En kvinne i silhuett mot et bakteppe av Gøteborg i Sverige – hjemmet til Stena Recycling.
Om oss

Om Stena Recycling


Slik tar Stena Recycling vare på ressursene


1. Sirkulært design

Vi bidrar med kompetanse innen materialvalg og design. Ved å ta riktige beslutninger fra begynnelsen av, kan vi sammen skape gjenvinnbare produkter.

2. Produksjon

Optimalisering av avfallshåndtering og materielle verdier, samt høy sikkerhet, er grunnlaget for vårt arbeid ute i kundenes virksomheter.

3. Gjenvinning

Med effektive prosesser for gjenvinning og kontinuerlig teknologiutvikling sikrer vi en høy grad av gjenvinning og bevaring av materialer.

4. Gjenvunnede råvarer

Arbeidet vårt gjennom hele syklusen gjør det mulig å bruke mer gjenvunnede råvarer med høyere kvalitet.

5. Gjenbruk

Mange elektroniske produkter inneholder komponenter og batterier som fortsatt fungerer. Vår gjenbruksavdeling demonterer og tester disse delene grundig, slik at de kan leve trygt videre i nye produkter.

Kristofer Sundsgård, CEO i Stena Recycling Gruppen

«Det er samarbeidet med kundene som gjør det mulig – fra design av produkter som senere blir til avfall og til slutt blir gjenfødt som nye produkter.»

Kristofer Sundsgård, CEO i Stena Recycling Gruppen

Stena circular consulting – hjelper deg mot sirkularitet

I Stena Recycling har vi utvidet tilbudet med etableringen av Stena Circular Consulting som støtter deg i utviklingen mot en bærekraftig og sirkulær forretningsmodell. Tjenestene vi tilbyr i Stena Circular Consulting inkluderer:

  • Seminarer og opplæring i sirkulær økonomi
  • Sirkulær analyse av "dagens situasjon", samt kortsiktige og langsiktige muligheter
  • Sirkulært design og sirkulære forretningsmodeller
  • Optimalisering av gjenvinningsflyten

Se hvordan din bedrift kan dra nytte av Stena Circular Consulting

Velg Stena Recycling som din sirkulære partner

I dag forstår de fleste virksomheter viktigheten av å tilpasse seg den økte etterspørselen etter bærekraftige produkter og tjenester. Samtidig er det et presserende behov for en pålitelig, bærekraftig samarbeidspartner. Ved å velge Stena Recycling får du veiledning og støtte av eksperter hele veien mot sirkularitet.

To kvinnelige kolleger fra Stena Recycling jobber sammen på sine bærbare datamaskiner

Hvorfor bli mer bærekraftig?

Markedsforholdene kan endre seg på et øyeblikk. Så bedrifter som ønsker å maksimere verdien må bli mer bærekraftige. Finn ut hvorfor bærekraft må være en topprioritet fra et ledelsesperspektiv.
To mannlige Stena Recycling-ansatte i synlighetsjakker og vernehjelmer går ned trapper i et industrianlegg

Slik løser du dine behov

For at en bedrifts bærekraftsagenda skal lykkes, må den drives av selskapets eiere og ledelse. Uansett størrelse på bedriften.
En arbeider som bruker verneutstyr, håndterer et konisk kulelager på en fabrikk.

Hva du trenger og ikke trenger

Når det gjelder virksomheten din og produktene dine, er du eksperten. Men sammen kan vi lage en strategi som hjelper deg med å nå bærekraftsmålene dine.
To forretningsfolk – én mann og én kvinne – sitter sammen i et møterom

Hva et partnerskap innebærer

Vi har opparbeidet oss bred erfaring og kunnskap etter mer enn 80 års samarbeid med kundene våre. Vi bruker denne kunnskapen og erfaringen til å hjelpe virksomheten din med å bli mer bærekraftig.

Vi gjenvinner seks millioner tonn materiale hvert år

Stena Recycling er et av Europas ledende gjenvinningsselskaper og driver virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Italia og USA. Vi samarbeider med mer enn 100 000 kunder på tvers av industrier og kommuner, og har et nettverk av 178 sertifiserte gjenvinningsanlegg over hele Europa – inkludert flaggskipanlegget vårt, Stena Nordic Recycling Center i Sverige, der materialer fra en rekke europeiske land gjenvinnes. På Stena Nordic Recycling Center designer vi hver prosess som et skalerbart konsept som er klart til å implementeres på gjenvinningsanleggene våre i for eksempel Polen og Italia, der vi betjener markedene som ligger utenfor de nordiske landene. Det betyr at vi kan tilby de samme høye gjenvinningsgradene og resirkulerte råvarer av høy kvalitet i alle våre markeder.

Vi har investert mye tid og ressurser i anleggene våre for å levere avansert og effektiv gjenvinning på industrielt nivå, samt å drive global handel med gjenvunnede råvarer av høy kvalitet. Totalt samler vi inn og gjenvinner over 6 millioner tonn materiale hvert år – dette tilsvarer nesten tre Eiffeltårn per dag.

En illustrasjon som viser tre Eiffeltårn – tilsvarende mengdene som Stena Recycling gjenvinner daglig og som årlig utgjør 6 millioner tonn avfall

Vi investerer i fremtiden din

Vi har en sterk løsningsorientert kultur med medarbeidere som har omfattende kompetanse innen ressursstyring for å kunne tilby deg en omfattende verdiportefølje. Vi jobber aktivt med flere forsknings- og utviklingsprosjekter. Siden 2008 har vi finansiert et professorat i industriell resirkulering ved Chalmers University of Technology.

Med vår omfattende erfaring og store fokus på innovasjon og samarbeid, vil vi fortsette å arbeide mot en fremtid der ingenting går til spille.

Oppdag Stena Recycling

Her kan du finne ut mer om Stena Recycling – fra starten for mer enn 80 år siden, til i dag når vi bidrar til å forme fremtidens gjenvinning med Stena Nordic Recycling Center. Du kan også utforske vår kultur, vår tilnærming til innovasjon med mer.

Fire Stena Recycling-arbeidere i vernetøy står sammen i Stena Nordic Recycling Center

Stena Nordic Recycling Center

Stena Nordic Recycling Center er banebrytende innen gjenvinning. Ved hjelp av avanserte prosesser gjenvinner vi komplekse produkter i raskt tempo, med stor nøyaktighet og i større volum enn noensinne.
Et flyfoto fra Gøteborg i Sverige – hjemmet til Stena Recycling

Vår historie

Historien vår startet for mer enn 80 år siden, da Sten A. Olsson begynte å jobbe med skrapmetall og jern. Der andre så slutten, så han begynnelsen på noe nytt. Denne ånden driver oss fortsatt i dag.
En mannlig Stena Recycling-ansatt smiler i et møterom med hendene slått sammen

Bedriftskulturen vår

I Stena Recycling er vi stolte av bedriftskulturen vår. En kultur som er inkluderende, innovativ og drevet av nysgjerrighet og en ambisjon om å skape positive endringer.
Del artikkel