Solen går ned over en skov ved den svenske kystlinje.
Om os

Bæredygtighed

Opbygning af en stærk, omsorgsfuld kultur sammen

Hos Stena Recycling, som en del af Stena Metall Group, stræber vi efter at bidrage til et mere bæredygtigt samfund, både gennem de cirkulære løsninger, vi leverer, men også i den måde, vi driver forretning på. Nedenfor kan du læse alt om vores virksomheds bæredygtighedsambitioner, herunder hvordan vi skaber bæredygtig værdi for vore kunder, optimerer vores brug af ressourcer og opbygger en stærk arbejdskultur baseret på omsorg for hinanden. 

Et luftfoto af en bymidte med byggearbejde i forgrunden.

Værdiskabelse

Vi stræber efter at skabe størst mulig værdi for virksomhedsejere, vore kunder, vore partnere og samfundet. Det betyder også at skabe langsigtet, bæredygtig værdi, som fremtidige generationer vil drage fordel af.
En Stena-lastbil med to containere kører gennem det svenske landskab.

Ressourceeffektivitet

Samfundet står over for store udfordringer med at håndtere klimaforandringerne. Vi har en struktureret, langsigtet strategi for løbende at optimere, hvordan vi bruger ressourcer og bidrager til et mere bæredygtigt samfund.
To Stena-medarbejdere drøfter produktionen

Mennesker og kultur

Vi mener, at alle bør have mulighed for at vokse og tage ansvar i deres rolle. Vi tror også på, at der tilføres værdi, når mennesker med forskellige færdigheder og baggrunde er en del af teamet. Det er vores kultur.
En Stena-ekspert og en Stena-kunde holder møde i et moderne kontormiljø.

Ansvarlige relationer

Vi ønsker at opbygge ansvarlige relationer til vores medarbejdere, kunder, partnere og verden omkring os. Vores almene adfærdskodeks og adfærdskodeks for forretningspartnere sikrer, at vores relationer bygger på integritet og respekt.
En bygning reflekteres i vinduerne i et moderne kontorhus

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling identificerer de nøgleområder, som virksomheder skal fokusere på, for at samfundet kan blomstre. Vore fire fokusområder hjælper os med at arbejde hen imod disse mål, så vi kan bidrage til et mere ligeværdigt samfund og en bæredygtig fremtid.
Luftfoto af en Stena Line-færge, der ligger til havn i Gøteborg.

FN’s Global Compact

Stena Metall Group har i marts 2022 tilsluttet sig FN’s Global Compact-initiativ, som opfordrer virksomheder til at vedtage socialt og miljømæssigt bæredygtige strategier og løbende rapportere om deres fremskridt.
En flyvetur på motorvejen med en overskyet aftenhimmel som baggrund.

Bæredygtighedsrapport

Stena Metall Group offentliggør en årlig bæredygtighedsrapport. Bæredygtighedsrapporten er struktureret omkring vores fire fokusområder for bæredygtighed for at sikre, at oplysningerne er nyttige for både interne og eksterne interessenter.
Et luftfoto af en vej, der løber gennem en svensk skov ved siden af en sø.

Grøn finansiering

Grønne obligationer giver mulighed for at investere i projekter med en klar bæredygtighedsprofil. Vi kan finansiere og refinansiere projekter inden for Stena Metall Group, der styrker vores bæredygtighedsdagsorden og bidrager til den cirkulære omstilling.
Del artikel