Słońce zachodzące nad lasem na szwedzkim wybrzeżu.
O nas

Zrównoważony rozwój

Droga między drzewami Stena Recycling zrównoważony rozwój

Platynowy medal EcoVadis dla Stena Recycling Polska

Stena Recycling w Polsce poddaje się zewnętrznemu audytowi działalności pod kątem zrównoważonego rozwoju, który prowadzony jest przez międzynarodową organizację EcoVadis.  W ocenie za 2022 rok,  zostaliśmy wyróżnieni Platynowym Medalem, co oznacza że znajdujemy się w gronie 1000 firm na świecie  z tak wysoką ocenę (rocznie audytowi EcoVadis poddaje się 100 tys. podmiotów). W naszej działalności biznesowej kierujemy się zdefiniowanymi wewnętrznie zasadami i wartościami, jednocześnie wymagając odpowiedzialnego postępowania  od naszch partnerów poprzez akceptację naszego Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych. 

Forum Inspiiracji Kampania 17 celów konferencja zrównoważona produkcja i konsumpcja cel 12 SDG

Aktywność w partnerstwach społecznych

Jesteśmy aktywnym członkiem partnerstw społecznych w obszarach związanych z naszą branżą (m.in. Polski Pakt Plastikowy), działaniami na rzecz Agendy 2030 (Kampania 17 Celów) oraz działaniami na rzecz odpowiedzialnego biznesu w Polsce (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Nasze działania i aktywności komunikujemy opinii publicznej na bieżąco w transparentny i przystępny sposób za pośrednictwem naszych mediów oraz w dedykowanych publikacjach.

Wspólne budujemy silną kulturę opartą o dbałość

W Stena Recycling, która stanowi część Stena Metall Group, dążymy do tworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa, zarówno poprzez rozwiązania odnoszące się do gospodarki o obiegu zamkniętym, które dostarczamy, jak i w sposobie prowadzenia naszej działalności. Poniżej przeczytają Państwo o naszych ambicjach w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz o tym, jak tworzymy zrównoważoną wartość dla naszych klientów, optymalizujemy wykorzystanie zasobów i budujemy silną kulturę pracy w oparciu o wzajemną troskę o siebie. 

Zdjęcie lotnicze centrum miasta z pracami budowlanymi wykonywanymi na pierwszym planie.

Tworzenie wartości

Staramy się tworzyć jak największą wartość dla właścicieli firm, naszych klientów, naszych partnerów i społeczeństwa. Oznacza to również tworzenie długoterminowej, zrównoważonej wartości, z której skorzystają przyszłe pokolenia.
Ciężarówka Stena  Recycling z dwoma kontenerami przejeżdża przez szwedzką wieś.

Efektywność surowców wtórnych

Społeczeństwo stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu. Mamy długoterminową strategię optymalizacji wykorzystania zasobów i przyczyniania się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata.
Dwóch pracowników Stena Recycling omawiających kwestie produkcyjne

Ludzie i kultura

Uważamy, że każdy powinien mieć możliwość rozwoju i wzięcia odpowiedzialności za swoje działania. Wartość dodaną buduje zróżnicowany zespół, w którym są ludzie o różnych umiejętnościach i pochodzeniu. To nasza kultura.
Ekspert Stena Recycling i klient Stena spotykają się w nowoczesnym biurze, by rozmawiać o zarządzaniu odpadami.

Odpowiedzialne relacje

Budujemy odpowiedzialne relacje z naszymi pracownikami, klientami, partnerami i otaczającym nas światem. Nasz Kodeks Postępowania i Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych są gwarancją, że budujemy relacje oparte na uczciwości i szacunku.
Budynek odbija się w oknach nowoczesnego biurowca

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ określają kluczowe obszary, na których przedsiębiorstwa muszą się skoncentrować, aby społeczeństwo rozwijało się w sposób zrównoważony. Zdefiniowane przez nas 4 filary zrównoważonego rozwoju pomagają nam osiągać te cele, wspierać zrównoważony rozwój społeczny i budować cyrkularną przyszłość.
Zdjęcie lotnicze promu Stena Line przybijającego do portu Gothenburg.

Program ONZ Global Compact

W marcu 2022 r. Grupa Stena Metall dołączyła do UN Global Compact. Jest to dobrowolna inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju, która zachęca firmy do przyjęcia zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej polityki oraz do składania sprawozdań z jej realizacji.
Estakada autostrady na tle pochmurnego, wieczornego nieba.

Raport zrównoważonego rozwoju

Grupa Stena Metall każdego roku publikuje roczny raport zrównoważonego rozwoju. Raport zrównoważonego rozwoju został przygotowany w oparciu o nasze kluczowe cztery obszary w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić, że informacje te będą przydatne zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy.
Zdjęcie z lotu ptaka drogi biegnącej przez szwedzki las obok jeziora.

Zielone finansowanie

Zielone obligacje dają możliwość inwestowania w projekty o wyraźnym profilu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. Możemy finansować i modernizować projekty w ramach Grupy Stena Metall, które wzmacniają nasz plan zrównoważonego rozwoju i przyczyniają się do transformacji cyrkularnej.
Udostępnij artykuł