To mannlige Stena Recycling-ansatte med verneutstyr ser på en mobiltelefon sammen i et resirkuleringsanlegg.
Hva vi tilbyr

Total avfallshåndtering

Våre tjenester for mer effektiv avfallshåndtering

Med vårt totale avfallshåndteringstilbud velger du de tjenestene som passer din virksomhet. Tilbudet er basert på mange års erfaring og ekspertise, og tjenestene i tilbudet vårt er ikke bare designet for å håndtere hverdagsproblemer som avfallshåndtering og sortering. De er også designet for å hjelpe deg med å optimalisere prosessene dine, slik at du kan redusere avfallsmengden, øke gjenvinningen og bevege deg mot en sirkulær forretningsmodell som gir de største fordelene for bedriften og miljøet.

Three Stena Recycling employees in protective, hi-vis gear look at a clipboard beside a scrap collection container.

Vi finner tjenestene som passer for deg

Vårt første skritt er å se på hvilke typer og mengder avfall som genereres av virksomheten din. Vi tar deretter denne informasjonen og kombinerer den med vår mangeårige bransjeerfaring og ekspertise for å utvikle et komplett avfallshåndteringssystem som passer dine spesifikke behov, inkludert containere, sorteringssystemer, avfallshenting og transport, gjenvinning m.m.

A male Stena Recycling employee smiles in an office.

Vi skaper unike salgsmuligheter

I Stena Recycling arbeider vi direkte med det brede og pålitelige nettverket av ekspertpartnere. Nettverket vårt strekker seg over mer enn 30 land og omfatter stålverk, støperier, jernverk, papirfabrikker, plastprodusenter med videre. Uansett mengde eller kompleksitet i materialet eller den økonomiske situasjonen, skaper nettverket vårt unike salgsmuligheter og hjelper oss med å finne din ideelle løsning for avfallshåndtering.

A close-up of a Stena Recycling expert's hands as they hold material ready for recycling.

Arbeid mot sirkularitet

I Stena Recycling er målet full sirkularitet. Når vi håndterer avfallet, ser vi alltid etter den beste måten å få det tilbake i sirkulasjon på – enten det er via gjenvinning eller gjenbruk. Ved å arbeide mot en sirkulær økonomi, kan vi redusere både kostnadene og miljøpåvirkningen.

A female Stena Recycling employee driving a waste collection truck talks with a male colleague standing nearby.

Optimert henting og transport

Som en del av vår totale avfallshåndteringstjeneste optimaliserer vi avfallshåndteringen og transporten av avfallsfraksjonene dine. Vi sørger for regelmessige og pålitelige hentetider tilpasset dine behov, før vi transporterer avfallet trygt og ansvarlig til et av våre sertifiserte gjenvinningsanlegg. Vi har en rekke anlegg i alle land vi opererer i – det betyr at vi alltid er nær kilden for avfallet, noe som reduserer transportkostnader og utslipp.

Three blue Stena Recycling waste collection containers placed in a row against a wall.

Containerleie

Effektiv avfallshåndtering starter med sikker lagring og riktig sortering av avfallet. Vi tilbyr et bredt utvalg av emballasje – fra avfallscontainere og beholdere for avfallssortering til containere for sikker lagring av farlig avfall. Vi anbefaler egnet emballasje for dine behov basert på hvilke typer avfallsfraksjoner du har, samt mengden og størrelsen på anlegget. Vi leverer alt du trenger for å sikre mest mulig effektiv avfallshåndtering, uten å forstyrre den nåværende driften.

A male Stena Recycling employee in hi-vis protective gear climbs out of a forklift truck next to a scrap collection container.

Leie av utstyr

For å hjelpe deg med å håndtere budsjettet og avfallet ditt på en effektiv måte, tilbyr vi et bredt utvalg av utstyr for leie, inkludert rundballepresser, komprimatorer, briketteringsmaskiner m.m. Riktig utstyr kan redusere avfallsmengden, transportkostnadene og utslippene betydelig. Leasing av utstyr fra Stena Recycling betyr at du alltid er garantert høyeste kvalitet, og du trenger ikke å bekymre deg for vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

A female Stena Recycling expert in hi-vis protective gear.

Bortsetting av intern avfallshåndtering

Noen ganger kan en virksomhet dra nytte av en mer praktisk tilnærming. Derfor tilbyr vi individuelle eksperter eller team av fagpersoner som er opplært av Stena Recycling som kan samarbeide med bedriftene ute på anleggene deres. I tillegg til å tilby ekspertkunnskap og veiledning, kan ekspertene våre ta seg av alt fra sortering og henting til organisering av henting og klargjøring av dokumentasjon. Bortsetting er en effektiv måte å spare tid og penger på.

A female Stena Recycling employee wearing a white shirt with Gothenburg – home of Stena Recycling –  in the background.

Ett kontaktpunkt

I Stena Recycling liker vi å bli godt kjent med kundene våre, fordi det hjelper oss med å forstå deres behov – både nå og i fremtiden. Derfor gir vi kundene våre en egen Stena Recycling-rådgiver. Rådgiveren din er ansvarlig for alle driftsmessige forretningsforhold knyttet til avfallet ditt, samt å arbeide for kontinuerlig forbedring av prosessene dine. Med ett kontaktpunkt vet du alltid hvem du skal henvende deg til.

Two blue Stena Recycling waste collection containers – one labelled for cardboard waste.

Korrekt merking av beholdere

Riktig merking av avfallsfraksjoner er avgjørende både for sortering, sikkerhet og for å sikre at virksomheten drives i samsvar med alle gjeldende lover. Våre eksperter hos Stena Recycling kan hjelpe deg med å merke avfallsbeholderne på riktig måte. Det gir ikke bare ro i sjelen, det vil også øke sikkerheten og forenkle sorteringen for medarbeidere som er ansvarlige for avfallshåndteringen.

A close-up of a Stena Recycling employee's hand as they work at a laptop in an office.

Miljøtjenester og rapportering

Som en del av vårt totale tilbud innen avfallshåndtering, leverer vi miljøtjenester for å sikre at kundene våre oppfyller sine forpliktelser i henhold til miljølovgivningen. Våre miljøtjenester inkluderer loggføring, utarbeidelse av rapporter, kontakt med relevante myndigheter og mer.

Tre røde motorveibroer over en jernbanelinje.

Bærekraftige bransjeløsninger

I Stena Recycling har vi et bredt utvalg av tjenester og løsninger som hjelper virksomheten din å bli mer bærekraftig.

Uansett hvilken bransje du jobber i –detaljhandel, produksjon, kommune, infrastruktur, prosessindustri, kasserte biler eller bilindustri – utforsk våre bransjesider og finn de riktige bærekraftige løsningene for deg.

Del artikkel