Vårt erbjudande

Experttjänster för rivning och bortforsling av byggavfall

Tre skäl att låta oss vara din avfallspartner inom rivning

Du kan tryggt överlåta all avfallshantering till oss – dit hör frågor om cirkularitet, juridiskt ansvar och hantering – och fokusera på ditt eget projekt.

1. Du får en partner med ett cirkulärt affärstänk

Vi bryr oss om dina resurser - och om dina affärer. Vi ser ditt avfall som en värdefull resurs. Med våra avancerade metoder kan vi återanvända och återvinna det så att vi skapar största möjliga värde för din verksamhet.

2. Vi hanterar alla fraktioner av avfall

Vi ser till att allt ditt rivnings- och byggavfall – också farliga fraktioner – hanteras effektivt och i enlighet med alla lagkrav.

3. Vi löser saneringen

Vid behov genomför vi sanering på platser där vi identifierar farligt avfall. Vi tar även hand om asbest, PCB och liknande byggmaterial.

Tjänster för avfallshantering inom bygg- och rivningsavfall

Vi skräddarsyr din avfallshantering – från hantering av ditt avfall på plats till upphandling. Vi kan till och med ta hand om hela ditt projekt från början till slut.

Large blue steel container with Stena Recycling logotype, placed in a factory yard

Nivå 1: Avfallshantering på plats

Vi erbjuder en lösning på plats för effektiv insamling, sortering och förvaring av alla fraktioner av ditt rivnings- och byggavfall. Vi ser också till att återanvända eller återvinna allt material på bästa sätt för din verksamhet och miljön.

Cropped close-up image of a laptop on an office desk with the user’s forearm sleeves visible behind it

Nivå 2: Inköpsansvarig

Vi tar ansvar för att upphandla ditt rivningsprojekt så att du får det bästa kontraktet med optimala materialflöden – enligt alla relevanta regelverk.

Female recycling expert looking into the camera, dressed in a reflective work jacket and hardhat

Nivå 3: Huvudentreprenör

Vi utför hela rivningsplaneringen, genomförandet och avfallshanteringen för ditt projekt – från förberedelse till färdig anläggning.

Dela artikel