Nasze usługi

Pojemniki na odpady niebezpieczne

Szczelne pojemniki do bezpiecznego gromadzenia i transportu różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Zgodne z wymaganiami międzynarodowej konwencji przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – ADR.