handbollslandslaget
Om oss

Sponsring

Fokusområden

placeholder

Rådgivning och kunskap för hållbar utveckling

Vi engagerar oss i sponsringsaktiviteter som främjar kunskap och rådgivning för att skapa en hållbar framtid för nästa generationVåra samarbeten inkluderar projekt och initiativ med en tydlig hållbarhetsstrategi, som sprider medvetenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor.

Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle

Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle

Vi stödjer sponsringsinitiativ som betonar vikten av cirkulär ekonomi som en central faktor för ett hållbart samhälle. Projekt och samarbeten som främjar återvinning, resurseffektivitet och hållbara affärsmodeller kommer att prioriteras.

Inkludering, jämställdhet och utveckling

Inkludering, jämställdhet och utveckling

Vi strävar efter att stödja sponsringsprojekt som aktivt arbetar för inkludering, jämställdhet och utveckling. Samarbeten med föreningar och organisationer som delar våra värderingar och främjar social rättvisa kommer att prioriteras.

placeholder

Sponsringsstrategi


Nationella engagemang

Vi har ett större nationellt avtal med Svenska Handbollsförbundet som når den breda massan av våra målgrupper och där tillför vi kunskap om att ordna hållbara event. Dessa samarbeten syftar till att väcka engagemang och nyfikenhet kring oss som företag och våra hållbarhetsmål.

Lokala engagemang

Vi främjar lokala tillväxtinitiativ genom att stödja regionala sponsringsaktiviteter. Det inkluderar att utöka nätverk och stödja projekt som gynnar den lokala gemenskapen och hjälper oss att positionera oss i dessa geografiska områden, som en relevant partner i frågor som rör den cirkulära omställningen.

Sociala engagemang

Vi stödjer olika organisationer på både lokal och nationell nivå som når den breda massan av våra målgrupper. Vi kommer att prioritera organisationer som arbetar för våra hjärtefrågor inom inkludering, jämställdhet och hållbar utveckling.

Så jobbar handbollslandslaget med återvinning

Stena recyclings och hanbollens gemensamma värderingar

Sponsringsansökningar

Organisationer och föreningar som önskar ansöka om sponsring från Stena Recycling uppmanas att tydligt beskriva sina förslag och projekt som behöver vara tydligt kopplade till våra fokusområden. Alla ansökningar behöver skickas in skriftligen och kommer att noggrant utvärderas för att säkerställa att de överensstämmer med våra sponsringsprinciper och bidrar till vår vision om en hållbar morgondag.

För närvarande är våra centrala sponsringsmöjligheter fulltecknade, och vi har tyvärr inte möjlighet att tillhandahålla ytterligare sponsring på central nivå. Dock kan det fortfarande finnas möjligheter till samarbeten på lokal nivågenom våra filialer i viss geografiska områden, under förutsättning att det finns tydliga kopplingar till vår strategi.

Om du har ett projekt eller en idé som skulle kunna passa inom ramen för våra sponsringsfokusområden och vill söka stöd från oss, rekommenderar vi att du kontaktar våra lokala filialer. De är ofta engagerade i stöd för lokala initiativ och projekt som kan hjälpa oss att positionera oss som en cirkulär partner i sin region.

Vi uppskattar din förståelse och ser fram emot möjligheten att stödja och samarbeta med engagerade organisationer på lokal nivå. Tack för ditt intresse för oss på Stena Recycling.

hitta filial

Dela artikel