Zbliżenie na czterech pracowników Stena Recycling w odzieży ochronnej stojących razem w Stena Nordic Recycling Center
Badania & rozwój

Stena Nordic Recycling Center

Tworzenie społeczeństwa opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym

Przemysłowy. Skalowalny. Zrównoważony.

W Stena Nordic Recycling Center innowacje, doświadczenie i wiedza ekspertów łączą się w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego recyklingu na skalę przemysłową. Każdy proces projektujemy jako skalowalną koncepcję gotową do wdrożenia w naszych zakładach recyklingowych, na przykład w Polsce i we Włoszech, z których obsługujemy rynki poza granicami krajów skandynawskich. Zobacz, w jaki sposób przyczyniamy się do bardziej zrównoważonej przyszłości, w której każdy odnosi korzyści.

Trzech wspólnie pracujących pracowników Stena Nordic Recycling Center w odzieży odblaskowej i odzieży ochronnej.

Twoja droga do gospodarki o obiegu zamkniętym zaczyna się tutaj

Zakład Stena Nordic Recycling Center rozpoczął działalność w szwedzkim mieście Halmstad w 2016 roku. Wybraliśmy tę lokalizację, ponieważ zapewnia łatwy dostęp do sieci drogowych i kolejowych oraz pobliskiego portu morskiego. Ułatwia to transport dużych ilości odpadów z całego świata do i z zakładu. Koncentracja naszych procesów w jednym miejscu pomaga nam zredukować emisje CO2, a sam zakład korzysta z energii odnawialnej. W końcu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju trzeba zaczynać od siebie.

Odkąd Stena Nordic Recycling Center zaczął działać, zainwestowaliśmy ogromną ilość czasu i zasobów w rozwój zaawansowanych procesów recyklingu wspólnie z naszymi klientami, uniwersytetami, dostawcami i innymi partnerami. Korzystając z tych procesów, możemy ponownie wykorzystać bardziej złożone materiały w większych ilościach niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie zbieramy, ponownie wykorzystujemy i poddajemy recyklingowi wiele różnego rodzaju odpadów przemysłowych, w tym także złożonych produktów i materiałów – od samochodów i elektroniki po akumulatory, kable i tworzywa sztuczne.

Jeden z zaawansowanych procesów firmy Stena Recycling w akcji w zakładzie Stena Nordic Recycling Center.
Zdjęcie lotnicze Stena Nordic Recycling Center w Halmstad, Szwecja.

Inwestycja w Twoją przyszłość

Inwestując w nowe procesy recyklingu w Stena Nordic Recycling Center, z powodzeniem podnieśliśmy poziom recyklingu o 30% w porównaniu z poprzednimi procesami. Oznacza to, że możemy teraz pozyskać więcej wysokiej jakości surowców z produktów wycofanych z eksploatacji, które można następnie poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać, zmniejszając tym samym wpływ na klimat. Nasze inwestycje pozwalają nam również dostarczać stały strumień wysokiej jakości surowców pochodzących z recyklingu oraz utrzymać konkurencyjne ceny odpadów.

Oprócz zwiększenia poziomu recyklingu i możliwości ponownego wykorzystania, nasze procesy pozwalają nam znacznie ograniczyć ilość wytwarzanych przez naszych klientów odpadów. W Stena Nordic Recycling Center, dzięki odpowiednim procesom, redukujemy ilość odpadów wysyłanych na składowisko o 50% w porównaniu z wcześniej stosowanymi metodami. Zapewniamy zgodność z aktualnymi przepisami ochrony środowiska obowiązującymi na rynku, np. pomagając spełnić wymagania dyrektywy UE, aby 95% materiałów z każdego wycofanego z eksploatacji pojazdu poddać recyklingowi.

Nasze procesy w praktyce

Dowiedz się, jak poddajemy recyklingowi folię LDPE

Zobacz, jak przetwarzamy tworzywa sztuczne ze zużytego sprzętu elektronicznego

Zobacz, jak ponownie wykorzystujemy i poddajemy recyklingowi baterie z pojazdów elektrycznych

Zobacz, jak przetwarzamy baterie z odpadów elektronicznych

Aluminium z recyklingu zmniejsza zużycie energii o 95%

Wykorzystanie technologii do pełnego zamknięcia obiegu surowców

W Stena Nordic Recycling Center wykorzystujemy najnowszą technologię, aby przenieść recykling i ponowne wykorzystanie surowców na wyższy poziom. Wykorzystując młyny, magnesy, sita, czujniki, promieniowanie rtg i inne rozwiązania, oddzielamy i uszlachetniamy maksymalną ilość wysokiej jakości materiału z wielu strumieni odpadów – z dużą prędkością i precyzją. Aby wesprzeć rozwój nowej technologii w zakresie recyklingu, stworzyliśmy laboratorium recyklingu. Stena Recycling Lab mieści się w samym sercu Stena Nordic Recycling Center i jest dedykowane poszerzaniu wiedzy specjalistycznej, przyspieszaniu  innowacji, testowaniu nowych technologii recyklingu i opracowywaniu nowych, cyrkularnych produktów.

Stena Nordic Recycling Center to nasza największa dotychczas inwestycja. Jest spełnieniem naszych ambicji dotyczących możliwości wytwarzania wysokiej jakości materiałów z recyklingu, które zastępują surowce pierwotne w produkcji i zaspokajają rosnące zapotrzebowanie (zarówno od klientów, jak i konsumentów) na rozwiązania sprzyjające gospodarce o obiegu zamkniętym. Dlatego niezależnie od tego, z jakimi materiałami się stykasz, niezależnie od ich ilości, skontaktuj się z nami i wspólnie odkryjmy Twój potencjał.

Nasze procesy spełniają Twoje wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju

W Stena Nordic Recycling Center opracowaliśmy innowacyjne procesy recyklingu, aby sprostać Twoim wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Procesy te są następnie wdrażane w naszych innych zakładach recyklingu w Europie.

Dwóch pracowników Stena Recycling w odzieży ochronnej (SOI) pracuje w zakładzie recyklingu Stena Nordic Recycling Center.

Przetwarzanie metali nieżelaznych

Stal nierdzewna, miedź, aluminium i inne metale niemagnetyczne są od siebie oddzielane. Ta mieszanka materiałów pochodzi z pojazdów i innych złożonych produktów. Przed obróbką materiały są rozdrabniane na mniejsze kawałki w instalacji strzępienia o dużej mocy.
Przetwarzanie lekkiej frakcji ze strzępienia w akcji w Stena Nordic recycling Center.

Przetwarzanie frakcji lekkiej (SLF)

Frakcja lekka ze strzępiarki (Shredder Light Fraction - SLF) to splątane, trudne do sortowania pozostałości, które powstają, gdy pojazdy i inne złożone produkty są rozdrabniane. SLF składa się z tekstyliów, gumy piankowej, drewna oraz drobnych kawałków tworzywa sztucznego i metalu. Wcześniej większość tego materiału trafiała na składowiska. Obecnie odzyskujemy z niej dużą ilość metali, a inne materiały są wykorzystywane jako wysokiej jakości paliwo dla energochłonnych gałęzi przemysłu lub w produkcji ciepła i energii elektrycznej.
Pracownica firmy Stena Recycling ręcznie sortuje odpady elektroniczne w Stena Nordic Recycling Center.

Przetwarzanie wstępne

Wszystkie produkty elektroniczne są obsługiwane przez specjalnie przeszkolony personel. W ten sposób usuwane są wszystkie odpady niebezpieczne, takie jak baterie i komponenty zawierające rtęć i polichlorowane bifenyle (PCB), aby żadne szkodliwe dla środowiska substancje nie przedostały się do procesu recyklingu. Te czynności są wykonywane manualnie, ponieważ obecnie nie ma zautomatyzowanych procesów, które mogłyby zapewnić wysoką jakość sortowania wstępnego.
Stos laptopów czeka na recykling lub ponowne wykorzystanie.

Ponowne wykorzystanie (reuse)

Wiele produktów elektronicznych zawiera ekrany i inne elementy, które nadal działają. W dziale ponownego wykorzystania (reuse) są one demontowane i testowane pod kątem możliwości ponownego wykorzystania. Następnie, dobre jakościowe części są zawracane do obiegu, do producentów elektroniki, gdzie mogą żyć w nowych produktach.
Proces recyklingu metali szlachetnych w Stena Nordic Recycling Center

Recykling metali szlachetnych (PMR)

Oczyszczone z substancji niebezpiecznych produkty elektroniczne przetwarzane są w zaawansowanym, zautomatyzowanym procesie w PMR - Precious Metal Recycling. Frakcje miedzi i aluminium są oddzielane razem z płytkami obwodów drukowanych zawierającymi złoto i srebro. Nawet tworzywa sztuczne są separowane jako frakcja przeznaczona do recyklingu. Tworzywa zawierające bromowany środek zmniejszający palność można wykorzystać jako paliwo.
Przetwarzanie tworzyw sztucznych w akcji w Stena Nordic recycling Center.

Recykling tworzyw sztucznych

Nowe, wysokiej jakości surowce są wytwarzane w procesie recyklingu tworzyw sztucznych z produktów elektronicznych i folii opakowaniowej. Surowiec z LDPE pochodzący z recyklingu jest odpowiednikiem surowców wytwarzanych z ropy naftowej. Główną zaletą procesu jest oszczędność zasobów kopalnych i możliwość wykorzystania tych zasobów, które są już na rynku w postaci produktów.

Czy wiesz, że…?

Powierzchnia zakładu (433 tys. m2) odpowiada wielkości 80 boisk piłkarskich.

Nasz zakład strzępienia, rozdrabnia ok. 1500 ton odpadów dziennie. W ciągu tygodnia kruszymy ilość odpowiadającą wieży Eiffla.

Co roku odzyskujemy ok. 450 kg złota. To więcej niż przeciętna kopalnia złota i wystarczy na wykonanie 30 tysięcy obrączek ślubnych.

Każdego roku wydobywamy wystarczającą ilość stali nierdzewnej, aby wyprodukować 2 miliony zlewozmywaków.

Stena Nordic Recycling Center obniża roczne emisje CO2 o 870 000 ton.

Poziom recyklingu lodówek w Stena Nordic Recycling Center wynosi 98%.

Referencje

  1. Kalkulacje Stena Recycling
Trzy czerwone estakady autostradowe przechodzące nad linią kolejową

Zrównoważone rozwiązania dopasowane do branż, korzystne dla wszystkich

Stena Recycling dostarcza zrównoważone rozwiązania dla dziesiątek tysięcy klientów z różnych sektorów: od branży retail i logistyki, po produkcję, infrastrukturę i branżę motoryzacyjną. Nasze zrównoważone rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnej branży i firmy tworzą wartość dla Twojego przedsiębiorstwa. Wspólnie dbamy o zrównoważony rozwój i budowanie gospodarki cyrkularnej.

Udostępnij artykuł