Nasze usługi

Zrównoważone rozwiązania dla branży produkcyjnej

Trzy wyjątkowe korzyści

1. Bliska współpraca z klientami

Bliskie, długotrwałe relacje z naszymi klientami, aby współpracować i stymulować innowacyjne rozwiązania.

2. Dogłębna wiedza i inwestycje

Dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie istotnych frakcji materiałów i inwestujemy w przyszłe możliwości materiałowe.

3. Zrozumienie i spełnienie oczekiwań Klienta

Dostęp do pełnego łańcucha wartości, zapewnia nam spełnienie wymagań klientów, jak również nowych przepisów prawnych, wzmacniając zrównoważony rozwój.

Kobieta biorąca udział w ankiecie Circular Voice stoi w centrum handlowym.

Obecnie konsumenci oczekują bardziej zrównoważonej produkcji

Chcieliśmy się dowiedzieć, czego obecnie oczekują konsumenci od branży produkcyjnej, jeśli chodzi o zrównoważone produkty. Przeprowadziliśmy więc badanie obejmujące 5000 osób w pięciu różnych krajach.
  • 80% chce, aby producenci używali materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach
  • 70% uważa, że ważne jest, aby kupowane przez nich produkty można było poddać recyklingowi
  • 70% uważa, że dobra oferta produktów jest ważna dla zapewnienia zrównoważonego stylu życia
  • 66% uważa, że produkty wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu są tej samej jakości co produkty wykonane z surowców pierwotnych
  • 40% zrezygnowało z zakupu produktów, które nie spełniają ich oczekiwań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Zbliżenie uczestnika ankiety Circular Voice

Konsumenci uważają, że producenci powinni odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu*

* Circular Voice – badanie Stena Recycling obejmujące 5000 konsumentów na temat podejścia do produktów i materiałów pochodzących z recyklingu

Nasze usługi na rzecz bardziej zrównoważonej produkcji

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing talks on her mobile phone

odbiór i recykling odpadów

Bez względu na rodzaj i ilość materiałów, posiadamy procesy zapewniające zaawansowany i wydajny recykling na skalę przemysłową. Oferujemy również elastyczne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie zbierania odpadów i transportu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Two male Stena Recycling employees in protective gear look at a mobile phone together in a recycling facility

Kompleksowe usługi zarządzania odpadami

W Stena Recycling zajmiemy się Twoimi odpadami – bez względu na to, jak skomplikowane procesy produkcyjne prowadzisz. Nasza kompleksowa oferta w zakresie zarządzania odpadami jest dostosowana do potrzeb klienta i obejmuje zbieranie, sortowanie i recykling odpadów, a także szkolenia, znakowanie i raportowanie.
Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

O Stena Circular Consulting

Nasi eksperci mogą pomóc we wdrożeniu zrównoważonych rozwiązań, które zapewniają największą wartość ekonomiczną i ekologiczną dla Twojej firmy. Wspólnie możemy projektować i rozwijać produkty, procesy i modele biznesowe, aby zmniejszyć wpływ na klimat i pomóc Ci w drodze do pełnego zamknięcia obiegu surowców.
A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optymalizacja zarządzania odpadami i recyklingu

Optymalizacja zarządzania odpadami i recyklingu przyniesie korzyści zarówno Twojej firmie, jak i środowisku. Nasze usługi optymalizacji systemów gospodarowania odpadami oparte o model lean pozwalają systematycznie usprawniać działalność klienta.
Hands on a wooden desk with a laptop, mobile phone, plans and two jars of recycled material.

Rozwiązania recyklingowe jutra

Wspólnie możemy opracować nowe produkty z odpadów i znaleźć możliwości sprzedaży materiałów. Możemy pomóc w tworzeniu systemów zrównoważonego zarządzania odpadami i współpracować nad projektami badawczymi, które będą tworzyć nowe, innowacyjne rozwiązania.
Pracownik używający środków ochrony indywidualnej spawa kawałek metalu w środowisku produkcyjnym.

Cztery trendy zrównoważonej produkcji

  1. Odpady są coraz częściej postrzegane jako surowce wtórne, czyli cenne zasoby, które można wykorzystać w produkcji jako uzupełnienie surowców pierwotnych. Dzięki nastawieniu na tworzenie cyrkularnych rozwiązań Stena Recycling przesuwa coraz więcej frakcji w górę hierarchii sposobów postępowania z odpadami i uzupełnia swoją pozycję lidera w gospodarowaniu odpadami o status niezawodnego partnera w zakresie zarządzania zasobami, który wytwarza i dostarcza wysokiej jakości surowce wtórne.

  2. Inteligentne urządzenia i połączone procesy maksymalizują wydajność, aby zaoszczędzić czas, energię i redukować ilość odpadów. Mogą również ograniczyć kosztowny czas przestoju poprzez identyfikację problemów i przewidywanie potrzeby konserwacji z wyprzedzeniem.

  3. Robotyzacja podnosi produktywność i precyzyjność. Zastosowanie druku 3D jest tu doskonałym przykładem, w którym nowe komponenty są tworzone z maksymalną precyzją, przy wysokiej wydajności i bez generowania odpadów.

  4. Rosnąca społeczna świadomość ekologiczna i odchodzenie od „mentalności wyrzucania”, powodują wzrost zapotrzebowania na produkty, które mogą być ponownie używane i odnawiane. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, coraz częściej oferowane są możliwości regeneracji i odnawiania produktów, co zmniejsza zależność od materiałów pierwotnych i pomaga w wypełnieniu nowych regulacji.

Współpraca na rzecz zamykania obiegu

W Stena Recycling budujemy również cyrkularne partnerstwa z naszymi klientami, którzy działają w całym łańcuchu wartości materiałów. Nasi eksperci w Stena Circular Consulting pomogą w tworzeniu zrównoważonych rozwiązań wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez projektowanie produktów i szkolenia, a także optymalizację procesów i przepływów materiałów. To pomoże Państwu w przejściu na neutralność klimatyczną i ustanowieniu cyrkularnego modelu biznesowego.

Nasz dział badań i rozwoju skupia się na obszarach, które są istotne dla przemysłu wytwórczego, w tym na badaniach nad recyklingiem metali, tworzyw sztucznych i elektroniki. To badanie skupia się na przyszłych rozwiązaniach, które zapewnią maksymalną wartość materiałów.

Budujemy relacje partnerskie z naszymi klientami

Logo szwedzkiego producenta urządzeń gospodarstwa domowego Electrolux.

Electrolux i Stena Recycling

Stena Recycling i Electrolux wspólnie opracowały odkurzacz wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu i ponownie wykorzystanych komponentów. Tworzywa sztuczne i komponenty pochodzą z post-konsumenckich produktów elektronicznych. Projekt ten rozwiązuje niektóre z najważniejszych współczesnych wyzwań związanych z recyklingiem, jednocześnie badając możliwości zamknięcia obiegu materiałów w urządzeniach gospodarstwa domowego.

Udostępnij artykuł