natur
Om os

Sammen for fremtiden

Leise Marud Chief of Sustainability

For mange rimer affald og genanvendelse på bæredygtighed. Men det er ikke nok at sikre genanvendelse af affald. Det skal også foregå på en bæredygtig måde. Derfor er vi stolte af at kunne præsentere vores bæredygtighedsstrategi, som også indeholder CO2- reduktionsmål i henhold til Science Based Targets.

Leise Marud, Chef for Bæredygtighed

Sammen for fremtiden har fem fokusområder

Science Based Targets logotype over an areal view of the horizon

CO2-reduktion

Vi tager ansvar for reduktion af drivhusgasser
En medarbejder ved materialebånd

Reduktion af affald til deponi og forbrænding

Vi løfter affald op i genanvendelseshierakiet
En ansat i Stena Recycling smiler

Psykisk sundhed

Vores medarbejdere er trygge, engagerede og oplever et arbejdsliv i balance
En medarbejder fra Stena Recycling smiler

Diversitet og inklusion

Vi skaber en sund forretning med diversitet og inklusion
En mand, der står ved havnen og kigger på sin telefon

Ansvarlighed i værdikæden

Vi vil skabe en bæredygtig værdikæde ved at stille krav til vores samarbejdspartnere inden for E,S og G.
Science Based Targets logotype over et luftfoto af horisonten

CO2-reduktion

Vi tager ansvar for reduktion af drivhusgasser.

Vores mål er at leve op til Science Based Target og reducere vores CO2-udledning i scope 1 og 2 med 50% - og scope 3 med 25% i 2030.

For at nå målene scope 1 og 2 udfaser vi fossile varmekilder, elektrificerer køretøjer og optimerer kørselsadfærd i både firmabiler, arbejdsmaskiner og lastbiler. For udledninger i værdikæden (Scope 3) fokuserer vi i første omgang på at reducere CO2-udledning fra indkøbt transport til og fra filialer/produktion gennem dialog med logistikpartnere, da denne udgør den langt største udledning i Stena Recyclings CO2-regnskab.

En medarbejder ved materialebånd

Reduktion af affald til deponi og forbrænding

Vi løfter affald op i genanvendelseshierarkiet

Vores mål er at løfte så mange materialer som muligt højere op i genanvendelseshirakiet.

For at nå vores mål har vi fire delmål: 1) Vi skal øge kvaliteten af genanvendelse af jern 2) Opnå nul deponi fra landet jern, som shreddes og sorteres på produktionsanlægget i Grenå 3) Reducere mængden af affald til forbrænding fra kunder og filialer 4) Udvikle cirkulære kundeprojekter inden for bl.a. plast og farligt affald med henblik på at løfte affald op i genanvendelseshierarkiet.

En ansat i Stena Recycling smiler

Psykisk sundhed

Vores medarbejdere skal være trygge, engagerede og opleve et arbejdsliv i balance

Vores mål er at reducere sygefraværet, øge trivslen og eliminere krænkende adfærd.

Løsningerne på dette indeholder både opsøgende og forebyggende arbejde. Med afsæt i besvarelser fra vores medarbejdertilfredsheds-undersøgelse og data på sygefravær identificerer vi de steder i organisationen, hvor der er mistanke om mistrivsel eller for højt arbejdspres. Alle ledere skal altid have værktøjer og vejledning til rådighed for at sikre trivsel.

En medarbejder fra Stena Recycling smiler

Diversitet og inklusion

Vi skaber en sund forretning med diversitet og inklusion

Vores mål er at skabe en mere lige kønsfordeling i alle ansættelsesformer og øge antallet af medarbejdere ansat på særlige vilkår. Derfor er vi også tilsluttet Dansk Industris Diversitetsløfte.

Vi ønsker en mangfoldig organisation. Vores rekruttering og jobprofilering bliver bl.a. også målrettet kvindelige ansøgere, og vi stiller krav til rekrutteringspartnere om at levere mindst én kvindelig kandidat til alle ledige stillinger. Vi indsamler vores erfaringer med at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet eller under uddannelse i job, for kunne hjælpe flere i arbejde. Vi vil desuden undersøge, om Stena Recycling er en attraktiv arbejdsplads, for belyse om der er behov for ændringer i vilkår for at tiltrække den ønskede arbejdskraft. 

En mand, der står ved havnen og kigger på sin telefon

Ansvarlighed i værdikæden

Vi vil skabe en bæredygtig værdikæde ved at stille krav til vores samarbejdspartnere inden for Environment, Social og Governance

Vores mål er at evaluere væsentlige samarbejdspartnere, og sikre, at de alle har underskrevet Business Partner Code of Conduct.

Målene opnår vi i samarbejdet med vores værdikæde – både opstrøms, nedstrøms og blandt sekundære leverandører. 

Del artikel