drejer sig om litium-ion-batterier, ønsker producenter, kunder og partnere at kunne følge et batteri gennem hele dets levetid. Hos Stena Recycling indsamler vi så mange oplysninger som muligt om de lithium-ion-batterier, vi håndterer. Derefter mærker vi hvert batteri, så det er let at spore i fremtiden.

Her kan du læse om andre tendenser inden for genanvendelse af batterier

En ekspert i batterier fra Stena Recycling besvarer spørgsmål i et kontormiljø.

FAQ – hyppigt stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle ofte stillede spørgsmål om fremtiden for genbrug af batterier.

Vi modtager mange interessante spørgsmål om fremtiden for genbrug af batterier. Her har vi samlet nogle spørgsmål og svar. Svarene gives af eksperterne, som deltog i vores Future of Battery Recycling-event og Stena Recyclings forsknings- og udviklingsafdeling.

Vidste du, at ...

Fra 2023 skal alle batterier til elbiler have en QR-kode og et batteriidentifikationsnummer (BIN), der giver unikke oplysninger om batteriet.

I 2026 er det planlagt, at hvert batteri skal have et batteripas med oplysninger om batteriets oprindelse, egenskaber, brug og sundhed.

I begyndelsen af 2030 skal alle batterier indeholde mindst 12 % kobolt, 85 % bly, 4 % lithium og 4 % nikkel fra ikke-jomfruelige materialer.

Del artikel