Hvad vi tilbyder

Affaldshierarki - hvor er dit affald placeret?

Brug dine data i din virksomhedsstrategi

Incitament til sparring og rådgivning

Hvad kan vi gøre anderledes? Hvad skal der til for, at vi kommer højere op i affaldshierarkiet? Hvordan kan vi optimere yderligere på denne affaldstype? Next step...

Inspirationskilde

Fremhæv dine positive resultater, og vis omverden, at I har en bæredygtig agenda. Brug dem i din virksomhedskommunikation.

Motivation til adfærdsændring

Benyt jeres resultater i jeres interne motivationsarbejde af medarbejdere - sæt det sammen med de opgaver, der løses i hverdagen med sortering og affaldsforebyggelse.

Lovpligtig dokumentation

Dine data fra Kundeportalen er DIN dokumentation over for skærpede regler og lovkrav. Brug dem.
Del artikel