Närbild av fyra Stena Recycling-arbetare i skyddskläder tillsammans på Stena Nordic Recycling Center
Forskning & Utveckling

Stena Nordic Recycling Center

Större värde för ett cirkulärt samhälle

Industriell. Skalbar. Hållbar.

På Stena Nordic Recycling Center kombineras innovation, erfarenhet och kompetens - ett vinnande koncept för att leverera säker och effektiv återvinning på industriell nivå. Vi jobbar med kunder inom ett brett spektrum av branscher - från tillverkning, detaljhandel och processindustri till offentlig sektor, infrastruktur, fordonsindustri, end-of-life vehicles, hälsovård och batterihantering. Se hur vi bidrar till en mer hållbar framtid som alla tjänar på, tillsammans med dig.

På Stena Nordic Recycling Center arbetar tre manliga medarbetare inom varselkläder och skyddsutrustning tillsammans.

Din väg TILL cirkularitet börjar här

Stena Nordic Recycling Center startade verksamhet i Halmstad 2016. Vi valde Halmstad eftersom där finns enkel tillgång till väg- och järnvägsnät och en närliggande hamn. Det gör det lättare att transportera stora mängder avfall från hela världen till och från platsen. Att koncentrera våra processer till en plats hjälper oss att minska våra koldioxidutsläpp, samtidigt som anläggningen i sig drivs med förnybar energi. När allt kommer omkring börjar ju hållbarhet på hemmaplan.

Sedan Stena Nordic Recycling Center startade verksamhet har vi investerat mycket tid och resurser i att utveckla avancerade återvinningsprocesser tillsammans med våra kunder - med universitet, leverantörer och andra partners. Med hjälp av dessa processer kan vi återanvända och återvinna mer komplexa material i större volymer än någonsin tidigare. Idag samlar vi in, återanvänder och återvinner ett brett utbud av hushålls- och industriprodukter och komplexa material – allt från bilar och elektronik till batterier, kablar och plast.

En av Stena Recyclings avancerade processer igång på Stena Nordic Recycling Center.
Flygfoto över Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

En investering i din framtid

Genom investeringar i nya återvinningsprocesser på Stena Nordic Recycling Center har återvinningsgraden ökat med 30 procent jämfört med tidigare. Nu kan vi utvinna mer högkvalitativt råmaterial från dina uttjänta produkter. De kan sedan återvinnas eller återbrukas. Det minskar din klimatpåverkan. Våra investeringar gör det också möjligt för oss att leverera en stadig ström av högkvalitativa återvunna råvaror och ständigt konkurrenskraftiga marknadspriser på skrot.

Förutom att öka återvinning och återanvändning gör våra processer att vi bidrar betydligt till minskat avfall i allmänhet. På Stena Nordic Recycling Center har våra processer minskat mängden avfall till deponi med 50 procent jämfört med tidigare använda metoder. Vi kan också se till att du följer gällande och kommande miljölagstiftning, till exempel genom att hjälpa dig uppfylla EU-direktivet, som säger att 95 procent av alla uttjänta bilar måste återvinnas.

Våra processer i praktiken

Upptäck hur vi återvinner LDPE-plast

Se hur vi återvinner plasten som finns i begagnad elektronik

Se hur vi återanvänder och återvinner batterier från elbilar

Se hur vi återvinner batterier från elektronikavfall

Återvunnet aluminium minskar energiförbrukningen med 95 %

Tekniska lösningar för full cirkularitet

På Stena Nordic Recycling Center använder vi den senaste tekniken för att ta återvinning och återanvändning till nästa nivå. Med hjälp av slipmaskiner, kvarnar, magneter, siktar, sensorer och röntgen separerar och förfinar vi högkvalitativt material från avfallsflöden – i hög hastighet och med stor precision. För att underlätta utvecklingen av framtidens återvinningsteknik har vi skapat Stena Recycling Lab. Stena Recycling Lab är beläget i hjärtat av Stena Nordic Recycling Center och har som mål att utöka kompetensen, accelerera innovationen, testa ny återvinningsteknik och utveckla nya produkter.

Stena Nordic Recycling Center är vår största investering hittills. Den speglar också tydligt vår ambition: att producera högkvalitativa återvunna råvaror som kan ersätta jungfruliga material i produktionen och möta det växande behovet av cirkulära lösningar – både från kunder och konsumenter. Så oavsett vilka material du hanterar, oavsett volym – kontakta oss så utforskar vi din potential tillsammans.

Våra processer möter dina cirkulära utmaningar

På Stena Nordic Recycling Center har vi utvecklat ett brett utbud av innovativa återvinningsprocesser för att möta dina cirkulära utmaningar. Processerna implementeras sedan på våra andra certifierade återvinningsanläggningar runt om i Europa.

Två medarbetare i varselkläder och skydd arbetar tillsammans på Stena Nordic Recycling Center.

Bearbetning av icke järnhaltig metall

Rostfritt stål, koppar, aluminium och andra icke-magnetiska metaller separeras från varandra. Den här blandningen av material kommer från fordon och andra komplexa produkter. Före bearbetning mals materialen till mindre bitar i en kraftfull kvarn.
Kvarnens bearbetning av ljusfraktion på Stena Nordic Recycling Center.

Shredder light fraction (SLF)

SLF är en hoptrasslad och svårsorterad rest som består av textilier, skumgummi, trä och små fragment av plast och metall. Tidigare hamnade merparten av materialet på deponi. Idag kan vi återvinna en stor del av metallinnehållet – medan mycket av det andra materialet kan användas som högkvalitativt bränsle för energiintensiva industrier eller för produktion av fjärrvärme och el.
En kvinnlig Stena Recycling-expert sorterar elektronikavfall för hand på Stena Nordic Recycling Center.

First treatment

Alla använda elektroniska produkter hanteras av specialutbildad personal. De tar manuellt bort allt farligt avfall – som batterier och komponenter som innehåller kvicksilver och PCB, så att inga miljöfarliga ämnen hamnar i återvinningsprocessen. Det görs manuellt eftersom det för närvarande inte finns några automatiserade processer som kan säkerställa högkvalitativa resultat.
En hög bärbara datorer väntar på att återvinnas eller användas.

Cirkulär elektronik

Mycket elektronik innehåller skärmar och andra komponenter som fortfarande fungerar. På våra återanvändningsavdelningar utvinns och testas dessa delar innan de levereras till elektroniktillverkare, där de kan leva vidare på ett säkert sätt i nya produkter.
Återvinningsprocessen av ädelmetaller på Stena Nordic Recycling Center – så går det till

Återvinning av ädelmetaller

Sammansmälta elektroniska produkter bearbetas i ett avancerat, automatiserat system. Fraktioner av koppar och aluminium utvinns – likaså kretskort som innehåller guld och silver. Även plast utvinns för återvinning. Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel kan användas som bränsle.
Plaståtervinningsprocessen – så här går det till på Stena Nordic Recycling Center.

Plaståtervinning

Nya råvaror av hög kvalitet produceras genom att återvinna plast från elektronikprodukter och förpackningsfillm. Den återvunna plastråvaran från förpackningsfilmen motsvarar råvaran som produceras av olja. Befintlig plast kan återanvändas – det sparar fossila resurser.

Värt att veta om Stena Nordic Recycling Center

Stena Nordic Recycling Center mäter 433 000 m² - motsvarande 80 fotbollsplaner.

Vår fragmenteringsanläggning krossar cirka 1 500 ton skrot per dag. På en vecka krossar den en mängd som motsvarar Eiffeltornet.

Varje år utvinner vi omkring 450 kg guld. Det är mer än en genomsnittlig guldgruva - och tillräckligt för att tillverka 30 000 bröllopsringar.

Varje år utvinner vi tillräckligt med rostfritt stål för att tillverka 2 miljoner diskhoar. (1)

Stena Nordic Recycling Center sparar 870 000 ton koldioxidutsläpp per år.

Återvinningsgraden för kylskåp på Stena Nordic Recycling Center är 98 %.

Referenser

  1. Beräkning från Stena Recycling
Tre röda motorvägsflugor som passerar en järnvägslinje

Cirkulära branschlösningar för allas bästa

Hos oss erbjuder vi cirkulära lösningar till tiotusentals kunder inom en mängd olika branscher – från detaljhandel, tillverkning och offentlig sektor till förädling, infrastruktur, fordonsindustrin och end-of-life vehicles. Med ett bredtt utbud av hållbara branschlösningar skapar vi större värde för din verksamhet – och en mer hållbar värld där alla tjänar på det.

Dela artikel