Batteriets värdekedja
Nyheder & Indsigt

Klimavenlig håndtering af lithium ion batterier gennem hele produktlivet

Følg med på rejsen om at få det meste ud af lithium-ion batterier - trin for trin.

1 - DESIGN TIL EN CIRKULÆR ØKONOMI


Det gælder om at gøre det rigtigt lige fra starten og tænke på hele produktlivet. Allerede i batteriets designfase kan producenten sikre, at det kan genanvendes på en så enkel og effektiv måde som muligt i fremtiden.

Trend: I EU's kommende batterilovgivning stilles der flere krav til, at nye batterier skal indeholde genanvendte materialer for at forenkle genbrug og genanvendelse af gamle batterier. Flere og flere virksomheder har klare mål om at reducere deres klimapåvirkninger, og dér spiller produktudviklingen en vigtig rolle for, om det kan lykkes.

Løsning: Læs mere om et cirkulært produktdesign med Stena Recyclings ekspert.

2 - Produktion med reducerede klimapåvirkninger

Anvendelse af genanvendte materialer reducerer batteriets klimaaftryk. Grunden til dette er, at det er mere klimavenligt at anvende råvarer i form af genanvendte materialer i stedet for helt nye ressourcer.

Trend: Elektrificeringen øges stadig hurtigere. Der sker en global jagt efter de begrænsede mængder råvarer, der skal bruges for at producere lithium- ion batterier.

Løsning: I Stena Recyclings genanvendelsesanlæg fremstilles der hvert år millioner af ton genanvendte materialer. Råvarerne hjælper virksomheder med at reducere deres klimapåvirkninger. Med forskellige satsninger kan vi producere flere råvarer, som skal bruges i den fortsatte elektrificering.

3 - Produktanvendelse – opfyld forbrugernes krav

Trend: Forbrugernes forventninger til bæredygtighed bliver stadig vigtigere for deres købsbeslutning. Batterier, der er lavet af flere genanvendte materialer, og som er genanvendelige, hjælper produktionsvirksomheder med at tiltrække kunder. Da Stena Recycling spurgte 1.000 forbrugere, forventede 92% af dem, at producenter anvender flere genanvendte materialer. 86% anser det for at være vigtigt at få at vide, om et produkt kan genanvendes.

Løsning: Læs mere om bilproducenten Polestars rejse mod en klimaneutral bil i 2030, hvor materialehåndtering er af stor betydning.

4 - Indsamling, transport og sporbarhed

Sikker håndtering af batterier, herunder lithium- ion batterier, er vigtig for at forebygge eksempelvis brand - uanset hvor batterierne håndteres.

Trend: Sporbarhed er en stor del af lovforslaget fra EU. Blandt andet foreslås det at indføre et batteripas, hvor informationer om batteriet samles. Det skal omfatte alt lige fra materialeindhold til instruktioner for transport og korrekt genanvendelse.

Løsning: Med 160 genanvendelsesanlæg kan vi indsamle batterier og andet affald fra 70.000 kunder i alle mulige brancher. Der bliver etableret særlige battericentre på alle vores markeder.

Med det rette indsamlingsudstyr kan batterier håndteres og transporteres på en sikker måde. I Sverige har Stena Recycling indgået samarbejde med omkring tyve store genbrugsstationer om tidlig frasortering af batteridrevne produkter fra husholdningerne. Det muliggør en mere effektiv og sikker genanvendelse i næste trin. Et andet eksempel er Safebox – en robust stålkasse, vi har udviklet til sikker transport af bilbatterier. Håndteringen af batteriet dokumenteres hele vejen for at sikre god sporbarhed.

5 - sortering til genbrug eller genanvendelse af lithium ion batterier

Brugte batterier kan håndteres på forskellige måder. De kan genbruges ved at forlænge produktlivet eller gå direkte til genanvendelse.

Trend: Udfordringen i form af mangel på elkapacitet i samfundet er en vigtig grund til øget genbrug af gamle batterier i energilagre. EU vil stimulere til mere genbrug og genanvendelse for at sikre batterimaterialer for fremtiden. Kravene forventes at påvirke både produktionsindustrien og genanvendelsesfirmaerne.

Løsning: I Stena Recyclings battericentre vurderes batteriernes ydeevne. Hvis de er i god stand, kan køretøjsbatterier stadig bruges som produkt via re-use. Batteriet genanvendes, hvis det ikke kan genbruges.

6 - Afladning og demontering af lithium ion batterier

Et brugt bilbatteri kan indeholde op til 600 volt; det vil sige næsten dobbelt så meget, som vi får ud af en almindelig stikkontakt. Sikkerheden er derfor vigtig i alle trin.

Trend: Der opstår langt flere brande forårsaget af lithium ion batterier. I EU's lovforslag stilles der krav om, at producenter skal forsyne batterier med informationer, der bidrager til sikker håndtering og genanvendelse.

Løsning: På Stena Recyclings battericentre gøres batterierne strømløse efter strenge sikkerhedsregler, samtidig med at vores medarbejderes kompetencer er en nøglefaktor. Batterihusene demonteres, og plast, metal og andre materialer genanvendes.

7 - genanvendelse – råvarer til nye batterier

I genanvendelsesprocesserne afgøres det, hvor meget materiale der kan udvindes og genanvendes til nye batterier. Råvarer skal være af høj kvalitet og erstatte en større del af de nye materialer.

Trend: Både virksomheder og lovgivere driver udviklingen fremad inden for øget genanvendelse af batterier. Her kan du læse mere om de krav, EU vil stille til øget genanvendelse.

Løsning: Stena Recycling gennemfører en del satsninger, der øger genanvendelsen af gamle batterier. I Halmstad bygges der et anlæg til genanvendelse af elektronikaffald både fra køretøjer og elektronik. I anlægget skal den såkaldte 'black mass' - et materialemiks besående af kobolt, litium, nikkel og andre batterimaterialer - udvindes fra batterier fra kunder i hele Norden, Polen Tyskland og andre dele af Europa. Den bedste tilgængelige teknik vil blive anvendt i processen. Anlægget er også skalerbart til stigende mængder batterier på markedet.

Gennem et samarbejde med Johnson & Matthey kan materialerne forædles ved hjælp af avancerede kemiske processer og blive til kvalitetsråvarer, der kan bruges i produktionen af nye batterier.

8 - Gamle batterier bliver til nye batterier

Anvendelse af genanvendte materialer bidrager til et mindsket klimaaftryk i produktionen af nye batterier. Vi kan desuden holde hus med de råvarer, der kun findes i begrænset mængde på planeten. Genanvendelse bidrager derfor til, at der også er nok kobolt, litium, nikkel og andre vigtige materialer til batterier i fremtiden.

Fremtiden: EU vil stille krav til øget anvendelse af genanvendte råvarer i nye batterier. Allerede fra 2027 vil EU kræve åben information om, hvor meget genanvendt kobolt, litium, nikkel og bly der er anvendt i et nyt batteri. Kravene til den anvendte mængde genanvendt materiale skal ifølge forslaget stige markant fra 2030 til 2035.

Løsning: Gennem et globalt netværk sælger Stena Recycling genanvendte materialer til gode købere.

For yderligere oplysninger

Fremtiden for genindvinding af batterier

Fremtiden for genindvinding af batterier

Antallet af batteridrevne produkter, der produceres over hele verden, accelererer hurtigt. Batterier er nu drivkraften i vores hverdag – fra intelligente enheder og husholdningsapparater til elværktøj og elbiler.
Genbrug af små litium-ion-batterier | Stena Recycling

Genanvendelse af litium-ion-batterier fra elektronik

Find ud af, hvordan små batterier fra alle typer elektriske produkter genanvendes på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprocessen adskilles batterierne og bliver i sidste ende ressourcer til nye batterier.
Behandle batterier fra elbiler

Den cirkulære håndtering af batterier fra elbiler

Stena Recycling håndterer batterier fra elbiler. Følg de trin, der viser, hvordan batterierne undersøges, aflades og enten genbruges eller genindvindes.
EU’s batteriforordning vil fremme nye cirkulære partnerskaber for industrien

EU’s batteriforordning stiller nye krav til industrien

EU er i gang med at udarbejde strengere batteriregler, som forventes at træde i kraft i 2022-2023. Når disse regler er vedtaget, kræver det nye cirkulære partnerskaber mellem batteriproducenter og genanvendelsesvirksomheder.
Nyt batterigenbrugsanlæg tæt på kunderne

Nyt batterigenbrugsanlæg tæt på kunderne

Vores verden bliver elektrisk. I en fart. Stena Recycling bygger et nyt batterigenbrugsanlæg og begiver sig ud på en spændende rejse med eksterne partnere.
Batteriværdikæden

Batteriets levetid: trends og initiativer i værdikæden

Brug af litium-ion-batterier er en fantastisk ressource til fremstilling af nye. Men det er vigtigt at håndtere dem ordentligt i hele deres produktlevetid. Fra design til genanvendelse af materialerne. Har du styr på dine batterier?
Svar fra eksperterne – Fremtidens genbrug af batterier | Stena Recycling

Svar fra vore eksperter – fremtidens genbrug af batterier

Vi fik mange interessante spørgsmål fra publikum, der deltog i webinaret The Future of Battery Recycling. Her har vi samlet alle spørgsmål og svar. Svarene gives af de eksperter, der deltog i arrangementet, samt af Stena Recyclings forsknings- og udviklingsafdeling.
Del artikel