Nasze usługi

Elektronika w obiegu zamkniętym

Cztery korzyści

1. Dbamy o wszystko

Wystarczy umieścić zużytą elektronikę w jednym z naszych bezpiecznych pojemników. Dbamy o resztę – od gromadzenia i usuwania wrażliwych danych po ponowne wykorzystanie lub recykling.

2. Zapewniamy bezpieczeństwo

Przed oddaniem urządzeń elektronicznych do ponownego użycia lub poddaniem ich procesowi recyklingu gwarantujemy, że wszystkie poufne informacje czy dane wrażliwe, jakie się na nich znajdują, są bezpiecznie usuwane w sposób zgodny z RODO.

3. Tworzenie wartości na każdym etapie

Przepływ Państwa odpadów elektronicznych z terenu firmy do naszego zakładu można monitorować. Dla wszystkich materiałów użytych ponownie lub poddanych recyklingowi zapewniamy dokumentację w celu ich pełnej identyfikowalności.

4. Zawracamy materiały do obiegu

Zużyty sprzęt elektroniczny lub jego komponenty, których nie można ponownie wykorzystać, poddawane są recyklingowi. Materiały pochodzące z recyklingu są następnie wykorzystywane w produkcji nowych dóbr.

Zbliżenie dłoni trzymającej kawałek zużytej elektroniki

Jak dajemy odpadom elektronicznym drugie życie?


1. Odbiór i transport

Zużyty sprzęt elektroniczny jest odbierany, transportowany i sortowany.

2. Testowanie i usuwanie informacji

Produkty są oznaczone w celu zapewnienia identyfikowalności, dane wrażliwe zostają usunięte i produkt jest sprawdzany pod kątem możliwości ponownego użycia.

3. Regeneracja lub recykling

Odnawiane są produkty i komponenty, które nadal mogą funkcjonować. Pozostały materiał jest kierowany do recyklingu.

4. Gotowe do ponownego użycia

Odnowione produkty i komponenty są pakowane do ponownego użycia (reuse).

USŁUGA REUSE W PRAKTYCE

Ponowne wykorzystywanie to najbardziej efektywna środowiskowo metoda zagospodarowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki powtórnemu użyciu monitorów, których matryce nadal działają, maksymalnie zmniejszamy negatywne oddziaływanie tych urządzeń na środowisko. Cały proces odbywa się w Centrum Recyklingu Elektroniki we Wschowie. Oszczędzamy nie tylko energię, wodę i materiały potrzebne do ponownego wyprodukowania urządzeń, ale również zasoby użyte do jego przetworzenia. Dodatkowo, z odzyskanych części tworzone są tańsze urządzenia sprzedawane w krajach rozwijających się.

Zbliżenie dłoni trzymającej telefon komórkowy, gdy świeci się światło na ekranie telefonu

Przygotowanie

Zanim będziemy mogli zebrać, ocenić i ostatecznie ponownie wykorzystać Państwa elektronikę po wycofaniu z eksploatacji, potrzebujemy Panstwa pomocy, aby odpowiednio ją przygotować. Dlatego zanim odbierzemy elektronikę należy samodzielnie:
  • Odblokować wszystkie urządzenia z hasłami (BIOS, MDM/DEP).
  • Wyłączyć funkcję „Znajdź mój iPhone” i usuń wszystkie usługi w chmurze.
  • Uwzględnić wszystkie akcesoria urządzenia, np. kable.
Niebieski zamykany pojemnik transportowy Stena Recycling do transportu odpadów elektronicznych

Gromadzenie i transport

Wszystkie zużyte odpady elektroniczne muszą być zapakowane w jeden z naszych zamykanych pojemników transportowych z funkcją śledzenia GPS – można spakować je samodzielnie lub przekazać to zadanie naszemu zespołowi. Następnie odbieramy pojemnik lub wysyłamy go jako przesyłkę, którą można monitorować. Gdy tylko Państwa produkt dotrze do naszego zakładu, zostanie oznaczony etykietą i nadamy mu numer identyfikacyjny, aby można go było śledzić w całym procesie.
Dwóch ekspertów Stena Recycling w odzieży ochronnej o wysokiej widoczności.

Ocena odpadów elektronicznych

Wszystkie używane lub wycofane z eksploatacji urządzenia elektroniczne, które otrzymujemy z Państwa firmy, są manualnie sprawdzane przez naszych ekspertów w Stena Nordic Recycling Center lub innych zakładach. Korzystając z systemu klasyfikacji, rygorystycznie sprawdzamy każdy zużyty sprzęt elektroniczny i jego akcesoria, aby sprawdzić, czy jest bezpieczny i czy nadaje się do ponownego wykorzystania.
Klient Stena Recycling pracuje na laptopie, trzymając telefon komórkowy

Bezpieczne niszczenie informacji poufnych

Aby mieć pewność, że informacje poufne czy dane wrażliwe, takie jak kody i hasła, nie znajdują się w niewłaściwych rękach, nasi eksperci używają oprogramowania Blancco, aby zagwarantować, że wszystkie dyski twarde, pamięci flash, sprzęt i oprogramowanie zostaną bezpiecznie usunięte w sposób zgodny z RODO. Po zakończeniu procesu otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający bezpieczne usunięcie.
Specjalista Stena Recycling w rękawicach ochronnych sortuje kontener z używanymi telefonami komórkowymi.

Ponowne użycie (reuse)

Po dokonaniu oceny zużytych lub wycofanych z eksploatacji urządzeń elektronicznych i bezpiecznym usunięciu wszystkich poufnych informacji, są one przygotowane do ponownego użycia. Produkt jest odnawiany, a wszelkie zadrapania lub niedoskonałości – usuwane, dzięki czemu wygląda jak nowy. Jeśli kompletny produkt nie działa, wyjmuje się z niego sprawne komponenty (np. karty graficzne, ekrany), poddaje regeneracji i przeznacza do ponownego wykorzystania.
Dwóch ekspertów Stena Recycling w  odzieży ochronnej o wysokiej widoczności pracuje w zakładzie Stena Recycling

Recykling i odpady niebezpieczne

Jeśli po przetestowaniu nasi eksperci zdecydują, że produkt nie nadaje się do ponownego użycia, jest on profesjonalnie demontowany. Wszystkie metale, tworzywa sztuczne, baterie i inne niezbędne komponenty są sortowane, a następnie przetwarzane na wysokiej jakości surowce do wykorzystania w nowych produktach. Wszelkie odpady niebezpieczne są bezpiecznie utylizowane w Stena Nordic Recycling Center – jednym z wiodących w Europie zakładów recyklingu.
Ekspert Stena Recycling przechodzi raport środowiskowy z udziałem dwóch klientów Stena Recycling.

Kompletny raport

W ciągu 30 dni od otrzymania przez nas zużytej elektroniki otrzymają Państwo kompletny raport  o przekazanych przez Państwa produktach, który zawiera:
  • Dyplom środowiskowy z informacjami o tym, ile CO 2 zaoszczędziła Państwa firma dzięki naszym procesom – informacje te są przydatne dla wskaźników KPI i raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  • Szacunkową wartość produktu w oparciu o wydajność i stan.
  • Informacje o podziale zysków i kosztów obsługi produktu.
 
Udostępnij artykuł