Et nærbilde av fire Stena Recycling-medarbeidere i verneutstyr som står sammen i Stena Nordic Recycling Center
Forskning & Utvikling

Stena Nordic Recycling Center

Skap større verdi og et sirkulært samfunn

Industriell. Skalerbar. Bærekraftig.

Ved Stena Nordic Recycling Center kombineres innovasjon, erfaring og ekspertise for å levere sikker og effektiv gjenvinning på et industrielt nivå. Hver prosess er utformet som et skalerbart konsept som er klart til å implementeres ved våre gjenvinningsanlegg i Polen og Italia, der vi betjener markedene utenfor de nordiske landene. Se hvordan vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid som alle har glede av.

Tre mannlige ansatte i Stena Recycling i synlighetstøy og verneutstyr jobber sammen på Stena Nordic Recycling Center.

Veien til sirkularitet starter her

Stena Nordic Recycling Center startet driften i den svenske byen Halmstad i 2016. Vi valgte Halmstad som lokasjon da det gir enkel tilgang til vei- og jernbanenett samt en nærliggende havn. Dette gjør det enklere å transportere store mengder avfall fra hele verden til og fra anlegget. Å samle ressursene våre på ett sted bidrar til å redusere CO2-utslippene, mens selve anlegget driftes av fornybar energi. Bærekraft begynner jo tross alt med deg selv.

Siden Stena Nordic Recycling Center ble satt i drift, har vi investert mye tid og ressurser på å utvikle avanserte gjenvinningsprosesser sammen med kundene våre, universiteter, leverandører og andre partnere. Ved å bruke disse prosessene kan vi gjenbruke og gjenvinne mer komplekse materialer i større volumer enn noen gang før. I dag samler vi inn, gjenbruker og gjenvinner et bredt spekter av husholdnings- og industriprodukter og komplekse materialer – fra biler og elektronikk til batterier, kabel og plast.

En av Stena Recyclings avanserte prosesser i aksjon ved Stena Nordic Recycling Center.
Flyfoto av Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, Sverige.

En investering i fremtiden

Ved å investere i nye resirkuleringsprosesser ved Stena Nordic Recycling Center, har vi klart å øke gjenvinningsgraden med 30 % sammenlignet med tidligere prosesser. Det betyr at vi nå kan utvinne en større mengde råvarer av høy kvalitet fra utrangerte produkter, som deretter kan gjenvinnes eller gjenbrukes, og dermed redusere klimapåvirkningen din. Investeringene våre gjør det også mulig for oss å levere en jevn strøm av resirkulerte råvarer av høy kvalitet og tilby stabile konkurransedyktige markedspriser for skrapmetall.

I tillegg til å øke gjenvinning og gjenbruk, gjør prosessene våre det mulig å redusere avfallsmengden betydelig. På Stena Nordic Recycling Center reduserer prosessene våre mengden avfall som sendes til deponi med 50 % sammenlignet med tidligere benyttede metoder. Vi kan også sikre at du overholder gjeldende og kommende miljølovgivning i ditt marked, f.eks. ved å hjelpe deg med å oppfylle EU-direktivet som krever en gjenvinningsgrad på minimum 95 % av alle kasserte biler.

Våre prosesser i praksis

Finn ut hvordan vi resirkulerer LDPE-plast

Se hvordan vi resirkulerer plast i brukt elektronikk

Se hvordan vi gjenbruker og resirkulerer batterier fra elbiler

Se hvordan vi gjenvinner batterier fra elektronisk avfall

Gjenvunnet aluminium reduserer energiforbruket med 95 %

Bruk av teknologi for å oppnå full sirkularitet

Ved Stena Nordic Recycling Center bruker vi den nyeste teknologien for å ta resirkulering og gjenbruk til neste nivå. Ved hjelp av kverner, møller, magneter, sikter, sensorer, røntgenstråler og mye mer, utvinner, separerer og raffinerer vi maksimal mengde kvalitetsmateriale fra avfallsstrømmene – ved høy hastighet og med stor nøyaktighet. For å bidra til utviklingen av ny teknologi for resirkulering har vi opprettet Stena Recycling Lab. Stena Recycling Lab ligger i hjertet av Stena Nordic Recycling Center og er dedikert til å utvide kunnskapen, akselerere innovasjon, teste ny resirkuleringsteknologi og utvikle nye produkter.

Stena Nordic Recycling Center er vår største investering så langt. Det viser også tydelig vår ambisjon: å produsere resirkulerte råvarer av høy kvalitet som kan erstatte jomfruelige materialer i produksjonen og møte det voksende behovet for sirkulære løsninger – både fra kunder og forbrukere. Så uansett hvilke materialer du håndterer, og uansett volum, ta kontakt med oss og la oss sammen finne ut av potensialet.

Våre prosesser møter dine utfordringer innen bærekraft

På Stena Nordic Recycling Center har vi utviklet en lang rekke innovative gjenvinningsprosesser for å møte dine utfordringer innen bærekraft. Disse prosessene implementeres deretter ved våre andre sertifiserte gjenvinningsanlegg rundt om i Europa.

To Stena Recycling-medarbeidere i synlighetstøy og verneutstyr sammen på Stena Nordic Recycling Center.

Bearbeiding av ikke-jernholdige metaller

Rustfritt stål, kobber, aluminium og andre ikke-magnetiske metaller separeres fra hverandre. Denne materialblandingen kommer fra kjøretøy og andre komplekse produkter. Før bearbeiding kvernes materialene ned til mindre biter i en kraftig kvern.
Shredder Light Fraction-prosessen ved Stena Nordic Recycling Center.

Behandling av Shredder Light Fraction (SLF)

SLF er et sammenfiltret restmateriale som er vanskelig å sortere, og som består av tekstiler, skumgummi, tre og små biter av plast og metall. Tidligere endte mesteparten av materialet opp på deponier. I dag kan vi gjenvinne en stor del av metallinnholdet, mens mye av det øvrige materialet kan brukes som høykvalitetsbrensel til energikrevende industri, eller i produksjon av fjernvarme og elektrisitet.
En kvinnelig gjenvinningsekspert fra Stena som sorterer elektronisk avfall for hånd ved Stena Nordic Recycling Center.

Første behandlingssteg

Alle elektriske og elektroniske produkter som gjenvinnes, håndteres av spesielt opplært personell. De fjerner alt farlig avfall slik som batterier og komponenter som inneholder kvikksølv og PCB, slik at ingen miljøskadelige stoffer kommer inn i gjenvinningsprosessen. Dette gjøres manuelt siden det per i dag ikke finnes noen automatiserte prosesser som gjør dette på en god måte.
En haug med bærbare datamaskiner venter på å bli gjenvunnet eller gjenbrukt.

Sirkulær elektronikk

Mange elektroniske produkter inneholder skjermer og andre komponenter som fortsatt fungerer. I våre gjenbruksavdelinger blir disse delene demontert og testet før de leveres til elektronikkprodusenter, der de kan leve trygt videre i nye produkter.
Gjenvinningsprosessen for edle metaller i praksis ved Stena Nordic Recycling Center

Resirkulering av edle metaller

Miljøsanerte elektriske og elektroniske produkter behandles i et avansert, automatisert system. Kobber og aluminiumsfraksjoner tas ut, sammen med kretskort som inneholder gull og sølv. Plasten tas også ut for resirkulering. Plast som inneholder bromerte flammehemmere destrueres gjennom energigjenvinning ved høy temperatur.
Prosessen med gjenvinning av plast ved Stena Nordic Recycling Center.

Gjenvinning av plast

Nye råvarer av høy kvalitet produseres ved å gjenvinne plast fra elektroniske produkter og emballasjefilm – den gjenvunnede plastråvaren tilsvarer nye plastråvarer produsert av olje. Eksisterende plast kan dermed brukes om igjen, noe som sparer fossile ressurser.

Visste du at ...

Stena Nordic Recycling Center måler 433.000 m² – det samme som 80 fotballbaner.

Vårt fragmenteringsanlegg kverner ca. 1500 tonn skrap per dag. På en uke kverner det en mengde tilsvarende Eiffeltårnet.

Hvert år utvinner vi ca. 450 kg gull. Det er mer enn en gjennomsnittlig gullgruve og nok til å lage 30 000 gifteringer.

Hvert år henter vi ut nok rustfritt stål til å produsere 2 millioner kjøkkenvasker (1).

Stena Nordic Recycling Center sparer utslipp av 870 000 tonn CO2 per år.

Gjenvinningsgraden for kjøleskap ved Stena Nordic Recycling Center er 98 %.

Referanser

  1. Stena Recycling sin beregning
Tre røde motorveier som passerer over en jernbanelinje

Bærekraftige bransjeløsninger til nytte for alle

Stena Recycling leverer bærekraftige løsninger til titusenvis av kunder i mange forskjellige bransjer – fra detaljhandel, produksjon og offentlig sektor til foredling, infrastruktur, bilindustri og kasserte kjøretøy. Det brede utvalget av bærekraftige bransjeløsninger kan skape større verdi for bedriften din og en mer bærekraftig verden til fordel for alle.

Del artikkel