Hvad vi tilbyder

Farligt affald – sikker bortskaffelse og genanvendelse

Tre grunde til at vælge os til bortskaffelse af farligt affald

1. Fleksible løsninger

Vi raffinerer affaldet i vores egne renseanlæg og leverer det til slutbehandling eller modtager. Vi tilbyder fleksible løsninger med et bredt netværk af globale partnere.

2. Rapportere

Vi hjælper dig med at rapportere håndteringen af farligt affald til myndighederne. Dette reducerer papirarbejdet og sikrer, at rapporteringen sker i overensstemmelse med gældende love og krav.

3. Kom videre

Vi går videre og hjælper dig med at klatre op ad affaldshierarkiet og sikrer, at mere farligt affald kan omdannes til værdifulde ressourcer. Giv os en udfordring!

Et bundt kasserede lysstofrør, der er klar til at blive genanvendt som farligt affald.

Sådan kan dit farlige affald blive til nyt genanvendt materiale


1. Ekspertvurdering

Vore eksperter analyserer dit farlige affald for at få et overblik og planlægge de rigtige foranstaltninger for dig.

2. Beholder til højre

Vi tilbyder den rigtige container til dit farlige affald og træning af dine medarbejdere.

3. Sikker transport

Vi mærker beholderne korrekt for at forhindre risici og garantere en sikker og lovlig transport.

4. Effektive processer

Vore processer sikrer, at så meget affald som muligt genbruges eller genanvendes.

5. Ny anvendelse

Dit farlige affald bliver en ressource til fremstilling af nye produkter. Fx spildolie, glykol og opløsningsmidler.

Relaterede serviceydelser

Two blue steel barrels containing hazardous waste for recycling

Containere til farligt affald

Vi tilbyder et bredt udvalg af specialbyggede beholdere til sikker og effektiv indsamling og transport af alle former for farligt affald.

A Stena Recycling expert dressed in hardhat and reflective work jacket checking the safety label on a blue steel barrel containing hazardous waste for recycling.

Sortering og klassificering af farligt affald

Vores specialister kan besøge din virksomhed for at identificere, sortere, klassificere, pakke, mærke og transportere dit farlige affald til genanvendelse.

Two Stena Recycling experts dressed in hardhats and safety glasses, discussing safety advice.

Sikkerhedsanvisninger for farligt affald

Vores sikkerhedsrådgivere hjælper dig med at sikre, at din håndtering af farligt affald opfylder alle lovkrav.

A dark-haired female recycling expert holding a whiteboard marker while educating a class

Miljøuddannelse

Vi tilbyder komplette miljøkurser til dine medarbejdere på alle niveauer, fra grundlæggende og generelle til specifikke og praktiske.

Two recycling experts dressed in hardhats and reflective work clothes entering a warehouse containing heaps of recycled material.

Outsourcing af affaldshåndtering

Vi kan håndtere hele – eller dele af – din affaldshåndtering, hvilket giver dig mulighed for at fokusere flere ressourcer på din kerneforretning.

A blonde female recycling expert looking into the camera, smiling.

Rapportering af farligt affald til myndighederne

Vi hjælper dig med at skrive rapporterne for at sikre, at de udføres i overensstemmelse med gældende love og krav.

A close-up of a Stena Recycling customer working on their mobile phone.

Optimering af genanvendelse og håndtering af farligt affald

Optimering af dine affaldsstrømme er et godt udgangspunkt for din rejse mod cirkulær produktion og cirkulære processer.

A male employee works in an office environment.

Stena Customer Portal

Vores kundeportal indeholder de data og statistikker, du har brug for til at få et komplet overblik over din affaldshåndtering.

Udsigter og tendenser inden for farligt affald

  • Flere og flere registrerede kemikalier klassificeres som farligt affald, og lovkravene stiger.
  • I løbet af de næste fem år forventes mængden af farligt affald at stige med 40 % fra virksomheder, husholdninger og sundhedssektoren.
  • Strengere lovgivning stiller stadigt strengere krav til virksomheder. Et eksempel herpå er loven om notatpligt, en indberetning, der er baseret på et EU-direktiv. Lovgivningen berører alle, der producerer, transporterer, indsamler, behandler og formidler eller handler med farligt affald.
  • En stærk affaldsøkonomi bliver stadigt vigtigere for virksomhederne.

Vidste du, at ...

Stena Recycling håndterer årligt over 500.000 tons farligt affald.

Farligt affald kan bestå af faste, flydende eller gasformige stoffer.

Eksempler på produkter, der er klassificeret som farligt affald: mobiltelefoner, pærer, lysstofrør, kølemøbler, batterier og meget mere.

Eksempler på affaldsmaterialer, der er klassificeret som farligt affald: rengøringsmidler, opløsningsmidler, spildolie, smøreolie, maling, lim og meget mere.

Forurenet vand kan renses og udledes i havet igen – vi har behandlingsmetoderne.

Spildolie og andet olieholdigt affald kan genanvendes til smøreolie og brændstofprodukter.

Del artikel