En leende kvinnlig Stena Recycling-medarbetare i skyddskläder
Vårt erbjudande

Avfallshantering och återvinning

Tre skäl att låta oss ta hand om ditt avfall

1. Återvinning – oavsett volym eller komplexitet

Vi återvinner ditt avfallsmaterial säkert och effektivt – oavsett hur stor volym det gäller eller hur komplext materialet är.

2. Optimerad avfallsinsamling

Vi optimerar tiderna för avfallsinsamling så att de passar din verksamhet och ser till att du får säkra och hållbara transportlösningar.

3. Minska dina utsläpp

Våra tjänster för återvinning och avfallsinsamling ökar effektiviteten och återvinningen, samtidigt som utsläppen och transportkostnaderna minskar.

Våra tjänster för en effektivare avfallshantering

Med vårt kompletta erbjudande för avfallshantering väljer du de tjänster som passar din verksamhet. Med många års erfarenhet och expertis arbetar vi med mer än avfallsinsamling och sortering. Våra tjänster är också anpassade för att hjälpa dig att optimera dina processer – så att du kan minska avfallet, öka återvinningen och gå mot en cirkulär affärsmodell som ger de största fördelarna för din verksamhet och miljön.

Three Stena Recycling employees in protective, hi-vis gear look at a clipboard beside a scrap collection container.

Vi skräddarsyr avfallstjänster för dig

Vårt första steg är att titta på vilka typer och kvantiteter av avfall som genereras från din verksamhet. Sedan utformar vi ett komplett avfallshanteringssystem som passar dina specifika behov - som kärl, sorteringssystem, avfallsinsamling, transport och återvinning. Allt optimeras för att vara så lönsamt som möjligt, med minsta möjliga påverjkan på miljön.

A male Stena Recycling employee smiles in an office.

Vi skapar unika försäljningsmöjligheter

Hos oss jobbar vi direkt med våra breda nätverk av expertpartners. Vårt nätverk spänner över mer omfattar stålverk, gjuterier, järnverk, pappersbruk, plasttillverkare och många fler. Det ger unika försäljningsmöjligheter och hjälper oss att hitta din perfekta lösning för avfallshanteringen - oavsett material, mängd eller var du bedriver din verksamhet.

A close-up of a Stena Recycling expert's hands as they hold material ready for recycling.

Vi arbetar för en för cirkulär ekonomi

Vårt mål är fullständig cirkularitet. När vi hanterar ditt avfall söker vi alltid efter det bästa sättet att återföra det till kretsloppet – oavsett om det sker via återvinning eller återbruk. Genom att arbeta för en cirkulär ekonomi kan vi minska dina kostnader och din miljöpåverkan.  Tillsammans skapar vi också återvunna råvaror som kan användas i nya produkter.

A female Stena Recycling employee driving a waste collection truck talks with a male colleague standing nearby.

Optimerad upphämtning och transport av ditt avfall

Som en del av vår fullservice inom avfallshantering optimerar vi insamling och transport av ditt avfallsmaterial. Vi ordnar regelbundna och pålitliga insamlingstider, efter dina behov. Sedan transporterar vi avfallet på ett säkert och ansvarsfullt sätt till en av våra certifierade återvinningsanläggningar. Med närmare 90 anläggningar i Sverige finns vi alltid nära din avfallskälla - det minskar dina transportkostnader och utsläpp.

Three blue Stena Recycling waste collection containers placed in a row against a wall.

Containeruthyrning - för alla avfallstyper

Effektiv avfallshantering börjar med säker förvaring och korrekt sortering av ditt avfall. Vi erbjuder ett brett sortiment – från containrar och kärl för avfallssortering till kärl för säker förvaring av farligt avfall. Vi rekommenderar den optimala lösningen för dig. Allt för att säkerställa en så effektiv avfallshantering som möjligt, utan att den påverkar din verksamhet.

A male Stena Recycling employee in hi-vis protective gear climbs out of a forklift truck next to a scrap collection container.

Uthyrning av utrustning

Hyr din utrustning för avfallshantering hos oss. Vi hjälper dig att effektivt och kostnadseffektivt hantera ditt avfall. Välj mellan olika modeller av containrar, flak, kärl och komprimatorer. Rätt utrustning kan avsevärt minska ditt avfall, dina transportkostnader och dina utsläpp. När du hyr utrustning av oss är du alltid garanterad högsta kvalitet - och du behöver inte oroa dig för oförutsedda utgifter som rör underhåll och reparationer.

A female Stena Recycling expert in hi-vis protective gear.

Outsourcing av medarbetare inom avfallshantering

Ibland kan en verksamhet dra nytta av att jobba mer praktiskt. Därför kan du ta hjälp av experter inom avfallshantering – eller specialutbildade team – att jobba tillsammans med dig på din byggarbetsplats. Förutom att erbjuda expertkunskap och vägledning tar vi hand om allt från sortering och insamling till att återvinna och ta fram dokumentation. Outsourcing är ett effektivt sätt att spara tid och pengar.

A female Stena Recycling employee wearing a white shirt with Gothenburg – home of Stena Recycling –  in the background.

En kontaktpunkt - enklare för dig

Vi vill verkligen lära känna dig som kund eftersom det hjälper oss att förstå dina behov – både nu och i framtiden. Därför får du alltid en egen engagerad kontaktperson. Din rådgivare ansvarar för alla operativa affärsfrågor som rör ditt avfall och jobbar kontinuerligt med att förbättra dina processer. Med en enda kontaktperson vet du alltid vem du ska vända dig till.

Two blue Stena Recycling waste collection containers – one labelled for cardboard waste.

Korrekt märkning av kärl

Korrekt märkning av avfallsmaterial är avgörande för sortering och säkerhet, men också för att säkerställa att din verksamhet fungerar enligt alla lagkrav. Våra specialister hjälper dig märka dina avfallskärl på rätt sätt. Förutom att det skapar trygghet för dig ökar det säkerheten och underlättar sorteringen för dina medarbetare.

A close-up of a Stena Recycling employee's hand as they work at a laptop in an office.

Miljötjänster och rapportering

Som en del av vårt helhetserbjudande inom återvinningstjänster erbjuder vi dig miljötjänster. Det är en garanti för dig att du uppfyller alla krav enligt miljölagstiftningen. För din räkning för vi register, förbereder rapporter, kontaktar relevanta myndigheter och ser till så att allting sker enligt regelboken.

Hyr containrar och kärl för alla avfallstyper

Med vårt stora utbud av containrar och kärl täcker vi alla dina avfallsbehov. Vi har kärl för järn, metall, kartong, elektronik, papper och plast. För avfallstyper som kräver extra säkerhet har vi kärl för farligt avfall, kemikalier såväl som konfidentiellt material. Vi ger dig kostnadsförslag.

Dela artikel