En leende kvinnlig Stena Recycling-medarbetare i skyddskläder pratar i mobiltelefonen
Vårt erbjudande

Vi samlar in, återvinner och återbrukar ditt avfall - och hjälper dig uppåt i avfallstrappan

Tre skäl att låta oss ta hand om ditt avfall

1. Återvinning – oavsett volym eller komplexitet

Vi återvinner ditt avfallsmaterial säkert och effektivt – oavsett hur stor volym det gäller eller hur komplext materialet är.

2. Optimerad avfallsinsamling

Vi optimerar tiderna för avfallsinsamling så att de passar din verksamhet och ser till att du får säkra och hållbara transportlösningar.

3. Minska dina utsläpp

Våra tjänster för återvinning och avfallsinsamling ökar effektiviteten och återvinningen, samtidigt som utsläppen och transportkostnaderna minskar.

Våra tjänster för att optimera din återvinning och avfallshantering

Some of the advanced recycling processes in action at Stena Nordic Recycling Center.

Avancerad återvinning på industriell nivå

Hos oss har vi avancerade återvinningsprocesserna på plats för att ta hand om ditt avfallsmaterial – säkert, effektivt och på industriell nivå. Vi återvinner de mest komplexa material med hög återvinningsgrad och minskar din miljöpåverkan.

A smiling Stena Recycling employee in an office.

Unika möjligheter till rätt lösning

Vi samarbetar direkt med vårt breda nätverk med allt från stålverk, gjuterier och järnverk, till pappersbruk och plasttillverkare. Det ger alla förutsättningar att skapa unika försäljningsmöjligheter och hitta den perfekta lösningen för din avfallshantering.

A female Stena Recycling employee driving a waste collection truck talks with a male colleague standing nearby.

Optimerad upphämtning och transport

Som en del av vår helhetserbjudande  optimerar vi hämtning och transport av allt ditt avfall, självklart på de tider som passar dig bäst. Sedan transporterar vi avfallet – säkert och klimatsmart – till en av våra certifierade återvinningsanläggningar. 

Two blue Stena Recycling waste collection containers – one labelled for cardboard waste.

Korrekt märkning av kärl

Korrekt märkning av avfallsmaterial är avgörande för sortering och säkerhet, men också för att säkerställa att din verksamhet fungerar enligt alla lagkrav. Våra specialister hjälper dig märka dina avfallskärl på rätt sätt. Förutom att det skapar trygghet för dig ökar det säkerheten och underlättar sorteringen för medarbetarna.

Vilka material kan vi hjälpa dig att ta hand om?

Två manliga Stena Recycling-medarbetare i skyddsutrustning tittar på en mobiltelefon tillsammans i en återvinningsanläggning

Ta din avfallshantering till nästa nivå

Vi tar hand om ditt avfall – oavsett hur stor volym eller komplext materialet är.

Vårt helhetserbjudande inom återvinningstjänster skräddarsys efter dina behov – och omfattar avfallshantering, sortering och återvinning. Även utbildning, märkning och rapportering ingår. Dessutom bistår vi med uthyrning av utrustning och outsourcing av experttjänster.

Dela artikel