Skontaktuj się z nami

Warszawa

INFORMACJE

Prowadzi skup i obsługę następujących rodzajów odpadów: 

  • makulatury
  • tworzyw sztucznych
  • złomu metali żelaznych i nieżelaznych
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • odpadów niebezpiecznych 
  • innych odpadów produkcyjnych, w tym spożywczych 

Oferuje także bezpieczne niszczenie materiałów poufnych (dokumentów i nośników elektromagnetycznych). Dowiedz się więcej o naszej usłudze Reisswolf. 

Odbiór odpadów produkycjnych Warszawa

O oddziale

Stena Recycling w Warszawie to nowoczesny oddział kompleksowego gospodarowania odpadami – surowcami wtórnymi pochodzącymi od przedsiębiorstw z regionu, który spełnia najwyższe, skandynawskie standardy dotyczące bezpieczeństwa oraz ograniczenia wpływu na środowisko i społeczność lokalną.

Przetwarzamy tutaj papier, złom żelazny, metale kolorowe, folię, tworzywa twarde, drewno, a także zbieramy zużyty sprzęt RTV i inne odpady pochodzące z produkcji. Dzięki naszej działalności firmy z regionu mają odpowiedzialnego partnera w zakresie odbioru surowców wtórnych, które następnie mogą być wykorzystane do wytwarzania nowych produktów. W oddziale znajduje się najnowsza i największa linia sortownicza, na której miesięcznie segregujemy ponad 1500 ton surowców. Ponadto zlokalizowana jest tu specjalistyczna niszczarnia umożliwiająca bezpieczne niszczenie materiałów poufnych, takich jak dokumenty papierowe czy nośniki danych.