En arbetare som bär skyddsutrustning hanterar ett koniskt rullager i fabriken.
Vårt erbjudande

Cirkulära lösningar för en hållbar produktion

Tre skäl att anlita oss

1. Starka kundsamarbeten

Starka och långsiktiga relationer med våra kunder för ett nära samarbete och innovationer för framtiden.

2. Djup kunskap och lönsam investering

Vi har rätt kunskap och kompetens när det gäller relevanta materialfraktioner och investerar stort i framtidens återvinning av olika material.

3. Att förstå och uppfylla dina krav

Med tillgång till hela värdekedjan säkerställer vi att vi uppfyller såväl dina krav som gällande lagstiftning.

En kvinnlig deltagare i Circular Voice-undersökningen står i ett köpcentrum.

Dagens konsumenter vill ha en mer hållbar tillverkning

Vad förväntar sig dagens konsumenter av tillverkningsindustrin när det gäller hållbara produkter. Det ville vi veta. Därför genomförde vi en undersökning med 5 000 personer i fem olika länder.
  • 80 % vill att tillverkare använder återvunnet material i sina produkter
  • 70 % tycker det är viktigt att produkterna de köper kan återvinnas
  • 70 % anser att ett bra produktsortiment är viktigt för en hållbar livsstil
  • 66 % anser att produkter tillverkade av återvunnet material är av samma kvalitet som produkter tillverkade av jungfruliga råvaror
  • 40 % bestämde sig för att inte köpa produkter som inte uppfyllde deras hållbarhetsförväntningar
Närbild på en manlig deltagare i Circular Voice-undersökningen

Konsumenter tycker att tillverkare har huvudansvaret för att öka användningen av återvunna material*

* The Circular Voice – vår undersökning med 5 000 konsumenter om attityder till cirkulära produkter och material

Våra tjänster för en mer hållbar tillverkning

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing

Avfallsinsamling och återvinning

Oavsett material och oavsett mängd har vi processer på plats för att leverera avancerad och effektiv återvinning på industriell nivå. Vi skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar för dig – avfallsinsamling, återvinning, sortering och hållbara transporter. 

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våra experter kan hjälpa dig att implementera hållbara lösningar som ger det största ekonomiska och miljömässiga värdet för din verksamhet. Tillsammans kan vi utforma och utveckla produkter, processflöden och affärsmodeller för att minska er klimatpåverkan och hjälpa er på vägen mot full cirkularitet.
A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimering av återvinning och avfallshantering

Optimering av din återvinning och avfallshantering gynnar både din verksamhet och miljön. Våra kompletterande optimeringstjänster kan systematiskt förbättra din verksamhet, medan vår slimmade affärsmodell skapar helt nya värden.
Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Process- och produktdesign

Tillsammans med dina produktdesigners ökar vi återvinningsgraden hos dina produkter, så att du kan dra nytta av effektivare tillverkning och minskade råmaterialkostnader. Vi visar också hur olika material påverkar återvinningsgraden och ger förslag på förbättringar.
Hands on a wooden desk with a laptop, mobile phone, plans and two jars of recycled material.

Vi uppfinner morgondagens återvinningslösningar

Tillsammans kan vi utveckla nya produkter från ditt avfall och hitta försäljningsställen för ditt material. Vi kan hjälpa till att bygga hållbara resurshanteringssystem och samarbeta i forskningsprojekt som skapar nya, innovativa lösningar.
En arbetare i skyddsutrustning svetsar en metallbit i en fabriksmiljö.

Fyra hållbarhetstrender inom tillverkning

  1. Avfall ses i allt högre grad som en värdefull resurs som kan användas i produktion, som ett komplement till nyutvunnen råvara. Med ett cirkulärt perspektiv flyttar vi mer och mer avfall uppåt i avfallshierarkin. Vårt fokus är att inte bara vara ledande inom avfallshantering utan också en pålitlig samarbetspartner som skapar och levererar återvunnen råvara av hög kvalitet.

  2. Smarta maskiner och uppkopplade processer maximerar effektiviteten - så att tid och energi sparas och mängden avfall minimeras. Maskinerna kan också minska kostsamma driftstopp genom att identifiera problem och förutsäga behovet av underhåll i förväg.

  3. Robotarna ger ökad produktivitet och precision. Användningen av 3D-utskrift är ett perfekt exempel - där nya komponenter skapas med maximal precision och utan avfall.

  4. I takt med att samhället blir mer miljömedvetet och rör sig från en ”slit-och-släng-mentalitet” ökar efterfrågan på återanvända och renoverade produkter. För att möta efterfrågan ökar antalet ombyggnationer och renoveringar. Det minskar beroendet av nyutvunna material och bidrar till att uppfylla ny lagstiftning med högre krav.

Arbeta för cirkularitet tillsammans

På Stena Recycling bygger vi också cirkulära partnerskap med våra kunder som arbetar längs hela värdekedjan av material. Våra experter på Stena Circular Consulting hjälper dig att skapa hållbara lösningar för en cirkulär ekonomi, genom produktdesign och utbildning samt optimering av processer och materialflöden. Viktiga komponenter som hjälper dig i din övergång till klimatneutralitet och att skapa en cirkulär affärsmodell.

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning fokuserar på områden som är relevanta för tillverkningsindustrin – här ingår forskning om metaller, plast och elektronikåtervinning. Forskningen fokuserar på framtida lösningar som ger maximalt värde för dina material.

Vi bygger hållbara samarbeten med våra kunder

Den svenska hushållsapparattillverkaren Electrolux logotyp.

Electrolux och Stena Recycling

Tillsammans med Stena Recycling har Electrolux utvecklat en dammsugare tillverkad av 100 procent återvunnet och återanvänt material. Plasten och komponenterna kommer från konsumentprodukter som hårtorkar, dammsugare och datorer. Projektet tar itu med ett antal återvinningsutmaningar när när det gäller cirkularitet inom hushållsapparater.

Dela artikel