Hva vi tilbyr

Bærekraftige løsninger for bilindustrien

Kristofer Sundsgård, CEO i Stena Recycling Gruppen

«95 % gjenvinningsgrad er ikke nok. Vi må nå 100 %. Ved å samarbeide tett med våre partnere – utvikle ny teknologi, samarbeide om design for gjenvinning og gjøre biler enklere å gjenvinne – kan vi oppnå enda høyere gjenvinningsgrader, spare ressurser og energi og dermed også en stor mengde karbondioksid.»

Kristofer Sundsgård, CEO i Stena Recycling Gruppen

Våre tjenester for mer bærekraftig drift

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing talks on her mobile phone

Avfallsinnsamling og gjenvinning

Uansett hvilke materialer, uansett mengde, har vi prosessene på plass for å levere avansert og effektiv gjenvinning på industrielt nivå. Vi tilbyr også fleksible, pålitelige og kostnadseffektive løsninger for avfallsinnsamling og bærekraftige transportløsninger.

Two male Stena Recycling employees in protective gear look at a mobile phone together in a recycling facility

Total avfallshåndtering

I Stena Recycling kan vi ta vare på avfallet ditt – uansett mengde eller hvor komplekst materialet er. Tilbudet vårt om total avfallshåndtering er skreddersydd for dine behov, og inkluderer avfallshenting, sortering og resirkulering samt opplæring, merking og rapportering.

Rows of lithium-ion batteries waiting to be recycled by Stena Recycling

Gjenvinning av litium-ion-batterier

Vi sorterer og samler inn brukte litium-ion-batterier og produksjonsavfall fra batterifabrikker og transporterer det trygt til våre sertifiserte gjenvinningsanlegg. Batterier som ikke kan gjenbrukes og eventuelt produksjonsavfall gjenvinnes til nye råvarer av høy kvalitet.

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våre eksperter kan hjelpe deg med å implementere bærekraftige løsninger som gir virksomheten den beste økonomiske og miljømessige verdien. Sammen kan vi designe og utvikle produkter, prosessflyt og forretningsmodeller for å redusere klimapåvirkningen og hjelpe deg på veien mot full sirkularitet.

A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimalisering av gjenvinnings- og avfallshåndtering

Både bedriften og miljøet vil tjene på at du optimaliserer gjenvinnings- og avfallhåndteringen. De komplementære optimaliseringstjenestene våre kan systematisk forbedre bedriften din, mens vår slanke forretningsmodell skaper helt ny verdi.

Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Prosess- og produktdesign

Sammen med produktdesignerne dine kan vi øke gjenvinningsgraden til produktene, slik at du kan dra nytte av mer effektiv produksjon og reduserte råvarekostnader. Vi viser også hvordan ulike materialer påvirker gjenvinningsgraden og gir forslag til forbedringer.

En mekaniker demonterer et utrangert kjøretøy.

Vi samler inn og gjenvinner kasserte kjøretøy

Hvert år når millioner av biler i Europa slutten av sin levetid. Som det ledende skandinaviske gjenvinningsselskapet for kasserte kjøretøy (ELV) har vi utviklet et sirkulært samarbeid som tilbyr økt kunnskap og bedre metoder for håndtering og bruk av alle komponenter, materialer og farlig avfall som finnes i dagens – og morgendagens – ELV-er. Vi fokuserer spesielt på sikker og bærekraftig innsamling, gjenbruk og gjenvinning av høyspennings litium-ion-batterier.

Logoen til den svenske bilprodusenten Volvo Cars.

Stena Recycling og Volvo Cars – skaper 100 % gjenvinnbare biler

En ressurseffektiv bilindustri krever avansert gjenvinning av materialer på industrielt nivå og ikke avfallsdeponi. I dag kan vi i samarbeid med Volvo Cars gjenvinne 95 % av en Volvo-bil. Og ikke nok med det ... Nå ønsker vi å oppnå 100 % gjenvinnbarhet og sette kursen mot en fremtid med null avfall. Men hvordan kommer vi dit? Ved å samarbeide med pålitelige kunder og partnere som Volvo Cars.

Del artikkel