Nærbillede af et slidt, grønmalet stykke træaffald, der er klar til genanvendelse
Hvad vi tilbyder

Bæredygtig genvinding for at minimere deponering – bioaffald, glas, tekstil, procesaffald, gummidæk og affald til forbrænding

Sådan hjælper Stena Recycling med at reducere din affaldsmængde

1. Nyskabelser

Takket være vores omfattende erfaring og cirkulære forretningstankegang kan vi hjælpe dig med at finde nye måder at bruge dit affald – uanset materialet, uanset mængden.

2. Samarbejde

Vores store netværk af kunder og samarbejdspartnere gør os i stand til at finde nye kreative kombinationer af affaldsproducenter og indkøbere.

3. Virkningsgrad.

Takket være vores effektive processer og logistik kan vi gøre genanvendelse rentabel for en bredere vifte af affald.

En bunke affaldstræ, der er klar til genbrug.

Genbrug af træaffald

Det affaldstræ, vi indsamler, sorteres i forskellige kvalitetsklasser og fraktioner. Ubeskadigede træpaller sorteres til genbrug, mens andre kvaliteter knuses til flis. Metaller i form af søm og diverse beslag fjernes og genanvendes. Visse træflisfraktioner er egnede til genanvendelse som råmaterialer i produktionen af fiberplader. Andre fraktioner er mere velegnede til energiudvinding og bruges som brændsel i kraftvarmeværker, der producerer fjernvarme og el.

Blandet vegetabilsk madaffald klar til genbrug.

Genanvendelse af madaffald

Madaffald omfatter fødevarer og animalske biprodukter, der kasseres – eller er beregnet til eller skal kasseres. Vegetabilsk og animalsk fedt er også inkluderet her. Vi indsamler madaffald fra logistikcentre i dagligvarehandlen, fødevareproducenter, kommercielle køkkener og supermarkeder.

På vores anlæg eller hos vore partnere bliver emballeret og uemballeret madaffald kværnet og forfinet til et substrat (slam). Slammet transporteres derefter til biogasanlæg, hvor det omdannes til biometangas. Gassen anvendes som brændstof til køretøjer og i industrien. Restslammet kvalitetssikres og anvendes som gødning i landbruget, mens vegetabilske og animalske fedtstoffer genanvendes som råmateriale til sæbe og biodiesel.

Knust glas klar til genanvendelse.

Glasgenanvendelse

Glasaffald er meget velegnet til genbrug og genanvendelse. Ved at bruge glasaffald i stedet for nyt materiale (sand) kan energiforbruget reduceres med 20 %, da glas smelter ved en lavere temperatur. Glas, der indsamles til genanvendelse, kan omfatte drikkeflasker og syltetøjsglas samt glashylder, ruder og forruder.

Glasset sorteres og separeres fra urenheder som metal, plast og træ. Flasker, krukker og vinduer er 100 % genanvendelige og kan genbruges igen og igen uden kvalitetstab. Andre fraktioner er egnede til materialegenanvendelse som råmateriale til glasuld, der hovedsageligt anvendes til fremstilling af isoleringsmaterialer til husbyggeri.

Sammenfiltrede tekstilstrimler klar til genbrug.

Genanvendelse af tekstiler

Genanvendelse af tekstiler er en udfordrende opgave, fordi de fleste tekstilprodukter er komplekse og består af forskellige materialer. Hos Stena Recycling kører vi flere projekter, der har til formål at flytte tekstiler op i affaldshierarkiet. Hvert år indsamler og sorterer vi kasserede tekstiler fra modevirksomheder, møbelproducenter, tekstilproducenter, hotelkæder, vaskerier og hospitaler.

Tekstilerne opdeles derefter i forskellige grupper for at opfylde kravene fra vores genbrugspartnere. Vi samarbejder med flere førende virksomheder, der innoverer med nye teknologier til genanvendelse af tekstiler, i nogle tilfælde helt ned på polymerniveau.

Procesaffald fra papirfremstilling klar til genanvendelse.

Genanvendelse af procesaffald

Procesaffald omfatter alle biprodukter og affald fra forskellige fremstillingsprocesser, typisk i papirmasse- og papirindustrien, stålindustrien og den kemiske industri. Hos Stena Recycling håndterer vi primært procesaffald fra pulp- og papirindustrien. Vi håndterer også uorganiske materialer fra stålindustrien, såsom forbrændingsslagger og støbesand, som er velegnede til materialegenanvendelse.

Ved papirfremstilling er fiberfindeling et restprodukt, der normalt ikke har anden kommerciel brug end som dæklag på lossepladser. Men gennem innovativt samarbejde med to af vore kunder har vi udviklet en klimaintelligent jord til plantning, hvor den økologiske ingrediens – tørv – erstattes af genbrugsfiberfindeling.

Dæk fra udrangerede køretøjer, der er klar til genbrug.

Genanvendelse af dæk fra udrangerede køretøjer

Når en bil er udtjent, indeholder den et betydeligt antal genanvendelige komponenter og genindvindelige materialer, herunder de fire gummidæk. Vi indsamler og sorterer ELV-dæk, som derefter leveres til udvalgte genbrugspartnere. Genanvendt gummi kan bruges til at erstatte noget af det nye materiale til fremstilling af andre gummiprodukter. Dæk er også ideelle til at give næring til processen med høje temperaturer ved fremstilling af cement, hvor ståltråden også bruges som råmateriale i processen.

Rød gribeklo løfter en skovlfuld affald til forbrænding.

Energiudvinding af affald til forbrænding

Selv ved at bruge de bedste genanvendelsesteknologier, der findes i dag, er der stadig nogle affaldsfraktioner, der bør bruges til energiudvinding. Dette omfatter også stoffer og materialer, der ikke er egnede til cirkularitet, og som bør destrueres. Denne fraktion – affald til forbrænding – anvendes som brændsel i kraftvarmeværker, der producerer fjernvarme, fjernkøling og el.

Det affald, som vi håndterer til forbrænding, leveres kun til de anlæg, hvor der garanteres en sikker håndtering af restprodukter efter forbrændingen. Røggasserne, flyveaske og bundaske rengøres, så der ikke udledes forurenende stoffer eller andre farlige stoffer. Asken genanvendes derefter som råmateriale til bl.a. betonproduktion.

Blomsterlandet-logo

Blomsterlandet og Alstrohm-Munksjö

Stena Recycling har gennem et innovativt samarbejde med Blomsterlandet og Ahlstrom-Munksjö udviklet klimasmart plantejord af 100 % genbrugsmateriale. Tørv, som normalt findes i plantemuld, erstattes af fibermuld, som er affald fra papirindustrien. Samarbejdet har skabt et mere cirkulært produkt.

Del artikel