Nasze usługi

Zrównoważone rozwiązania dla branży motoryzacyjnej

Kristofer Sundsgård, CEO Stena Recycling Group

"95% poziom recyklingu to za mało. Musimy osiągnąć 100%. Budując partnerstwa, opracowując nowe technologie, współpracując z projektantami w zakresie recyklingu, który umożliwia recykling samochodów – możemy osiągnąć jeszcze wyższe wskaźniki recyklingu, oszczędzając zasoby i energię, a tym samym redukując emisje." –

Kristofer Sundsgård, CEO Stena Recycling Group

Nasze usługi na rzecz zrównoważonej działalności

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing talks on her mobile phone

odbiór i recykling odpadów

Bez względu na rodzaj i ilość materiałów, posiadamy procesy zapewniające zaawansowany i wydajny recykling na skalę przemysłową. Oferujemy również elastyczne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie odbioru odpadów i transportu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Two male Stena Recycling employees in protective gear look at a mobile phone together in a recycling facility

Kompleksowe usługi zarządzania odpadami

W Stena Recycling zajmiemy się Twoimi odpadami – bez względu na to, jak skomplikowane procesy produkcyjne prowadzisz. Nasza kompleksowa oferta w zakresie gospodarowania odpadami jest dostosowana do potrzeb klienta i obejmuje odbiór, sortowanie i recykling odpadów, a także szkolenia, oznakowanie i raportowanie.

Rows of lithium-ion batteries waiting to be recycled by Stena Recycling

Recykling akumulatorów litowo-jonowych

Segregujemy i zbieramy zużyte baterie litowo-jonowe oraz odpady z produkcji akumulatorów i bezpiecznie transportujemy je do naszych zakładów recyklingu. Akumulatory, których nie można używać ponownie i wszystkie odpady produkcyjne są przetwarzane na nowe surowce wysokiej jakości.

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

O Stena Circular Consulting

Nasi eksperci ze Szwecji mogą pomóc we wdrożeniu zrównoważonych rozwiązań, które zapewniają największą wartość ekonomiczną i ekologiczną dla Twojej firmy. Wspólnie możemy projektować i rozwijać produkty, procesy i modele biznesowe, aby zmniejszyć wpływ na klimat i pomóc Ci w drodze do pełnego zamknięcia obiegu surowców.

A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optymalizacja zarządzania odpadami i recyklingu

Optymalizacja zarządzania odpadami i recyklingu przyniesie korzyści zarówno Twojej firmie, jak i środowisku. Nasze usługi optymalizacji systemów gospodarowania odpadami oparte o model lean pozwalają systematycznie usprawniać działalność klienta.

Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Projektowanie procesów i produktów

Wspólnie z projektantami produktów możemy podnieść poziom recyklingu Twoich produktów, dzięki czemu zyskasz bardziej wydajną produkcję i obniżysz koszty surowców. Pokazujemy również, w jaki sposób zastosowane w produkcji materiały wpływają na możliwość recyklingu i proponujemy ulepszenia w tym obszarze.

Mechanik demontuje wycofany z eksploatacji pojazd.

Poddajemy recyklingowi pojazdy wycofane z eksploatacji

Każdego roku miliony pojazdów w Europie są wycofywane z eksploatacji. Jako czołowe skandynawskie przedsiębiorstwo recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV), opracowaliśmy współpracę w obiegu zamkniętym, która oferuje większą wiedzę i lepsze metody obchodzenia się ze wszystkimi komponentami, materiałami i odpadami niebezpiecznymi obecnie i w przyszłości – ELV. Skupiamy się w szczególności na bezpiecznym i zrównoważonym zbieraniu, ponownym wykorzystaniu i recyklingu wysokonapięciowych akumulatorów litowo-jonowych.

Logo szwedzkiego producenta samochodów Volvo Cars.

Stena Recycling i Volvo Cars – produkcja samochodów w 100% nadających się do recyklingu

Zasobooszczędny przemysł motoryzacyjny wymaga recyklingu materiałów i nie produkowania żadnych odpadów, które mogłyby być kierowane na składowisko. Obecnie, we współpracy z Volvo Cars, możemy poddawać recyklingowi 95% materiałów z samochodów Volvo. Ale to już nie wszystko. Teraz chcemy osiągnąć 100% możliwości recyklingu i wyznaczać kierunek na przyszłość bez odpadów. Ale jak to osiągnąć? Współpracując z zaufanymi klientami i partnerami, takimi jak Volvo Cars.

Udostępnij artykuł