En stabel med kasserte, bærbare PC-er som venter på at harddisken skal destrueres for å forhindre lekkasje av konfidensiell informasjon
Hva vi tilbyr

Sikker avhending og gjenvinning av konfidensielt materiale

En mannlig og kvinnelig gjenvinningsekspert, begge med hjelm, hørselsvern, vernebriller og arbeidsklær med refleks, diskuterer et dokument som holdes av den mannlige eksperten.

Abonner eller ring oss når du trenger hjelp

Hvis du har kontinuerlig behov for å makulere konfidensielle dokumenter, har vi en rekke låsbare avfallsbeholdere og -skap tilgjengelige for leie som en del av abonnementstjenesten vår. Disse beholderne tømmes i henhold til din tidsplan. Du kan også ringe oss ved behov, for eksempel når du vil fjerne gamle arkiver.

Hvis du må makulere ditt konfidensielle materiale på stedet, tilbyr vi en mobil destruksjonstjeneste i form av en spesialbygd lastebil. Du kan selvfølgelig overvåke makuleringen hvis du ønsker det.

En forseglet container for transport av konfidensiell informasjon

Det konfidensielle materialet er sporbart hele veien til destruksjon

Våre containere er forseglet for å hindre uautorisert tilgang til innholdet. Containerne håndteres av et digitalt kontrollsystem som har nøyaktig kontroll over hvor i prosessen hver container befinner seg, når de skal hentes og hvem som var på vakt.

Våre lastebiler har spesialutstyr og alarmer for å sikre høyest mulig sikkerhetsnivå, siden konfidensielt avfall transporteres til sikkerhetsrommet for destruksjon. Alle ansatte i Stena Recycling som håndterer konfidensiell informasjon er sikkerhetssertifisert, og du vil motta et destruksjonssertifikat for ditt materiale.

Del artikkel