Eksperci Stena Recyling prowadzący sprawozdawczość środowiskową
Nasze usługi

Sprawozdawczość środowiskowa

Stena Recycling realizuje obowiązki sprawozdawcze:

Raporty KOBiZE

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Raporty PRTR

Sprawozdania GUS