Nærbilde av sprukket frontrute som demonteres fra en kassert bil ved hjelp av en håndholdt maskin
Hva vi tilbyr

Et sirkulært samarbeidskonsept for effektiv resirkulering av utrangerte kjøretøy i EU

Slik kan vi samarbeide mot full sirkularitet for kasserte biler

Two male technicians examining the finish on the left rear-view mirror on a black passenger car

Originalutstyr til kjøretøy

Stena Recyclings sirkulære samarbeid er en effektiv løsning for å oppfylle ELV-direktivet og oppfylle fremtidige gjenvinningsgrader – for ELV-er så vel som høyspenningsbatterier. Dette sikrer også god tilgang på kvalitetssikrede, sporbare og gjenvunnede råvarer til produksjon av nye biler og batterier, samt kunnskap om design for gjenvinning.

Male Stena Recycling expert wearing a hardhat and reflective work jacket, climbing out of a yellow vehicle

Demonteringsvirksomhet med utrangerte biler

Stena Recyclings sirkulære samarbeid gir økt kunnskap og bedre metoder for håndtering og bruk av alle komponenter og materialer samt farlig avfall – både i dagens og morgendagens kasserte biler. Vi fokuserer spesielt på sikker og bærekraftig innsamling, gjenbruk og resirkulering av høyspenningsbatterier. Alt samarbeid utføres effektivt og lønnsomt, med høyest mulig gjenvinningsgrad.

Close-up of a grey alloy wheel covering a yellow brake caliper

Bilverksteder

Stena Recyclings sirkulære samarbeid bidrar til en effektiv måte å få tilgang til kvalitetssikrede bruktbildeler for dagens og morgendagens bilmodeller, renovert med bærekraftige metoder og med den høyeste gjenvinningsgraden. Samarbeidet er spesielt viktig ved behandling av høyspenningsbatterier.

Close-up of a pile of compressed car bodies

Forsikringsselskaper

Stena Recyclings sirkulære samarbeid gir et mer nøyaktig estimat av materialverdien på skadde og innløste biler, samt økt sikkerhet gjennom sikrere sporbarhet og økt fokus på bærekraft. Det er et klart behov for å håndtere bærekraft og forretningsmodeller også for forsikringsselskapene.

Slik gjør vi gjenvinning av kasserte kjøretøy (ELV-gjenvinning) mer effektiv

Se vår resirkulering av elbilbatterier

Del artikkel