Stos odrzuconych laptopów czekających na zniszczenie dysków twardych, aby zapobiec wyciekowi poufnych informacji
Nasze usługi

Bezpieczna utylizacja materiałów poufnych

Jak niszczymy i poddajemy recyklingowi materiały poufne?

1. Zabezpieczone pojemniki

Wrażliwe informacje są szczelnie zamknięte w bezpiecznym kontenerze lub zamykanym pojemniku.

2. Niszczenie dokumentów

Nasi eksperci realizują proces niszczenia w oddziałach Stena Recycling, na profesjonalnym sprzęcie i zgodnie z obowiązującą normą.

3. Certyfikat

Dostarczamy certyfikat potwierdzający zniszczenie.

4. Bezpieczny transport

Zniszczony materiał jest bezpiecznie transportowany do jednego z naszych zakładów recyklingu.

5. Dedykowany personel

Nasz specjalnie przeszkolony zespół bezpiecznie podda Twoje dokumenty poufne i nośniki danych recyklingowi.

JAK NISZCZYĆ DOKUMENTY? PRZEBIEG PROCESU NISZCZENIA NOŚNIKÓW DANYCH

W Stena Recycling znajdują się trzy placówki technologicznie i proceduralnie przystosowane do świadczenia tej profesjonalnej usługi. Są to zakłady zlokalizowane w Warszawie, Siemianowicach Śląskich i w Czerwonaku.  

Rozładunek samochodu odbywa się w zamkniętej, monitorowanej hali niszczarni zakładu, gdzie w przeciągu 48 godzin następuje zniszczenie danych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i poufności:

  • Monitoring i nagrywanie procesu recyklingu w czasie rzeczywistym.
  • Możliwa obserwacja procesu niszczenia dokumentów niejawnych w kabinie monitoringu lub w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym.
  • Realizacja  nagrania pełnego przebiegu niszczenia na płytę DVD na życzenie Klienta.
  • Wszyscy pracownicy biorący udział w załadunku, transporcie i niszczeniu nośników danych posiadają poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia wydane przez Dyrektora Oddziału na podstawie przeprowadzonego szkolenia.

Po zakończeniu procesu niszczenia Klient otrzymuje Certyfikat potwierdzający zniszczenie powierzonych nośników danych podpisany przez uprawnionego do tego pracownika administracji oddziału.   

PROCES BEZPIECZNEGO NISZCZENIA MATERIAŁÓW POUFNYCH ZGODNY Z WYMOGAMI PRAWA

Proces niszczenia dokumentów odbywa się na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującą normą (ISO/IEC 21964-2:2018) oraz ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych. Posiadamy Certyfikaty ISO 21 964 -: 2018 dla maszyny niszczącej mechanicznie nośniki danych oraz normy ISO 9 001, ISO 45 001, ISO 14 001 dla niszczenia nośników danych elektromagnetycznych, w tym demagnetyzacji. Stena Recycling posiada także wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem: certyfikaty PN-EN-ISO 14001:2015, PN-EN-ISO 9001:2015, PN-EN-ISO 45001:2018 oraz ISO/IEC 27001. 

USŁUGA NISZCZENIA MECHANICZNEGO ORAZ DEMAGNETYZACJA NOŚNIKÓW DANYCH, W TYM DYSKÓW TWARDYCH

Cały proces demagnetyzacji oraz mechanicznego niszczenia dysków odbywa się w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach z zainstalowanym systemem kamer cyfrowych, alarmem i nadzorem pracowniczym. Proces realizowany jest tylko przez przeszkolonych i upoważnionych do wykonywania tej usługi pracowników Stena Recycling. Współpraca z nami daje nie tylko możliwość kompleksowego niszczenia zarówno dokumentów jak i nośników danych w obrębie jednego wykonawcy, ale również jest gwarancją przestrzegania norm i bezpieczeństwa w tym zakresie. 

Zniszczone dyski twarde

Jak przebiega proces demagnetyzacji nośników danych?

Demagnetyzacja odbywa się za pomocą wyspecjalizowanego demagnetyzatora komorowego MediaeraserMD-103. Urządzenie spełnia wymagania BHP, spełnia wymogi norm ISO w zakresie niszczenia nośników magnetycznych. Zostało zweryfikowane przez ekspertów. 

Zniszczone dyski

Niszczenie mechaniczne nośników

Mechaniczne niszczenie dysków twardych odbywa się za pomocą maszyny niszczącej WT 2250. Po procesie demagnetyzacji dyski twarde, dyskietki czy taśmy magnetyczne poddaje się strzępieniu na specjalistycznych jednostkach niszczących w oddziale Stena Recycling. 

Zamknięty kontener do transportu poufnych informacji

Możesz monitorować drogę swoich materiałów poufnych aż do ich zniszczenia

Nasze kontenery są szczelnie zamknięte, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych do zawartości. Nasze samochody ciężarowe są wyposażone w specjalny sprzęt i alarmy, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ odpady poufne są transportowane do pomieszczenia przeznaczonego do utylizacji. Cały personel Stena Recycling, który ma do czynienia z informacjami poufnymi, posiada certyfikat bezpieczeństwa, a Państwo otrzymują zaświadczenie o zniszczeniu materiału.

Co dzieje się z materiałem powstałym w wyniku niszczenia?

Ścinki papieru po niszczeniu dokumentów

Dokumenty

Ścinka z maszyny niszczącej odsysana jest do zamkniętego prasokontenera a kurz i pył z procesu niszczenia do specjalistycznego filtra, dzięki któremu oczyszczone powietrze wraca z do atmosfery. W swojej działalności Stena Recycling kieruje się dbałością o środowisko, dlatego zniszczone dokumenty, w postaci ścinek papieru i drobnych strzępów, trafiają m.in. bezpośrednio do zakładów papierniczych, gdzie poddawane są procesowi przetworzenia na nowy surowiec.  

Zniszczone nośniki danych

Nośniki danych

Odpad powstały w wyniku pocięcia nośników danych odebranych od Klientów na naszych instalacjach, poddawany jest zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi i ochroną środowiska. Skrawki uzyskane w procesie poufnego pocięcia, np. dysków twardych i telefonów, zostają ponownie mechanicznie przetwarzane (mielone) a następnie poddane wieloetapowej separacji. Kilkanaście wyspecjalizowanych linii technologicznych, znajdujących się w naszym Centrum Recyklingu Elektroniki we Wschowie, pozwala na odzyskanie metali bazowych, szlachetnych, złomów żelaznych, tworzyw sztucznych i innych frakcji. Odzyskane surowce dostarczamy z powrotem do finalnych odbiorców z różnych gałęzi przemysłu, takich jak huty lub odlewnie.  

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 

Jeśli chcą Państwo zbudować prosty i bezpieczny system niszczenia dokumentów poufnych lub  skorzystać z usługi demagnetyzacji oraz niszczenia mechanicznego nośników danych, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Usługi Niszczenia pod numerem  +48 787 177 000. 

Udostępnij artykuł