pharma laboratorie
Hvad vi tilbyder

Komplet affaldsløsning til Pharma- og medicinalindustrien

Sådan fungerer Stena Pharma Solutions

Løsningen er opdelt i 5 trin fra analyse til ressourceoptimering for at finde den bedste affaldsløsning, til rapportering og opfølgning.

Helhedsløsning

Vi foretager en vurdering af jeres affaldssituation og foreslår efterfølgende en skræddersyet løsning, der omfatter samtlige affaldstyper med forslag til beholdere, sorteringssystemer, afhentningshyppighed.

Ressourceoptimering

Helhedsløsningen omfatter altid gennemgang af eksisterende affaldshåndtering for at effektivisere den.

Uddannelse og information

Stena Recycling tilbyder information, konsultation og motiverende uddannelser (eks. ADR kapitel 1-3), som gør affaldshåndteringen enklere, mere tryg og effektiv.

Håndtering af samtlige affaldstyper

Vi tager af os af alt i forbindelse med indsamling, afhentning, transportdokumenter og destruktion

Rapportering og opfølgning

Vores kundeportal muliggør adgang til statistik, der giver fuldt overblik. Det gør det nemt at udarbejde miljørapporter.

Del artikel