Kjettinger for offshoreindustrien
Hva vi tilbyr

Offshore Solutions

Vi har erfaringen, ekspertisen og tjenstene du trenger

en person som sveiser en tank

Leverandørindustrien

Olje, gass og fornybarindustrien er kompliserte bransjer. Vi tilbyr løsninger for deres bedrift. Gjennom våre detaljerte avfallsplaner vil vi tilpasse din bedrifts avfallstrømmer og optimalisere disse for videre nedstrømsløsninger.  Gjennom vårt brede nettverk, finner vi løsninger som passer deres bedrift.

wire

Surplus

Gjenom vårt filialnettverk vil vi på en trygg måte håndtere deres surpluslager i hele landet. Logistikk, sporbarhet og seriøsitet er nøkkelen for en sikker håndtering av deres surplusmateriale.  Vi sørger for at surplusmaterialet deres som går til gjenvinning oppnår høyest mulig gjenvinningsgrad og blir til nye råvarer som går tilbake til kretsløpet og blir til nye produkter. Vi kan i tillegg dokumentere hele prosessen med bilder, avfallsrapport og utfylling av destruksjonsbevis (declaration of scrap).

Del artikkel