Projektowanie
Nasze usługi

Optymalizacja zarządzania odpadami

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu:

  • Analiza wytwarzanych odpadów oraz propozycja ich efektywniejszego zagospodarowania.
  • Indywidualna, dopasowana do lokalizacji propozycja optymalizacji logistyki wewnętrznej i zewnętrznej związanej z gospodarką odpadami.
  • Poprawienie ergonomii pracy osób na stanowiskach stykających się z odpadami.
  • Poprawienie bezpieczeństwa procesów związanych z gospodarowaniem odpadami.
  • Propozycja pojemników i kontenerów dostosowana do Państwa potrzeb.

Żeby system gospodarki odpadami przynosił jak najwięcej korzyści zarówno finansowych, jak i środowiskowych potrzebna jest jego dokładna analiza. Składa się ona z kilku etapów. Pierwszym z nich jest audyt u Państwa w przedsiębiorstwie, aby lepiej poznać technologię, generowane frakcje odpadów oraz sam budynek i miejsca magazynowania odpadów.

Po zebraniu wszystkich informacji są one analizowane przez zespół Stena Resource Management po czym tworzona jest indywidualna, dopasowana do konkretnej lokalizacji propozycja usprawnień w zakresie gospodarki odpadami.

Analizujemy możliwości bardziej efektywnego zagospodarowania odpadów np. poprzez odpowiedni podział frakcji. Proponujemy kontenery i pojemniki, które najlepiej sprawdzą się w Państwa firmie. Często też projektujemy indywidualne pojemniki tylko dla Państwa, tak aby maksymalnie odpowiadały na potrzeby oraz dbały o jakość odbieranych materiałów.

Przyglądamy się również możliwości optymalizacji pracy osób zatrudnionych w obszarach stykających się z odpadami i proponujemy rozwiązania ułatwiające im poprawne sortowanie, poprawiające ich ergonomię pracy oraz bezpieczeństwo.


DROGA DO OPTYMALIZACJI


Audyt i spotkanie

Dokładna analiza wymaga zrozumienia technologii, poznania generowanych frakcji odpadów, budynków i miejsc magazynowania odpadów. Spotkanie ma na celu omówienie Państwa potrzeb, wizji i możliwości.

Praca koncepcyjna

Zespół ekspertów Stena Recycling na bazie zebranych informacji przygotowuje propozycje usprawnień i rozwiązań oraz opracowuje plan zmian.

Wdrożenie zmian

Realizacja wymaganych prac budowlanych i instalacyjnych, organizacja magazynu HW, dokumentacja techniczna i szkolenia dopasowane do potrzeb.

Korzyści z optymalizacji systemu gospodarowania odpadami

Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami w oparciu o LEAN przynosi konkretne korzyści. Sprawdź jaki efekt miały zmiany wdrożone u jednego z naszych Klientów.

Wspólnie tworzymy wartość. IT STARTS HERE.

Szkolenia utrwalające wiedzę

Uzupełnieniem oferty SRM są dopasowane szkolenia: zależnie od potrzeb, Stena Recycling może zrealizować szkolenia podnoszące świadomość pracowników, przekazujące wiedzę na temat poprawnego sposobu zarządzania odpadami w ich zakładzie. Sprawdź usługę szkolenia z logistyki wewnętrznej , obejmującego teoretyczne oraz praktyczne aspekty tego zagadnienia. 

Udostępnij artykuł